Werken aan duurzame participatie

Stander Groep BV

Standergroep is een bedrijf voor re-integratie en loopbaanbegeleiding. Standergroep werkt in de brede regio Overijssel, Gelderland en Flevopolder. Het hoofdkantoor is gevestigd in Zwolle. Daarnaast wordt gewerkt vanuit lokaties in Kampen en Deventer. Opdrachtgevers zijn UWV, gemeenten, bedrijven...
meer...

Standergroep is een bedrijf voor re-integratie en loopbaanbegeleiding. Standergroep werkt in de brede regio Overijssel, Gelderland en Flevopolder. Het hoofdkantoor is gevestigd in Zwolle. Daarnaast wordt gewerkt vanuit lokaties in Kampen en Deventer. Opdrachtgevers zijn UWV, gemeenten, bedrijven en individuele personen.
Standergroep begeleidt mensen met een arbeidsbeperking en is gespecialiseerd in autisme. Het aanbod bestaat onder meer uit:

  • coaching en loopbaanbegeleiding
  • onderzoek naar belastbaarheid
  • opstellen persoonlijk- en bemiddelingsprofiel
  • arbeidstrainingsplekken, stage, werkervaring
  • jobhunting
  • assessment en loopbaanadvies
  • training gericht op het vergroten van de belastbaarheid

en op zaken als solliciteren, presenteren, empowerement, mindfulness en mindmapping

  • jobcoaching
  • outplacement
  • ondernemersadvisering; zowel wetstechnisch als vakinhoudelijk onder meer door het aanbieden en uitvoeren van het AutismeBelevingsCircuit.

Onderscheid met andere organisaties

Standergroep geeft re-integratie vorm door concrete aciviteiten zoals stages, werken en leren, trainingen, loopbaan- en arbeidsonderzoek, De praktijk is de beste leerschool en biedt reëele kansen.

Het werk wordt uitgevoerd door profesionele loopbaanbegeleiders die deskundig zijn en met passie hun werk doen.
Standergroep is gespecialiseerd in autisme en heeft hiervoor een eigen Vakgroep Autisme die bestaat uit loopbaanbegeleiders die exclusief werken voor en met mensen met autisme.
De caseload is klein, gemiddeld 25 klanten. De meeste tijd wordt aantoonbaar in de klant gestopt. Kenmerkend voor de werkwijze is dat de omgeving van de klant wordt betrokken in de aanpak.

Standergroep werkt daar waar het nodig is. In overleg met de klant wordt bepaald van waaruit de begeleiding plaatsvindt. Dit kan gebeuren vanuit de eigen lokaties of bij de werkgever maar in de praktijk komt Standergroep toch vooral bij de klant thuis.

Samenwerking met:
Scholingsinstelling, Werkgever / werkgeversorganisatie, WSW / WIW, Gemeente, UWV, Uitzendbureau, Reïntegratiebedrijf, Verzekeraar

Soort organisatie:
Zelfstandige organisatie

minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op 28-08-201728-08-2017

Blik op Werk Keurmerk

Stander Groep BV is in het bezit van het Blik op Werk Keurmerk met twee sterren
Stander Groep BV heeft de volgende resultaten behaald (in vergelijking tot de normen van het Blik op Werk Keurmerk).
Download het rapport

Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek

Stander Groep BV neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op 28-08-201728-08-2017

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Diagnose, onderzoek en loopbaanoriëntatie9,027,6
Jobcoaching8,0147,9
Toeleiden van werk naar werk (eerste en tweede spoor)8,027,8
Toeleiden naar werk vanuit situatie geen werk7,0117,7
Sociale activering en participatie7,3237,8

Download het volledige onderzoeksrapport 2017/2018
Download het volledige onderzoeksrapport 2016 / 2017
Download het volledige onderzoeksrapport 2015 / 2016

Scores van opdrachtgevers

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Totaal7,73--

Toelichting op het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Stratus Marktonderzoek (onderdeel van Panteia). Het marktgemiddelde is gebaseerd op de scores van alle bedrijven die aan het tevredenheidsonderzoek hebben meegedaan.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 15 july 2017 tot 16 august 2018.

De tevredenheidresultaten van dit bedrijf zijn gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Blik op Werk. Het gaat hier om het oordeel van cliënten en opdrachtgevers over de kwaliteit van dienstverlening van Stander Groep BV.

Attentie: Op deze website staan de resultaten van de officiële tevredenheidsmetingen van Blik op Werk. Stichting Blik op Werk is niet verantwoordelijk voor (onjuiste) weergave ervan door derden.

Diensten

Jobhunting

Klant wordt bij het zoeken van werk begeleid door zijn/haar loopbaanbegeleider. Deze schakelt de jobhunter in als dat nodig is. De jobhunting betekent in de regel 'koude acquisitie'.

Reïntegratieactiviteiten tweede spoor

Bij dreigende uitval uit het arbeidsproces, alsmede vragen ten aanzien van de loopbaan, biedt Standergroep individuele training of/en coaching en loopbaanonderzoek.

Jobcoaching

Begeleiding op maat van (a.s.) werknemers op de werkplek, in het kader van individuele begeleidings- en re-integratietrajecten.

Assessment

Aan de hand van werkzaamheden, testen en persoonlijke gesprekken wordt inzicht verkregen in inzet, kwalitatieve en kwantitatieve mogelijkheden, motivatie, persoonlijkheidsaspecten en de mentale, fysieke en psychische belastbaarheid.
Het arbeidsonderzoek gebeurt op basis van Melba. Bij onderzoek naar loopbaanmogelijkheden, competenties en wensberoepen wordt gebruik gemaakt van "Trjct".

Trajecten sociale activering

Opbouwen van arbeidsritme en werknemersvaardigheden. De activiteiten vinden plaats in het werkleerbedrijf. Begeleiding vindt plaats op de werkvloer en door regelmatige persoonlijke gesprekken met de loopbaanbegeleider.

Autisme specialisme

Standergroep kent een vakgroep Autisme. In deze vakgroep werken loopbaanbegelediers die exclusief werken voor mensen met autisme. Er wordt gewerkt met een eigen methodiek waarbij de omgeving van de klant wordt betrokken en het autisme van de klant in kaart wordt gebracht.
Standergroep biedt als training/workshop het AutismeBelevingsCircuit aan.

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

Personen met burn-out/overspannen

Standergroep begeleidt personen met een burn-out geschiedenis, in verschillende fasen van hun proces: door sociale activering (in- of extern), coaching, training, bemiddeling naar werk en jobcoaching. Uitgangspunt is beginnen waar de cliënt nu is en hem/haar van daaruit te stimuleren. Aanmelding vindt zowel plaats door UWV als gemeente.

Moeilijk bemiddelbaren

Vanuit motiverende wijze wordt toegewerkt naar intrinsieke motivatie. Voor gemeentelijke instellingen wordt in projectvorm traject per deelnemer aangeboden.

Autisme Spectrum Stoornis

Persoonlijk en professioneel
Standergroep is gespecialiseerd in het begeleiden naar werk en het coachen in werk van mensen met een Autisme Spectrum Stoornis. Het werk wordt uitgevoerd door loopbaanbegeleiders die een afzonderlijk team vormen en exclusief voor deze categorie mensen werken. De loopbaanbegeleiders hebben veel ervaring in het werken met en voor mensen met ASS én zijn goed opgeleid.
Hebt u autisme en wilt u begeleiding bij het vinden en/of behouden van een baan, vraag dan vrijblijvend om een oriënterend gesprek.

Laag opgeleiden (zonder startkwalificatie)

Standergroep onderzoekt of door opleiding laagopgeleide cliënten beter gepositioneerd worden voor de arbeidsmarkt. Ook hierin is het advies van maatwerk. Afhankelijk van de opdrachtgever, begeleidt Standergroep dit opleidingsproces vervolgens, wanneer die als einddoel ook bemiddeling naar werk heeft. In andere gevallen wordt Standergroep specifiek voor het onderzoek en loopbaanadvies ingeschakeld

Contact

Vestigingen

Grote Voort 5, 8041 AM ZWOLLE (route)
Peter Jongh
038 773 91 00
peter.dejongh@standergroep.nl

Internetadres: http://www.standergroep.nl

Aantal werknemers: 10
Aantal vestigingen: 1
Oprichtingsjaar: 2012

1029