Werken aan duurzame participatie

Roads BV

Roads is gespecialiseerd in het coachen en re-integreren van mensen met een psychische of psychiatrische problematiek. Het vinden van een werkplek is voor ons maatwerk. In een traject op maat wordt op zoek gegaan naar de kwaliteit/kracht van de werknemer en hoe deze optimaal aansluit bij wat de...
meer...

Roads is gespecialiseerd in het coachen en re-integreren van mensen met een psychische of psychiatrische problematiek. Het vinden van een werkplek is voor ons maatwerk. In een traject op maat wordt op zoek gegaan naar de kwaliteit/kracht van de werknemer en hoe deze optimaal aansluit bij wat de werkplek vraagt.

Onderscheid met andere organisaties

Roads richt zich op een goede match van kwaliteiten bij de werknemer, de werkplek, functie en de vraag van de werkgever. Door goed aan te sluiten bij de wens van de werknemer, is deze gemotiveerder en bereiken wij goede en snelle resultaten. Dit leidt tot duurzame, passende plaatsingen.

Samenwerking met:
Verzekeraar, Gemeente, WSW / WIW, UWV

Soort organisatie:
Zelfstandige organisatie

Roads BV is in het bezit van certificaten:

  • HKZ

minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op 25-06-201825-06-2018

Blik op Werk Keurmerk

Roads BV is in het bezit van het Blik op Werk Keurmerk met twee sterren
Roads BV heeft de volgende resultaten behaald (in vergelijking tot de normen van het Blik op Werk Keurmerk).
Download het rapport

Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek

Roads BV neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op 25-06-201825-06-2018

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Toeleiden van werk naar werk (eerste en tweede spoor)-17,8
Toeleiden naar werk vanuit situatie geen werk-17,7
Sociale activering en participatie8,857,8

Download het volledige onderzoeksrapport 2017/2018
Download het volledige onderzoeksrapport 2016 / 2017
Download het volledige onderzoeksrapport 2015 / 2016

Scores van opdrachtgevers

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Totaal7,32--

Toelichting op het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Stratus Marktonderzoek (onderdeel van Panteia). Het marktgemiddelde is gebaseerd op de scores van alle bedrijven die aan het tevredenheidsonderzoek hebben meegedaan.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 15 july 2017 tot 1 april 2018.

De tevredenheidresultaten van dit bedrijf zijn gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Blik op Werk. Het gaat hier om het oordeel van cliënten en opdrachtgevers over de kwaliteit van dienstverlening van Roads BV.

Attentie: Op deze website staan de resultaten van de officiële tevredenheidsmetingen van Blik op Werk. Stichting Blik op Werk is niet verantwoordelijk voor (onjuiste) weergave ervan door derden.

Diensten

Trajecten Werkfit

Een Werkfit traject kun je inzetten om de afstand tot de arbeidsmarkt te overbruggen. Middelen daarbij zijn:

• Activeren en participeren in een maatschappelijke omgeving
• Trainen van sociale, functionele, cognitieve, communicatieve en/of emotionele vaardigheden.
• Krijgen van (dag)ritme, werkervaring en structuur
• Krijgen van inzicht in je wensen, motieven en vaardigheden over werk.

Tijdens dit gehele proces word je individueel begeleid door een trajectcoach. Een Werkfit traject geeft waardering en vergroot het zelfvertrouwen, klanten krijgen het gevoel weer mee te tellen. Het is ook een voortraject op een "Naar Werk"traject tussen de klant, Roads en het UWV.

Begeleiding van zieke werknemers - 1e en 2e spoor

Voor medewerkers die door ziekte zijn uitgevallen, kan het re-integratietraject op twee sporen worden ingezet. Bij spoor 1 bieden wij begeleiding bij terugkeer naar de oude functie of terugkeer in een aangepaste of nieuwe functie binnen de organisatie (re-integratie). Bij spoor 2 begeleiden wij bij re-integratie bij een andere organisatie (outplacement). Om dit te realisren kunnen de volgende middelen ingezet worden: assessment, bemiddeling en baananalyse, plaatsing en nazorg en de training ‘Op weg naar werk’ (sollicitatietraining).

Assessment

De doelstelling is het in beeld krijgen van wensen, motieven, reële perspectieven en mogelijkheden van de kandidaat in relatie tot het verkrijgen en/of behouden van regulier (gesubsidieerd) werk. Tevens wordt een trajectplan en/of coachingsplan opgesteld.

Het assessment vormt het uitgangspunt van een traject. De kans op duurzame plaatsing wordt met het afnemen van het assessment vergroot. Het nauwkeurig in beeld brengen van vaardigheden, beperkingen en wenselijke arbeidsomstandigheden leidt tot een gedetailleerde omschrijving van de gewenste arbeidssituatie. Tijdens een assessment worden de volgende onderdelen in kaart gebracht:
Wensen, motieven en reële perspectieven, vaardigheden van de persoon (functionele, emotionele, sociale en cognitieve), manier van leren, sociale achtergrond en netwerken, sfeer en persoonlijkheid. In het hieruit voortkomende trajectplan wordt beschreven middels welke stappen het einddoel bereikt kan worden. Het assessment kan ook in de vorm van een training aangeboden worden, het zogenaamde groepsassessment. Een assessment neemt ongeveer twaalf uren in beslag met een maximale doorlooptijd van drie maanden. Een assessment bestaat uit gesprekken, rapportage en het opstellen van een trajectplan.

Jobcoaching

Jobcoaching wordt ingezet om de werknemer en werkgever te ondersteunen zodat de werknemer zo optimaal mogelijk kan functioneren. Doelstelling is het behouden van een passende betaalde baan. Hiervoor wordt een coachingplan opgesteld. Bij coaching wordt de werknemer gecoacht en ondersteund. De werkgever wordt geadviseerd en ondersteund voor wat betreft aanpassingen van het werk, de werkomgeving of de organisatie van het werk en het adviseren over aanvragen van reïntegratiesubsidies. Verder komt aan bod het omgaan met belemmeringen die effect hebben op het functioneren van zowel werknemer, leidinggevende (werkgever) als collega’s. Ook worden vaardigheden in het werk getraind.

Toeleiding naar werk-vanuit situatie geen werk

Roads zet zich in voor maximale arbeidsparticipatie van mensen met psychische of psychiatrische problematiek. Werk levert behalve inkomen ook sociale contacten, waardering en zelfvertrouwen op.
Onze re-integratie is altijd maatwerk en dus afgestemd op de situatie waarin de werkzoekende en werkgever zich bevinden.
Met behulp van methodes als IPS (Individuele Plaatsing en Steun) gaat de werkzoekende doelgericht en snel weer aan de slag.
Dankzij ons netwerk kunnen we de best mogelijke werkplekken en begeleiding bieden aan onze cliënten. Wij zetten in op een intensieve samenwerking met het bedrijfsleven, de gemeente (WSP), het UWV en zorgpartners.
Onze trajectcoaches zijn deskundig op het gebied van re-integratie en psychische klachten. Hierdoor zorgen ze voor vooruitgang in de meest complexe re-integratietrajecten.

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

Personen met depressie, manie of manische depressie

Onze expertise in begleiding met mensen met een psychische/psychiatriche handicap geldt ook mensen met een depressie of een manie. Zoeken naar de mogelijkheden , de kwaliteiten en om leren gaan met de psychiatrische problematiek staat centraal in de begeleiding

Personen met psychose of schizofrenie

Roads is gespecialiseerd in de begleiding van psychiatrische handicaps, waaronder ook mensen emt psychose en schizofrenie.
Via de GGz komen veel klanten binnen, in eerste instantie op een zorgtraject wat afhakelijk van de mogelijkehden van de klant over gaat in een traject sociale activering of een trajct richting betaald werk.

Moeilijk bemiddelbaren / fase 4-cliënten

Met verschillende gemeentes heeft Roads contracten om fase 4 klanten te bemiddelen, aantallen verschillen per gemeente.

Arbeidsgehandicapten met WWB-uitkering / REA-geïndiceerden

Al onze klanten hebben een arbeidshandicap op psychisch/psychiatrisch gebied.
In 2006 hebben wij over de gehele regio 150 klanten met een WWB uitkering bemiddeld

Ex-psychiatrische patiënten

Bijna al de klanten van Roads hebben een psychische/psychiatrische handicap.
De opdrachtgevers zijn UWV, gemeentes en incidenteel een werkgever.
Roads is gespecialiseerd in de begeleiding van mensen met bovengenoemde handicap.
Al onze trajectbegleiders hebben een HBO opleiding of kwaliteiten op HBO-niveau. Iedere trajectbegleider wordt geschoold in de individueel, vraagerichte benadering.

Contact

Vestigingen

Obiplein 16, 1094 RB AMSTERDAM (route)
saranna.maureau@roads.nl
020 5908680
saranna.maureau@roads.nl

Internetadres: http://www.roads.nl

Aantal werknemers: 173
Aantal vestigingen: 1
Oprichtingsjaar: 1998

5718