Werken aan duurzame participatie

Radmer Arbeidsadvies BV

Met het veelzijdige Radmer Arbeidsadvies BV is initiatiefnemer Paul Bloem (geregistreerd en gecertificeerd arbeidsdeskundige met 20 jaar ervaring in sociale verzekeringen en arbodienstverlening) een betrouwbare en professionele partner voor werkgevers en werknemers in ziekteverzuim, reïntegratie...
meer...

Met het veelzijdige Radmer Arbeidsadvies BV is initiatiefnemer Paul Bloem (geregistreerd en gecertificeerd arbeidsdeskundige met 20 jaar ervaring in sociale verzekeringen en arbodienstverlening) een betrouwbare en professionele partner voor werkgevers en werknemers in ziekteverzuim, reïntegratie- en coachingstrajecten.

Vanuit een invoelende, maar ook zakelijke benadering wordt met een arbeidsdeskundige visie geadviseerd wanneer gezocht wordt naar een passende en blijvende oplossing bij arbeidsongeschiktheid, niet-functioneren, arbeidsconflictsituaties of reorganisaties. Vanuit dezelfde arbeidsdeskundige visie worden werkzoekenden begeleid naar een passende functie. U kunt daarbij denken aan outplacement of reïntegratie van dreigend arbeidsongeschikten. Ook worden bedrijven geholpen bij een optimale invulling van vacatures.

Wij staan graag voor u klaar.

Onderscheid met andere organisaties

De kracht van Radmer Arbeidsadvies BV is het werken op een kleine schaal, maar vanuit een goed doordacht systeem, de juiste werk- en oplossingservaring en een adequaat kennisniveau.
Bovendien is het een kleine, flexibele organisatie met korte lijnen en goede contacten met werkgevers en UWV in de regio waarin zij werkzaam is (Achterhoek, De Liemers, Twente).
Er wordt strikt individueel gewerkt waardoor begeleiding zowel door werknemers als werkgevers/opdrachtgevers als persoonlijk en betrokken wordt gevoeld.

Samenwerking met:
Reïntegratiebedrijf, Werkgever / werkgeversorganisatie, UWV, Verzekeraar, Arbodienst

Soort organisatie:
Zelfstandige organisatie

minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op 30-04-201830-04-2018

Blik op Werk Keurmerk

Radmer Arbeidsadvies BV is in het bezit van het Blik op Werk Keurmerk met twee sterren
Radmer Arbeidsadvies BV heeft de volgende resultaten behaald (in vergelijking tot de normen van het Blik op Werk Keurmerk).
Download het rapport

Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek

Radmer Arbeidsadvies BV neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op 30-04-201830-04-2018

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Fysieke en mentale behandeling of begeleiding-18,3
Diagnose, onderzoek en loopbaanoriëntatie-127,6
Jobcoaching-37,8
Outplacement8,017,8
Toeleiden van werk naar werk (eerste en tweede spoor)8,1107,8
Toeleiden naar werk vanuit situatie geen werk-107,7

Download het volledige onderzoeksrapport 2017/2018
Download het volledige onderzoeksrapport 2016 / 2017
Download het volledige onderzoeksrapport 2015 / 2016

Scores van opdrachtgevers

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Totaal7,09--

Toelichting op het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Stratus Marktonderzoek (onderdeel van Panteia). Het marktgemiddelde is gebaseerd op de scores van alle bedrijven die aan het tevredenheidsonderzoek hebben meegedaan.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 15 july 2017 tot 1 april 2018.

De tevredenheidresultaten van dit bedrijf zijn gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Blik op Werk. Het gaat hier om het oordeel van cliënten en opdrachtgevers over de kwaliteit van dienstverlening van Radmer Arbeidsadvies BV.

Attentie: Op deze website staan de resultaten van de officiële tevredenheidsmetingen van Blik op Werk. Stichting Blik op Werk is niet verantwoordelijk voor (onjuiste) weergave ervan door derden.

Diensten

Jobcoaching

Door de jarenlange ervaring en vakinhoudelijke kennis zijn de jobcoaches van Radmer Arbeidsadvies BV in staat om snel en goed in te schatten welke acties en interventies adequaat zullen zijn. De begeleidingsbehoefte wordt in nauw overleg met werknemer en werkgever vastgelegd in een jobcoachingsplan, dat wordt ingediend bij UWV. De jobcoaching wordt in principe voor een half jaar aangevraagd en kan telkens met een half jaar worden verlengd, in theorie doorlopend tot de pensioengerechtigde leeftijd.

Radmer Arbeidsadvies BV is door UWV erkend als jobcoachorganisatie onder licentienummer 100420.

IRO-trajecten

Mensen met een uitkering van UWV hebben vaak de mogelijkheid de terugkeer naar werk zelf te regelen: de regeling Individuele Re-integratie Overeenkomst (IRO). In dat geval mag U dus zelf kiezen welk re-integratiebureau het beste bij u past. U houdt zo zelf de regie over uw eigen re-integratie, en voor u zijn daar verder geen kosten aan verbonden. Radmer Arbeidsadvies BV kan voor u uitzoeken of u voor een IRO in aanmerking komt.

Radmer Arbeidsadvies BV heeft voor de uitvoering van IRO’s een mantelovereenkomst met UWV en begeleidde al vele werkzoekenden succesvol naar een passende nieuwe baan met toekomstperspectief. Van vrachtwagenchauffeur tot medewerker commerciële binnendienst en van laboratoriummedewerker tot helpende zorg.

Reïntegratieactiviteiten tweede spoor

Arbeidsdeskundig onderzoek kan uitwijzen of re-integratieinspanningen richting de eigen functie nog zinvol zijn. Bovendien kan uit dit onderzoek blijken welke functies nog door betrokken werknemer kunnen worden uitgevoerd, of deze functies in het eigen bedrijf aanwezig zijn (Spoor 1), en of dat er elders naar passend werk gezocht moet gaan worden (Spoor 2). Radmer Arbeidsadvies BV kan in beide situaties van dienst zijn.

In overleg met werknemer èn werkgever wordt een realistisch re-integratieplan opgesteld, waarin wederzijds commitment, tijdspad, afspraken over verslaglegging en rapportage, eventueel benodigde bij- of omscholing en bijvoorbeeld frequentie van begeleidingsmomenten worden vastgelegd.

De werknemer kan rekenen op een persoonlijke benadering en begeleiding, gegeven door een professionele coach met de juiste ervaring. Wij beschikken bovendien over een ruim netwerk van specialisten, die kunnen worden ingezet als bijvoorbeeld een beroepskeuzeonderzoek, een gedegen assessment of begeleiding in de privé-sfeer nodig is.
De werkgever daarentegen weet zijn werknemer in betrouwbare en kundige handen en is ten allen tijde goed op de hoogte van de vorderingen.

Arbeidsdeskundig advies

Door tijdige inzet van de arbeidsdeskundige expertise kunnen de kosten ten gevolge van ziekteverzuim beperkt blijven. De arbeidsdeskundige heeft kennis van ziektebeelden en verzuimgronden en is goed op de hoogte van psychologische processen die veelal ten grondslag liggen aan langer durend ziekteverzuim.

Daarnaast heeft de arbeidsdeskundige een ruime kennis in ergonomische aanpassingen van werkplekken en werksituaties, sociale wetgeving, arbeidsrecht, de arbeidsmarkt en scholingsmogelijkheden. Deze kennis wordt vertaald in een objectief, praktisch en helder advies waar alle betrokken partijen zich in kunnen vinden. Succesvol en oplossingsgericht.

Coaching/ Outplacement

Radmer Arbeidsadvies BV kan werkgevers van dienst zijn bij het zoeken en vinden van een andere baan voor hun werknemer. Of liever gezegd: een passende baan. Wat passend is, verschilt per individu. Een persoon kan werkzoekend zijn om verschillende redenen, bijvoorbeeld om fysieke of psychische beperkingen, waardoor hij niet meer bij zijn werkgever kan of wil blijven. Een andere reden is dat een persoon bijvoorbeeld vanwege een reorganisatie of een arbeidsconflict werkzoekend is. Ook kan het zijn dat de huidige baan en/of de visie van de werkgever niet past bij het ambitie- of prestatieniveau van een werknemer.

Radmer Arbeidsadvies BV kan in deze situaties van dienst zijn en hanteert de opvatting dat een individueel advies het uitgangspunt moet zijn voor een succesvolle begeleiding. De werknemer kan rekenen op een discrete behandeling en een persoonlijke begeleiding door een enthousiaste en ervaren coach. Zelfonderzoek, sollicitatietraining en arbeidsmarktbenadering zijn daarbij vaste onderdelen.

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

UWV-uitkeringsgerechtigden

WW, WAO, WIA, WAJONG, WAZ etc.

Werknemers in Poortwachtersperiode

(Gedeeltelijk) arbeidsongeschikte werknemers

Contact

Vestigingen

Raadhuisstraat 20, 7001 EW DOETINCHEM (route)
Paul Bloem
0314 - 38 13 82
paulbloem@radmer-arbeidsadvies.nl

Internetadres: http://www.radmer-arbeidsadvies.nl

Aantal werknemers: 7
Aantal vestigingen: 1
Oprichtingsjaar: 2005

7018