Werken aan duurzame participatie

LEFF Ondersteuning B.V.

LEFF is een re-integratie- en jobcoach organisatie met ruim vijftien jaar ervaring in het begeleiden van mensen met een arbeidsbeperking bij het vinden en behouden van werk. LEFF heeft een uitgebreid netwerk en een sterke regionale focus op de arbeidsmarkt. Daarnaast heeft LEFF expertise van...
meer...

LEFF is een re-integratie- en jobcoach organisatie met ruim vijftien jaar ervaring in het begeleiden van mensen met een arbeidsbeperking bij het vinden en behouden van werk. LEFF heeft een uitgebreid netwerk en een sterke regionale focus op de arbeidsmarkt. Daarnaast heeft LEFF expertise van diverse doelgroepen en werken maatgericht. Dit resulteert jaarlijks in een plaatsingspercentage van 84% (bron: Blik op Werk).

LEFF kan u helpen bij:
• Sociale activering
• Re-integratie
• Wajong en werk
• Participatiewet
• Ziektewet,
• Burn out
• Outplacement
• Jobcoaching
• Loopbaanbegeleiding
• Projecten t.b.v. arbeidsparticipatie.

Onderscheid met andere organisaties

Leff richt zich niet alleen op werk, maar ook op de thuissituatie. LEFF is van mening dat dit niet los van elkaar gezien kan worden. Immers, als het thuis goed gaat, gaat het op het werk ook een stuk beter!

Specialist in werkzoekenden met: een verstandelijke beperking, een psychische beperking, ADHD, autisme, burn out, anderstaligen, schoolverlaters (speciaal onderwijs), kwetsbare burgers.

LEFF is werkzaam in de districten Noord Holland Noord, Groot Amsterdam, Leiden & Den Haag.
minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op 04-08-201704-08-2017

Blik op Werk Keurmerk

LEFF Ondersteuning B.V. is in het bezit van het Blik op Werk Keurmerk met drie sterren
LEFF Ondersteuning B.V. heeft de volgende resultaten behaald (in vergelijking tot de normen van het Blik op Werk Keurmerk).
Download het rapport

Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek

LEFF Ondersteuning B.V. neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op 04-08-201704-08-2017

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Jobcoaching-157,9
Toeleiden naar werk vanuit situatie geen werk-27,7
Sociale activering en participatie-47,8

Download het volledige onderzoeksrapport 2017/2018
Download het volledige onderzoeksrapport 2016 / 2017
Download het volledige onderzoeksrapport 2015 / 2016

Scores van opdrachtgevers

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Totaal7,01--

Toelichting op het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Stratus Marktonderzoek (onderdeel van Panteia). Het marktgemiddelde is gebaseerd op de scores van alle bedrijven die aan het tevredenheidsonderzoek hebben meegedaan.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 15 july 2017 tot 16 august 2018.

De tevredenheidresultaten van dit bedrijf zijn gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Blik op Werk. Het gaat hier om het oordeel van cliënten en opdrachtgevers over de kwaliteit van dienstverlening van LEFF Ondersteuning B.V. .

Attentie: Op deze website staan de resultaten van de officiële tevredenheidsmetingen van Blik op Werk. Stichting Blik op Werk is niet verantwoordelijk voor (onjuiste) weergave ervan door derden.

Diensten

Training algemene beroepsvaardigheden / werkgedrag

LEFF biedt de Trainingen:

  • Sollicitatietraining; dit kan zowel individueel als in groepsverband ( op praktijkscholen).
  • Werknemersvaardigheden training; deze training hebben we in het verleden ook bij Sociale werkplaatsen gegeven en op Praktijkscholen.
  • Sociale Vaardigheden; kan ook ingezet worden bij een traject Sociale Activering.

Re-integratieadvies

LEFF gaat bekijken waar jouw kansen liggen en wat jouw interesses zijn.

Op basis van gesprekken, testen, mogelijke trainingen kunnen we een gedegen advies uitbrengen zodat we verder kunnen gaan zoeken naar een leuke, passende baan.

Ziektewet

Als u ziek bent en u uw eigen functie niet meer kunt uitoefenen helpt LEFF u graag bij uw zoektocht naar passend werk. Dit kan een andere functie bij uw eigen werkgever zijn, maar ook een nieuwe baan bij een ander bedrijf. Via het re-integratietraject gaan we, samen met u, actief op zoek naar ander werk. Werk dat aansluit op uw beperking(en). LEFF heeft re-integratiedeskundigen en arbeidspsychologen in dienst die gespecialiseerd zijn in o.a. burn out, herstel na ziekte. LEFF biedt de volgende re-integratie mogelijkheden:
• Re-integratie bij uw eigen werkgever in een andere functie
• Re-integratie ingezet door het UWV (ziektewet)

LEFF kijkt naar wat u wel kunt. Vaak is dat meer dan u denkt, maar heeft u net (tijdelijk) een extra steuntje in de rug nodig. Het hebben van leuk werk maakt het leven een stuk prettiger.

Jobhunting

Jobhunting houdt in dat we samen met jou opzoek gaan naar een leuke passende baan.

Wij kunnen beroepskeuzetesten doen, om te bekijken waar jouw interesses liggen.

Jij staat voorop in het traject om een baan te zoeken, vandaar dat we uitgaan van jouw kwaliteiten & interesses.

Trajecten sociale activering

Sociale activering is het uitvoeren van maatschappelijk nuttige activiteiten, die mogelijk een eerste stap naar werk betekenen.

LEFF begeleidt cliënten die nog niet klaar zijn voor de stap richting betaalde arbeid. Door onze maatschappelijk werk achtergrond is het mogelijk om jongeren direct naar de juiste instanties te verwijzen. Tevens gaan we bekijken waar de interesses liggen om een leuke plek te zoeken waar de cliënten werkervaring op kunne doen.

Jobcoaching

LEFF biedt begeleiding op de werkvloer. LEFF ondersteunt de client bij zijn persoonlijke ontwikkeling, ontwikkeling op het gebied van werknemersvaardigheden, werkomgeving (informatie en advies aan collega's, werkgever) en heeft aandacht voor het loonbaanperspectief van de werknemer. LEFF ontzorgt de werkgever en adviseert op het gebied van subsidies en regelingen.

Sollicitatietraining/sollicitatiebegeleiding

LEFF heeft een sollicitatiespreekuur.

Hier kunnen alle cliënten die een traject hebben om een baan te zoeken wekelijks terecht. Daarnaast zijn er ook coachingsgesprekken met de jobcoach.

Ook biedt LEFF sollicitatietrainingen.

Outplacement

Het kan voorkomen dat goede werknemers door diverse omstandigheden boventallig worden of niet meer geheel op hun plek zitten binnen een organisatie. Het vergt dan veel tijd en onderzoek om deze werknemers een passend alternatief aan te bieden.

LEFF biedt de mogelijkheid om dit traject uit handen te geven. LEFF kan ervoor zorgen dat de gehele begeleiding, het advies en de bemiddeling volledig en professioneel wordt uitgevoerd. Hiermee laat u uw werknemer zien dat u uw uiterste best heeft gedaan om uw werknemer niet aan haar of zijn lot heeft overgelaten. Door de professionele begeleiding van LEFF zorgt u ervoor dat uw medewerkers zien dat u ze waardeert.

Diagnose, onderzoek en loopbaan oriëntatie

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

Jongeren (< 23 jaar)

LEFF begeleidt jongeren tussen de 16 en 30 jaar met een beperking. Vanaf 18 jaar hebben ze meestal een wajongstatus.

Dit kunnen jongeren zijn die:

  • moeilijk lerend zijn
  • jongeren met autisme
  • een verstandelijk beperking hebben
  • van de praktijkschool afkomstig zijn.

volwassenen ( 23-67 jaar)

LEFF begeleidt mensen tm 67 jaar met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Dit kan een burn out zijn, verstandelijke beperking, psychische klachten

Ziektewet

Als u ziek bent en u uw eigen functie niet meer kunt uitoefenen helpt LEFF u graag bij uw zoektocht naar passend werk. Dit kan een andere functie bij uw eigen werkgever zijn, maar ook een nieuwe baan bij een ander bedrijf. Via het re-integratietraject gaan we, samen met u, actief op zoek naar ander werk. Werk dat aansluit op uw beperking(en). LEFF heeft re-integratiedeskundigen en arbeidspsychologen in dienst die gespecialiseerd zijn in o.a. burn out, herstel na ziekte. LEFF biedt de volgende re-integratie mogelijkheden:
• Re-integratie bij uw eigen werkgever in een andere functie
• Re-integratie bij een andere werkgever (2e spoortraject)
• Re-integratie als u een WIA-WGA uitkering ontvangt (3e spoortraject)
• Re-integratie ingezet door het UWV (ziektewet)

LEFF kijkt niet naar uw beperking, maar naar wat u wel kunt. Vaak is dat meer dan u denkt, maar heeft u net (tijdelijk) een extra steuntje in de rug nodig. Het hebben van leuk werk maakt het leven een stuk prettiger.

Moeilijk lerenden (ZMLK/MLK-niveau)

LEFF begeleidt jongeren die van het MLK en ZMLK onderwijs afkomen en die niet de mogelijkheid hebben om verder te leren, richting arbeid.
Daarbij mensen met een lage opleiding (zonder startkwalificatie).

WSW-geïndiceerden

LEFF voert trajecten garantiebanen uit voor gemeenten. Door onze kennis van de arbeidsmarkt kunnen we goed inschatten welke werkzaamheden binnen een bedrijf geschikt zijn voor WSW ge-indiceerden. Hierdoor is er een goede match waardoor zowel de client als de werkgever tevreden is. Daarnaast bieden we jobcoaching.

Personen met WWB-uitkering met psychische of sociale problematiek (niet REA)

Voor gemeenten bieden wij trajecten op het gebied van sociale activering. Tijdens deze trajecten doen deze personen werkervaring op en werken zij aan hun arbeidsritme. Hierbij is aandacht voor de psychische en sociale problematiek door middel van gesprekken, begeleiding bij praktische zaken of verwijzing naar hulpverlening.
LEFF verzorgt ook re-integratietrajecten waarbij mensen ondersteuning krijgen bij het vinden van een geschikte baan. Wanneer de baan gevonden is, biedt LEFF jobcoaching.

Arbeidsgehandicapten met WWB-uitkering / REA-geïndiceerden

LEFF is gespecialiseerd in het begeleiden van mensen met een verstandelijke-, lichamelijke- en of psychische beperking.

Anderstaligen

LEFF heeft de expertise in huis om mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt te ondersteunen.

We hebben veel ervaring in het begeleiden van mensen die anderstalig zijn zoals vluchtelingen en statushouders ( d.m.v. sociale activering) bij het vinden van vrijwilligerswerk of een betaalde baan.
We werken met de zelfredzaamheidsmatrix van TNO zodat we inzicht krijgen op verschillende domeinen en gericht kunnen begeleiden. Via deze unieke methode zorgen we ervoor dat iedereen op allerlei levensgebieden participeert.

Contact

Vestigingen

Korte Verspronckweg 7-9, 2023 BS Haarlem (route)
Kim Weidemann
06 - 308 047 07
kweidemann@leff-ondersteuning.nl

Duinwetering 105, 2203 HM Noordwijk (route)
M. Jägers
0630938998
mjagers@leff-ondersteuning.nl

Internetadres: http://www.leff-ondersteuning.nl

Aantal werknemers: 8
Aantal vestigingen: 2
Oprichtingsjaar: 2008

6874