Werken aan duurzame participatie

QWYL Coaching

QWYLCoaching is een jobcoachorganisatie die jongeren bestaande uit wa-jongeren en risicojongeren begeleidt op de werkvloer. Het toeleiden naar de werkvloer middels diverse, concrete werkprojecten is een veelgebruikt instument. Wij zijn gespecialiseerd in de moeilijke jongeren en zorgen ervoor dat...
meer...

QWYLCoaching is een jobcoachorganisatie die jongeren bestaande uit wa-jongeren en risicojongeren begeleidt op de werkvloer. Het toeleiden naar de werkvloer middels diverse, concrete werkprojecten is een veelgebruikt instument. Wij zijn gespecialiseerd in de moeilijke jongeren en zorgen ervoor dat alle "werk-belemmerende" elementen in samenwerking met andere partijen opgelost worden.

Onderscheid met andere organisaties

QWYLCoaching is gespecialiseerd in de moeilijke doelgroepen die door de meeste andere bedrijven juist niet aangepakt durven worden.
Met een uitgebreid netwerk bij werkgevers maar ook hulpverleners kunnen wij de jongeren een passend aanbod doen.
QWYLCoaching lost problemen op en laat de jongeren niet los tot het resultaat bereikt is.

Samenwerking met:
Arbodienst, UWV, Gemeente

Soort organisatie:
Zelfstandige organisatie

minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op 03-08-201703-08-2017

Blik op Werk Keurmerk

QWYL Coaching is in het bezit van het Blik op Werk Keurmerk met drie sterren
QWYL Coaching heeft de volgende resultaten behaald (in vergelijking tot de normen van het Blik op Werk Keurmerk).
Download het rapport

Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek

QWYL Coaching neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op 03-08-201703-08-2017

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Toeleiden naar werk vanuit situatie geen werk-67,7
Sociale activering en participatie-27,8

Download het volledige onderzoeksrapport 2017/2018
Download het volledige onderzoeksrapport 2016 / 2017
Download het volledige onderzoeksrapport 2015 / 2016

Scores van opdrachtgevers

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Totaal6,91--

Toelichting op het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Stratus Marktonderzoek (onderdeel van Panteia). Het marktgemiddelde is gebaseerd op de scores van alle bedrijven die aan het tevredenheidsonderzoek hebben meegedaan.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 15 july 2017 tot 16 august 2018.

De tevredenheidresultaten van dit bedrijf zijn gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Blik op Werk. Het gaat hier om het oordeel van cliënten en opdrachtgevers over de kwaliteit van dienstverlening van QWYL Coaching.

Attentie: Op deze website staan de resultaten van de officiële tevredenheidsmetingen van Blik op Werk. Stichting Blik op Werk is niet verantwoordelijk voor (onjuiste) weergave ervan door derden.

Diensten

Motiveringstrajecten

Bij diverse werkgevers en instituten gaan kandidaten aan de slag om de werknemersvaardigheden te leren en om weer een ritme te krijgen. Van hier uit stromen ze uit richting regulier werk. Enkele samenwerkingspartners hierin zijn: Klooster Wittem, Museum Vaals, Kasteel de Berckt in Baarlo, Stichting Wereldwijd in Eckelrade, EML in Maastricht, Emmaus in Venlo.

Jobcoaching

QWYLCoaching voert jobcoaching uit in de ware zin van het woord. Wekelijks, vaker meerdere malen per week komt de jobcoach daadwerkelijk op de werkvloer om problemen op te lossen of om problemen te voorkomen.
De werkgever zowel als de kandidaat worden hier uitgebreid bij betrokken.

Werving en selectie (van kandidaten voor vacatures)

Voor onze kandidaten zoeken we continu geschikte en passende werkplekken. Onze kandidaten hebben, gezien hun problemen vaker behoefte aan goede en zorgvuldige werkplekken. Sociale werkgevers die aandacht hebben voor hun werkgevers zijn hierin een must.

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

Wajongeren

QWYL Coaching werkt met wajongeren met de volgende achtergronden:
-licht verstandelijke beperking
-psychische problematiek
-komende vanuit de praktijkscholen
-autistiforme problematiek

Personen met een verstandelijke handicap

Vanuit de wajong gunning werken we veel met kandidaten met een licht verstandelijke beperking.

Jongeren (< 23 jaar)

De meeste kandidaten die bij QWYLCoaching in begeleiding zijn zijn jongeren

Autisten

Veel wajongeren die in begeleiding zijn hebben een Autistiforme problematiek

Risicojongeren

Jongeren die in meerdere of mindere mate met justitie in aanraking zijn geweest vinden een goede plek in de begeleiding van QWYLCoaching. Ook de gevestigde zorginstanties zoals Jeugdzorg, reclassering, veiligheidshuizen, detentie leiden vele jongeren naar QWYLCoaching toe

Contact

Vestigingen

Stadionweg 58 B, 6225 XR MAASTRICHT (route)
R.J.V. Rameckers
043 362 7808
r.rameckers@qwylcoaching.nl

Internetadres: http://www.qwylcoaching.nl/

Aantal werknemers: 5
Aantal vestigingen: 1
Oprichtingsjaar: 2009

6933