Werken aan duurzame participatie

Proficiënt verzuimbegeleiding

Proficiënt Verzuimbegeleiding is uw partner en meerwaarde binnen het volledige proces van verzuimbegeleiding en duurzame re-integratie. Landelijk ondersteunen wij werkgevers van verschillende grootte. Hierbij koppelen wij u aan een vaste contactpersoon binnen Proficiënt Verzuimbegeleiding...
meer...

Proficiënt Verzuimbegeleiding is uw partner en meerwaarde binnen het volledige proces van verzuimbegeleiding en duurzame re-integratie. Landelijk ondersteunen wij werkgevers van verschillende grootte. Hierbij koppelen wij u aan een vaste contactpersoon binnen Proficiënt Verzuimbegeleiding.

Bij u op locatie, bij de werknemer thuis of desgewenst op een neutrale locatie, het kan voor Proficiënt Verzuimbegeleiding allemaal. Al onze medewerkers hebben de vereiste opleidingen, certificering en ervaring, waardoor wij u op een professionele en betrokken wijze binnen de kaders van de Wet verbetering Poortwachter kunnen helpen bij uw verzuimbegeleiding.

Proficiënt Verzuimbegeleiding bewijst elke dag dat het voorziet in een adequate opvolging van de Wet verbetering Poortwachter en voor de naleving van de Werkwijzer Poortwachter. Werkgevers hebben naar aanleiding van de uitgevoerde diensten door Proficiënt Verzuimbegeleiding nog nooit een sanctie ontvangen van UWV!

Onderscheid met andere organisaties

  • Landelijke dekking
  • Afspraken op locatie naar keuze
  • Poortwachterproof
  • Vaste contactpersoon
  • Op maat af te stemmen begeleiding

minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op

Blik op Werk Keurmerk

Proficiënt verzuimbegeleiding is Aspirant Keurmerkhouder== Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek ==
Proficiënt verzuimbegeleiding neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op

Geen gegevens beschikbaar

Diensten

Tweede spoor begeleiding

Tweede spoor re-integratie door Proficiënt Verzuimbegeleiding kenmerkt zich door een persoonlijke en actieve aanpak. Werkgever en werknemer worden bijgestaan door een vaste begeleider. De begeleider maakt op basis van het persoonsprofiel van de werknemer een plan voor de tweede spoor re-integratie. Hierbij vormen arbeidservaring, specifieke vaardigheden, opleiding en gevolgde cursussen, belastbaarheid, en de persoonsgebonden kenmerken van de werknemer de basis. Daarnaast wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de ambities, wensen en voorkeuren.
Na het opstellen van het plan voor de tweede spoor re-integratie wordt er een actieve begeleiding ingezet waarbij er wekelijks contact wordt onderhouden met de \werknemer. Aanvullend daarop wordt de werknemer eens in de vier tot zes weken ingepland voor een persoonlijk gesprek (aan huis) om de ontwikkelingen te evalueren en waar nodig bij te stellen. Alle activiteiten worden schriftelijk vastgelegd en gerapporteerd aan de werkgever.

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

Contact

Vestigingen

Kaatsbaan 27, 3082DP Rotterdam (route)
Rachid El Hamri
010-3075616
info@proficientgroep.nl

Internetadres: www.proficientgroep.nl

Aantal werknemers: 3
Aantal vestigingen: 1
Oprichtingsjaar: 2018

14886