Werken aan duurzame participatie

PlanH Jobcoaching B.V.

PlanH Jobcoaching B.V. is een specialist in re-integratie (eerste spoor, tweede spoor, outplacement en jobcoaching, verzuimaanpak, arbeidsdeskundige adviezen en psychosociale begeleiding).
Wij richten ons in deze dienstverlening op klanten met psychische en psychiatrische problematiek en een...
meer...

PlanH Jobcoaching B.V. is een specialist in re-integratie (eerste spoor, tweede spoor, outplacement en jobcoaching, verzuimaanpak, arbeidsdeskundige adviezen en psychosociale begeleiding).
Wij richten ons in deze dienstverlening op klanten met psychische en psychiatrische problematiek en een grote afstand tot de arbeidsmarkt.

Onderscheid met andere organisaties

PlanH Jobcoaching B.V. heeft meer dan 30 jaar ervaring in de geestelijke gezondheidszorg. In een voortraject worden belemmeringen gediagnosticeerd en zoveel mogelijk verminderd. We bieden vele methoden aan waaronder "mindfulness". We bieden een zeer persoonlijke en individuele benadering en we nemen de tijd voor het proces. Niet alleen het doel, maar de weg er naar toe is van belang. PlanH B.V. beschikt over deskundige jobcoaches, trajectbegeleiders en arbeidsdeskundigen.

Samenwerking met:
UWV

Soort organisatie:
Zelfstandige organisatie

minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op 19-09-201719-09-2017

Blik op Werk Keurmerk

PlanH Jobcoaching B.V. is in het bezit van het Blik op Werk Keurmerk met drie sterren
PlanH Jobcoaching B.V. heeft de volgende resultaten behaald (in vergelijking tot de normen van het Blik op Werk Keurmerk).
Download het rapport

Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek

PlanH Jobcoaching B.V. neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op 19-09-201719-09-2017

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Jobcoaching8,987,8
Toeleiden van werk naar werk (eerste en tweede spoor)-00,0
Toeleiden naar werk vanuit situatie geen werk-57,5
Sociale activering en participatie-87,6

Download het volledige onderzoeksrapport 2016 / 2017
Download het volledige onderzoeksrapport 2015 / 2016
Download het volledige onderzoeksrapport 2014 / 2015

Scores van opdrachtgevers

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Totaal6,01--

Toelichting op het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Stratus Marktonderzoek (onderdeel van Panteia). Het marktgemiddelde is gebaseerd op de scores van alle bedrijven die aan het tevredenheidsonderzoek hebben meegedaan.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 15 july 2016 tot 16 june 2017.

De tevredenheidresultaten van dit bedrijf zijn gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Blik op Werk. Het gaat hier om het oordeel van cliënten en opdrachtgevers over de kwaliteit van dienstverlening van PlanH Jobcoaching B.V..

Attentie: Op deze website staan de resultaten van de officiële tevredenheidsmetingen van Blik op Werk. Stichting Blik op Werk is niet verantwoordelijk voor (onjuiste) weergave ervan door derden.

Diensten

Werkfit Maken

Onder 'Werkfit Maken' verstaan we re-integratieactiviteiten die erop gericht zijn om de deelnemer zodanig te versterken dat hij (eventueel na het volgen van een scholing) het werk kan hervatten. Het gaat om het toerusten en versterken van de deelnemer zodat deze toegerust is om naar inkomensvormend werk te worden begeleid.

Naar Werk

Onder 'Naar werk' vallen alle re-integratieactiviteiten die nodig zijn om een deelnemer het werk feitelijk te laten hervatten en vervolgens aan het werk te houden. 'Naar werk' heeft daarom als eindresultaat een plaatsing.

Jobcoaching

We hebben jarenlange relevante ervaring met het aan werk helpen van jongeren met een functionele beperking èn met het aan werk houden van deze jongeren. We zijn met name gespecialiseerd in jobcoaching voor mensen met psychische- en psychiatrische problemen. We hebben een UWV jobcoach erkenning en werken voor Gemeenten in het kader van de Participatiewet.

Reïntegratieactiviteiten tweede spoor

Begeleiding en bemiddeling naar passend werk buiten het eigen bedrijf, als terugkeren in de oude functie niet meer mogelijk is.

Reïntegratieactiviteiten eerste spoor

Begeleiding van de werkhervatting in de eigen functie dan wel naar een andere functie in het eigen bedrijf.

Verzuimregistratie

Uw bedrijf en uw medewerkers gezond houden, is een hele kunst. Met de inzet van PlanH werkt kunt u ziekteverzuim voorkomen, de verzuimduur reduceren en reïntegratietrajecten laten slagen.

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

Personen met persoonlijkheidsstoornissen, bijvoorbeeld borderline

Personen met depressie, manie of manische depressie

Ex-psychiatrische patiënten

Personen met burn-out/overspannen

Hoog opgeleiden (HBO/academisch)

Contact

Vestigingen

Udenseweg 4-6 , 5405 PA UDEN (route)
Hans Boxtel
0413-851511
info@planhwerkt.nl

Helftheuvelweg 11, 5222 AV 's-Hertogenbosch (route)
Hans van Boxtel
0413-851511
info@planhwerkt.nl

Internetadres: http://www.planhwerkt.nl

Aantal werknemers: 7
Aantal vestigingen: 2
Oprichtingsjaar: 2008

6976