Werken aan duurzame participatie

Milieuwerk EcoCollege

Milieuwerk fungeert als een intermediair tussen het productieve arbeidspotentieel van mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie (doelgroepregister en beschut werk) en de vraag naar laaggeschoolde arbeid in de circulaire economie, dienstverlening, transport en logistieke sector.

We geloven...
meer...

Milieuwerk fungeert als een intermediair tussen het productieve arbeidspotentieel van mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie (doelgroepregister en beschut werk) en de vraag naar laaggeschoolde arbeid in de circulaire economie, dienstverlening, transport en logistieke sector.

We geloven in de kracht van publiek-private samenwerking en hebben als zodoende niet direct partijen waar we mee concurreren. Partijen die ook invulling geven aan de behoefte naar een flexibele schil bij bedrijven zijn uitzend- en detacheringsbureaus, waarbij SW 2.0 bedrijven het meest vergelijkbaar zijn qua sociale missie/visie.

Onze bedrijfsvoering is horizontaal, transparant en gaat uit van gelijkheid. Iedereen heeft een gelijke stem en draagt bij aan het collectief.

Milieuwerk richt zich als werkgever op mensen die niet zelf een baan kunnen vinden en/of behouden omdat reguliere vacatures net teveel eisend zijn.

Onderscheid met andere organisaties

Milieuwerk heeft één belangrijke regel voor iedereen die er werkt: ‘je moet het naar je zin hebben’. Als je het leuk vindt wat je doet, dan gaat de rest namelijk vanzelf en het leven gaat bovendien te snel om het te verspillen. Dus we zoeken altijd eerst naar mensen en partners die onderdeel willen worden van ons gedachtegoed en pas daarna naar het werk. Dit is er genoeg, het laten aansluiten met het verhaal van onze mensen, dat is de kunst.

minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op 25-04-201925-04-2019

Blik op Werk Keurmerk

Milieuwerk EcoCollege is in het bezit van het Blik op Werk Keurmerk met vier sterren
Milieuwerk EcoCollege heeft de volgende resultaten behaald (in vergelijking tot de normen van het Blik op Werk Keurmerk).
Download het rapport

Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek

Milieuwerk EcoCollege neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op 25-04-201925-04-2019

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Toeleiden naar werk vanuit situatie geen werk-17,8

Download het volledige onderzoeksrapport 2018
Download het volledige onderzoeksrapport 2017
Download het volledige onderzoeksrapport 2016

Scores van opdrachtgevers

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Totaal9,51--

Scores per arbeidsmarktregio

ArbeidsmarktregioScoreMarktgemiddeldeAantal respondentenUitgenodigdResponse

Toelichting op het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Stratus Marktonderzoek (onderdeel van Panteia). Het marktgemiddelde is gebaseerd op de scores van alle bedrijven die aan het tevredenheidsonderzoek hebben meegedaan.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 1 february 2018 tot 23 december 2018.

De tevredenheidresultaten van dit bedrijf zijn gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Blik op Werk. Het gaat hier om het oordeel van cliënten en opdrachtgevers over de kwaliteit van dienstverlening van Milieuwerk EcoCollege.

Attentie: Op deze website staan de resultaten van de officiële tevredenheidsmetingen van Blik op Werk. Stichting Blik op Werk is niet verantwoordelijk voor (onjuiste) weergave ervan door derden.

Diensten

Reïntegratieactiviteiten tweede spoor

Training algemene beroepsvaardigheden / werkgedrag

Jobcoaching

Leer/ werktraject

Training sociale vaardigheden

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

Arbeidsgehandicapten met WWB-uitkering / REA-geïndiceerden

Moeilijk bemiddelbaren

WSW-geïndiceerden

Laag opgeleiden (zonder startkwalificatie)

Inburgeringsplichtige uitkeringsgerechtigden

Contact

Vestigingen

Australiëhavenweg 21, 1045 BA AMSTERDAM (route)
David Jansen
020-5876220
david@milieuwerk.nl

Internetadres: www.milieuwerk.nl

Aantal werknemers: 116
Aantal vestigingen: 1
Oprichtingsjaar: 1998

12069