Werken aan duurzame participatie

PASS-Jobcoaching

PASS-Jobcoaching begeleidt mensen bij het verkrijgen en behouden van een PASSende baan in de regio Zuid-Oost Brabant. Hierbij richten we ons met name op mensen die een lange afstand tot de arbeidsmarkt hebben, veelal mensen met een arbeidsbeperking.
meer...

PASS-Jobcoaching begeleidt mensen bij het verkrijgen en behouden van een PASSende baan in de regio Zuid-Oost Brabant. Hierbij richten we ons met name op mensen die een lange afstand tot de arbeidsmarkt hebben, veelal mensen met een arbeidsbeperking.

Onderscheid met andere organisaties

PASS-Jobcoaching is een kleinschalige organisatie, we bieden maatwerk en kiezen voor een persoonlijke aanpak. Geen enkel traject is hetzelfde, omdat er ook geen twee mensen hetzelfde zijn! In jouw persoonlijke traject stellen wij ons op als coach, we gaan een samenwerking aan.

Samenwerking met:
UWV, Gemeente en werkgevers

Soort organisatie:
Zelfstandige organisatie

minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op 06-09-201706-09-2017

Blik op Werk Keurmerk

PASS-Jobcoaching is in het bezit van het Blik op Werk Keurmerk met drie sterren
PASS-Jobcoaching heeft de volgende resultaten behaald (in vergelijking tot de normen van het Blik op Werk Keurmerk).
Download het rapport

Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek

PASS-Jobcoaching neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op 06-09-201706-09-2017

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Jobcoaching8,657,8
Toeleiden naar werk vanuit situatie geen werk8,0107,7

Download het volledige onderzoeksrapport 2017/2018
Download het volledige onderzoeksrapport 2016 / 2017
Download het volledige onderzoeksrapport 2015 / 2016

Scores van opdrachtgevers

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Totaal8,01--

Toelichting op het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Stratus Marktonderzoek (onderdeel van Panteia). Het marktgemiddelde is gebaseerd op de scores van alle bedrijven die aan het tevredenheidsonderzoek hebben meegedaan.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 15 july 2017 tot 5 april 2018.

De tevredenheidresultaten van dit bedrijf zijn gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Blik op Werk. Het gaat hier om het oordeel van cliënten en opdrachtgevers over de kwaliteit van dienstverlening van PASS-Jobcoaching.

Attentie: Op deze website staan de resultaten van de officiële tevredenheidsmetingen van Blik op Werk. Stichting Blik op Werk is niet verantwoordelijk voor (onjuiste) weergave ervan door derden.

Diensten

Jobcoaching

Jobcoaching, ook wel persoonlijke ondersteuning genoemd, heeft als doel het behoud van werk. Het accent van de begeleiding ligt op, het zo zelfstandig mogelijk functioneren. Met name tijdens de inwerkperiode is de jobcoach van PASS-Jobcoaching vaak op de werkplek aanwezig. Op deze manier krijgen we zicht op de vaardigheden en kunnen we gaan bekijken waar de aandachtspunten liggen. Samen gaan we doelen formuleren, waar we de komende periode aan gaan werken, de coachingsdoelen. Ook de werkgever en eventueel collega’s worden gecoacht, ze krijgen handvatten om je zo goed mogelijk te begrijpen en te helpen waar dat nodig is.
De jobcoach is aanspreekpunt voor jou maar ook voor de werkgever, er zullen ook regelmatig gesprekken gepland worden om te kijken hoe het gaat en of we eventueel coachingsdoelen bij moeten stellen. Gesprekken vinden veelal plaats bij het bedrijf waar je werkt, maar kunnen als je dat wilt ook bij jouw thuis gevoerd worden. Het is “maatwerk” en we kijken dus altijd naar hetgeen dat nodig of wenselijk is.

De ondersteuning van een jobcoach kan intensief of minder intensief zijn. Er zijn 4 begeleidingsniveaus mogelijk: zeer licht, licht, midden of intensief.

Arbeidsmarktoriëntatie / beroepenoriëntatie

-Door middel van het inzetten van verschillende, 15 op elkaar afgestemde instrumenten en informatiemodulen, kunnen we interesses, competenties en drijfveren van kandidaten goed in beeld brengen.
Deze leiden tot een persoonlijk profiel.
-diverse spelvormen gericht op, kwaliteiten en vaardigheden
-het werken met beeldmateriaal, voor het ontwikkelen van een beroepsbeeld
-werkervaringsplek
-stage
-orienterende gesprekken bij bedrijven
-orienterende gesprekken bij scholen
-ondersteuning bieden bij het maken van basis-sollicitatiebrief en CV

Jobhunting

  • wij bieden ondersteuning bij het maken van een sollicatiebrief en CV - - de client wordt nu ondersteund in zijn contacten met werkgevers
  • de client wordt indien nodig of wenselijk, persoonlijk voorgedragen bij werkgevers
  • indien nodig of wenselijk, ondersteunen wij tijdens het sollicitatiegesprek
  • wij zoeken naar passende vacatures binnen ons eigen werkgeversnetwerk
  • wij benaderen indien nodig of wenselijk, het bestaande werkgeversnetwerk van de cliënt
  • wij gaan op zoek naar "verborgen vacatures" : jobcarving (zoeken naar passende taken om op die manier een passende functie te creëren)
  • er is bij aanvang minimaal 1 x per week een face to face begeleidingsgesprek.
  • We treden op als klankbord en vraagbaak voor de client.

Reïntegratieactiviteiten tweede spoor

Werkfit en naar-werk trajecten UWV

Coaching voor werknemers met ASS

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

Mensen met een WIA, Wajong of doelgroepverklaring

PASS-Jobcoaching heeft ervaring met het begeleiden van mensen met een WIA status, Wajong en/of uit het doelgroep register. Dit betekent dat PASS-Jobcoaching ervaring heeft met zeer uiteenlopende ziektebeelden en beperkingen. Een greep uit onze ervaring is: mensen met reumatische aandoeningen, rug-aandoeningen, hypermobiel gewrichten, ziekte van Crohn, aangezichtsproblemen en spasmen, epilepsie, schizofrenie, een stoornis in het autistisch spectrum hebben, dyslexie, dyscalculie, ADHD, ADD, angststoornissen en herstellende zijn van kanker.

De basis van de werkwijze van onze coaches is: luisteren naar de mensen achter het verhaal, kijken naar wat mogelijk is en waar rekening mee gehouden dient te worden. Vooruitkijkend naar wat is mogelijk op de langere termijn richting werk.

Jongeren en ouderen met ASS

Personen met een diagnose in het autisme spectrum.
PASS-Jobcoaching maakt gebruik van de KIRA-methodiek, welke ontwikkeld is door het Leo-Kanner huis. Wij hebben inmiddels bijna 6 jaar ervaring in het begeleiden van de doelgroep, mensen met een Autisme-spectrum-stoornis, ADHD en andere aanverwante stoornissen.
PASS-Jobcoaching volgt regelmatige scholing en cursussen oa. bij Autismecentraal in Belgie- Peter Vermeulen.
-autisme en motivatie
-autisme en organisatieproblemen
-autisme en werk
-Socrautische gespreksmethode

Moeilijk lerenden (ZMLK/MLK-niveau)

PASS-Jobcoaching heeft inmiddels bijna 6 jaar ervaring met het begeleiden van jongeren die praktijkonderwijs gevolgd hebben. Deze jongeren worden bij de overgang van het onderwijs naar een werkplek begeleid door een jobcoach, zodat de overgang van school naar werk, soepel verloopt.Dit gaat altijd in samenwerking met school, de jongere zelf, eventueel de ouders en de jobcoach. Deze jobcoach zal altijd een vaste contactpersoon zijn voor de jongere, ouders en school, zodat er ook een mogelijkheid ontstaat om vertrouwen op te bouwen.
Zo worden uiteindelijk duurzame omstandigheden gecreëerd voor werkgever en werknemer, binnen een arbeidsverhouding die voor beiden naar tevredenheid functioneert.

Personen met dyslexie

PASS-Jobcoaching heeft inmiddels bijna 6 jaar ervaring met het begeleiden van jongeren met allerlei vormen van een beperking of belemmering, vaak ook gecombineerd met andere bijkomende problematieken.
Te denken valt aan mensen met ADHD, PDD-nos, Asperger, kernautisme, dyslexie, dwangstoornissen en nog meer.

Het gaat om personen met een laag IQ (rond 70-80) tot normaal of hoog begaafd. Wij kijken naar wat er nodig is voor die specifieke persoon, met zijn/haar specifieke kwaliteiten en valkuilen.

Contact

Vestigingen

Lagedijk 18A, 5705BZ HELMOND (route)
Gianne Wijn
06-23414372
gianne@pass-jobcoaching.nl

Lagedijk 18A, 5705BZ Helmond (route)
Heidi van Riel-Wiertz
06-10131504
Heidi@pass-jobcoaching.nl

Internetadres: http://www.pass-jobcoaching.nl

Aantal werknemers: 3
Aantal vestigingen: 2
Oprichtingsjaar: 2008

6448