Werken aan duurzame participatie

Stichting Cirkelbaan

Stichting Cirkelbaan ondersteunt gemeenten in haar regietaak om statushouders te laten participeren, waardoor zij een toekomstperspectief krijgen en tevens langdurig een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan hun nieuwe woon en werkomgeving.

Stichting Cirkelbaan biedt een duaal arrangement...
meer...

Stichting Cirkelbaan ondersteunt gemeenten in haar regietaak om statushouders te laten participeren, waardoor zij een toekomstperspectief krijgen en tevens langdurig een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan hun nieuwe woon en werkomgeving.

Stichting Cirkelbaan biedt een duaal arrangement voor statushouders gericht op leren en werken, aan de hand van theorielessen (taal- en vakkennis) en toepassing met taal- en werkmaatjes in maatschappelijke- en werkstages. Wij selecteren arbeidsplaatsen voor statushouders in branches waarin vraag is. Afhankelijk van de behoefte van de statushouders en de gemeente kan ons aanbod worden samengesteld.

Wij doen dit samen met gemeenten, ketenpartners en de lokale omgeving. Wij opereren integraal, energiek, dienend en als ketenregisseur in de cirkel van alle betrokkenen. Wij willen gezamenlijk door een intensief en duaal arrangement van ‘inburgeren en werken’ zorgen dat statushouders sneller, met plezier en langdurig integreren.

Onderscheid met andere organisaties

Stichting Cirkelbaan biedt een geïntegreerd, intensief, duaal inburgeringsarrangement dat bestaat uit een combinatie van Nederlands leren, stage lopen, beroepsopleiding volgen én werken.
Er is volop mogelijkheden om de taal te oefenen met taalmaatjes en kansen om via werkstages ervaring op te doen. In een ketenaanpak vervullen wij i.s.m. gemeenten een regierol tussen werkgevers, branche- en maatschappelijke organisaties, andere taalbureaus, opleidingsinstituten en vakdocenten.
minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op

Blik op Werk Keurmerk

Stichting Cirkelbaan is Aspirant Keurmerkhouder== Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek ==
Stichting Cirkelbaan neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op

Geen gegevens beschikbaar

SlagingspercentageGecontroleerd door Blik op Werk

Slagingspercentages

Bekijk de slagingspercentages in de auditrapportage.

Inburgerklassen

Maximum aantal studenten per klas:16 tot 25
Gemengde niveau's in de klas:ja
Instroom tijdens de cursus:ja

Opleidingsniveau en uurtarief

Opleidingsniveau's

Opleidingsniveau: Laag opgeleidUurtarief:   € 11,00
Opleidingsniveau: Middelbaar opgeleidUurtarief:   € 11,00

Diensten

== ==
Een duaal beroepsgericht arrangement gericht op inburgeren en werk, met groepsgewijze overdracht van taal- en vakkennis in diverse branches afgestemd op persoonlijke niveaus:

1) de (theorie)les wordt gegeven door professionele NT-2 en ONA docenten; dit omvat les in de Nederlands taal en branche-vaktaal tezamen met beroepsvaardigheden en een passende werkhouding in leer(werk)situaties;
2) de taal wordt toegepast met (taal)maatjes en in maatschappelijke stages, waardoor integratie wordt versneld en de statushouders en de omgeving van elkaar (culturen) kunnen leren en
3) de beroepskennis wordt toegepast met (werk)maatjes in werkstages, waardoor statushouders zelfredzaam worden.

De begeleiding duurt tot het slagen voor het inburgeringsexamen of staatsexamen NT2 en de instroom in werk.

Arbeidsplaatsen bieden voor statushouders in branches waarin vraag is, met voorkoming van verdringing, en zo samen de kosten voor de maatschappij (zoals bijstand) minimaliseren.

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

Statushouders

Stichting Cirkelbaan biedt een duaal arrangement aan voor statushouders vanaf 18 jaar. Taalniveau en land van herkomst is divers. Branche interesse van statushouders is gericht in zorg, horeca, techniek en agricultuur of andere branches waarin een koppeling te maken is naar ons arrangement.

Contact

Vestigingen

Von Bönninghausenlaan, 52, 2161 ET Lisse (route)
G.J. Post-Dijkstra
+31655364806
g.post@cirkelbaan.nl

Wijkcentrum Cobra., Hildo Kropstraat 6-8, Almere, 1328 BC Almere (route)
G.J. Post-Dijkstra
0655364806
g.post@cirkelbaan.nl

Wijkcentrum De Bazuin, Luitstraat 1, Almere, 1312 LG Almere (route)
G.J. Post-Dijkstra
0655364806
g.post@cirkelbaan.nl

Louis Armstrongweg 90, 1311 RL Almere (route)
G.J. Post-Dijkstra
0655364806
g.post@cirkelbaan.nl

Internetadres: http://www.cirkelbaan.nl

Aantal werknemers: 10
Aantal vestigingen: 4
Oprichtingsjaar: 2017

14979