Werken aan duurzame participatie

Optimaal Arbo BV

Onderscheid met andere organisaties

minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op 02-10-201702-10-2017

Blik op Werk Keurmerk

Optimaal Arbo BV is in het bezit van het Blik op Werk Keurmerk met drie sterren
Optimaal Arbo BV heeft de volgende resultaten behaald (in vergelijking tot de normen van het Blik op Werk Keurmerk).
Download het rapport

Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek

Optimaal Arbo BV neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op 02-10-201702-10-2017

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Diagnose, onderzoek en loopbaanoriëntatie7,347,5
Outplacement9,037,7
Toeleiden van werk naar werk (eerste en tweede spoor)8,197,8

Download het volledige onderzoeksrapport 2016 / 2017

Scores van opdrachtgevers

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Totaal8,05--

Toelichting op het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Stratus Marktonderzoek (onderdeel van Panteia). Het marktgemiddelde is gebaseerd op de scores van alle bedrijven die aan het tevredenheidsonderzoek hebben meegedaan.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 15 july 2016 tot 26 july 2017.

De tevredenheidresultaten van dit bedrijf zijn gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Blik op Werk. Het gaat hier om het oordeel van cliënten en opdrachtgevers over de kwaliteit van dienstverlening van Optimaal Arbo BV.

Attentie: Op deze website staan de resultaten van de officiële tevredenheidsmetingen van Blik op Werk. Stichting Blik op Werk is niet verantwoordelijk voor (onjuiste) weergave ervan door derden.

Diensten

Outplacement

Soms is het onvermijdelijk dat u en uw werknemer uit elkaar gaan, bijvoorbeeld door een reorganisatie, als er onvoldoende doorgroeimogelijkheden zijn voor uw werknemer of bij disfunctioneren. Outplacement

Optimaal Werk BV bieden outplacement trajecten aan op maat voor medewerkers. De aanpak van Optimaal Werk BV is concreet, mens- en resultaat gericht en pragmatisch, wij hechten veel waarde aan een prettige samenwerking met alle betrokken partijen.

Spoor-2 re-integratie

Wanneer door ziekte de werkhervatting in dezelfde- of een andere functie niet mogelijk is (1e spoortraject) zal de werknemer samen met de werkgever op zoek moeten naar een andere werkgever. filosofie achter de werkwijze van het traject Re-integratie 2e spoor is zo snel mogelijk werknemer te helpen aan een nieuwe passende baan bij een andere werkgever.

De handelswijze van Optimaal Arbo BV is persoonlijk, laagdrempelig, flexibel, pragmatisch en resultaatgericht van aard.

Spoor-3 re-integratie

Bent u eigen risico drager voor de WGA regeling, dan bent u na einde wachttijd 10 jaar verantwoordelijk voor de re-integratie van de werknemer en het betalen van de WGA uitkering. Zowel u als werkgever als uw werknemer is gebaat bij een succesvol re-integratie traject. Dit ontlast de schade voor u als werkgever en voorziet de werknemer van een nieuwe start op de arbeidsmarkt en hogere inkomsten.

Als u geen eigen risico drager bent voor de WGA regeling, betaalt u 10 jaar indirect; namelijk door middel van de gedifferentieerde WGA premie. De gedifferentieerde WGA premie is afhankelijk van de eigen werknemers in de WGA. Ook in deze situatie bent u als werkgever gebaat bij een succesvol re-integratie traject, en voorziet een succesvol re-integratie traject de werknemer van een nieuwe start op de arbeidsmarkt en hogere inkomsten.

Optimaal Werk heeft als uitgangspunt dat er voor iedereen kansen liggen, in aanpak zijn wij pragmatisch, betrokken en resultaatgericht.

Arbeidsdeskundig onderzoek

Een arbeidsdeskundig onderzoek kan helderheid verschaffen wanneer een werknemer (langdurig) ziek is. Is werkhervatting mogelijk en zo ja kan dit binnen de eigen organisatie of moet er een andere werkgever worden gezocht.

Sleutelwoorden met betrekking tot de door Optimaal werk gemaakte arbeidsdeskundige onderzoeken zijn zorgvuldigheid, kundigheid en betrokkenheid.

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

Zieke werknemers => Wet Verbetering Poortwachter

Arbeidsbeperkten met WIA uitkering

Outplacement

Met werkeloosheid bedreigde werknemers of werknemers op zoek naar ander werk of een nieuwe werkgever

Contact

Vestigingen

van Limburg Stirumstraat 13, 2201JM Noordwijk (route)
E.W.A. de Vries
071-3642040
e.devries@optimaalwerk.nl

Internetadres: www.optimaalwerk.nl

Aantal werknemers: 7
Aantal vestigingen: 1
Oprichtingsjaar: 2002

14675