Werken aan duurzame participatie

LBG/Traject BV/Heller BV

Louwsma Beheer Groep is een slagvaardige organisatie op het gebied van Re-integratie, Leer-werkprojecten, Outplacement, Inburgering, Werving en Selectie en Detacheren.
Traject BV, Reax BV, E4W Makelaars in Werk, Stavoor re-integratie en Heller Psychologisch Adviesbureau zijn de re...
meer...

Louwsma Beheer Groep is een slagvaardige organisatie op het gebied van Re-integratie, Leer-werkprojecten, Outplacement, Inburgering, Werving en Selectie en Detacheren.
Traject BV, Reax BV, E4W Makelaars in Werk, Stavoor re-integratie en Heller Psychologisch Adviesbureau zijn de re-integratiebedrijven van LBG en bemiddelen werkzoekenden naar betaald werk en fungeren zelf ook als werkgever, als intermediair tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Zowel in de profit als de non-profit sector.
Onder Stavoor BV verzorgen wij landelijk inburgeringscursussen op maat. www.stavoor.nl
Naast re-integratie adviseren, en begeleiden wij bedrijven met personele vraagstukken. Wij verzorgen 1e-, 2e-, en 3e spoortrajecten. Verder hebben wij in Noord en Midden Nederland twee gecertificeerde Dariuz specialisten die loonwaardemetingen kunnen uitvoeren voor bedrijven in de profit en non-profit sector. De slagvaardigheid van de bedrijven is mede te danken aan de meerdere disciplines onder één dak.

Onderscheid met andere organisaties

Louwsma Beheer Groep bemiddelt werkzoekenden op een effectieve en efficiënte wijze naar werk in de breedste zin van het woord. Hiervoor beschikken wij over een breed netwerk van werkgevers met name in de profit sector en kunnen wij werkzoekenden en werkenden vrijwel direct bemiddelen naar de arbeidsmarkt.
Inburgering leidt deelnemers op voor het taalexamen.
Samenwerking met: UWV, Gemeenten, Werkgevers, Werkgeversorganisaties, Scholen, en Zorginstellingen.
minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op 02-03-201802-03-2018

Blik op Werk Keurmerk

LBG/Traject BV/Heller BV is in het bezit van het Blik op Werk Keurmerk met drie sterren
LBG/Traject BV/Heller BV heeft de volgende resultaten behaald (in vergelijking tot de normen van het Blik op Werk Keurmerk).
Download het rapport

Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek

LBG/Traject BV/Heller BV neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op 02-03-201802-03-2018

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Fysieke en mentale behandeling of begeleiding-00,0
Toeleiden van werk naar werk (eerste en tweede spoor)-00,0
Toeleiden naar werk vanuit situatie geen werk7,9237,8
Sociale activering en participatie-27,7

Download het volledige onderzoeksrapport 2018
Download het volledige onderzoeksrapport 2017
Download het volledige onderzoeksrapport 2016

Scores van opdrachtgevers

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Totaal6,32--

Toelichting op het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Stratus Marktonderzoek (onderdeel van Panteia). Het marktgemiddelde is gebaseerd op de scores van alle bedrijven die aan het tevredenheidsonderzoek hebben meegedaan.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 1 february 2018 tot 23 december 2018.

De tevredenheidresultaten van dit bedrijf zijn gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Blik op Werk. Het gaat hier om het oordeel van cliënten en opdrachtgevers over de kwaliteit van dienstverlening van LBG/Traject BV/Heller BV.

Attentie: Op deze website staan de resultaten van de officiële tevredenheidsmetingen van Blik op Werk. Stichting Blik op Werk is niet verantwoordelijk voor (onjuiste) weergave ervan door derden.

Diensten

Vacaturebemiddeling

De Louwsma Beheer Groep (hierna te noemen LB Groep) is sedert januari 2011 gevestigd in Bakkeveen en heeft vestigingen in Franeker, Leeuwarden, Drachten, Leek en Groningen. Onder de LB Groep vallen een aantal bedrijven die allen werken met hun eigen specialisme en gericht zijn op het aan het werk houden van re-integratie cliënten en andere werknemers. Met name Noord Uitzendbureau houdt zich bezig met de reguliere arbeidsmarkt.

Taal- en inburgeringstrajecten

De Louwsma Beheer Groep heeft een aparte afdeling inburgering die samen met Stavoor de Wet Inburgering uitvoert.

Inburgering en taal bij Stavoor Inburgering B.V. in het kort:
• inburgeren op een prettige, persoonlijke manier
• 3 x 3 uur les per week
• les van goede docenten;
• werken in uw eigen tempo;
• cursussen op elk niveau: alfabetisering, inburgering, staatsexamen
• cursussen worden hoog gewaardeerd door deelnemers: 8,6
• hulp bij het aanvragen van de lening en aanvragen van de examens
• uitgebreide intake bij de start
• aanbod van ONA
• ervaren trajectbegeleider
• samen kijken naar wat mogelijk is na de inburgering, na het staatexamen
• taaltrajecten zijn ook mogelijk voor mensen die niet inburgeringsplichtig zijn
• traject ter voorbereiding op het examen Buitenland tijdens een 3 maandelijks verblijf is ook
mogelijk

Stavoor B.V. is in het bezit van certificaten:
• Blik op Werk keurmerk
• ISO certificaat
• CEDEO-erkenning
• SCOOR

Uitvoering gesubsidieerd werk

De Louwsma Beheer Groep (hierna te noemen LBG) is sedert januari 2011 gevestigd in Bakkeveen en heeft vestigingen Franeker, Leeuwarden, Drachten en Leek. Onder de LBG vallen een aantal bedrijven die allen werken met hun eigen specialisme en gericht zijn op het aan het werk houden van re-integratie cliënten en andere werknemers. Twee van deze bedrijven houden zich sinds jaar en dag bezig met de re-integratie van cliënten met een uitkering ingevolge de WWB. In Franeker is Traject BV gevestigd en in Drachten en Leeuwarden bevinden zich vestigingen van Reax BV en Eye4Work makelaars in Werk. Vanaf 2000 hebben de bedrijven haar werkgebied en werkterreinen stap voor stap uitgebreid, eerst in Noord Nederland en de laatste jaren door geheel Nederland.
Bij de LBGroep werken in totaal zo’n 150 personen. Door de korte lijnen en nauwe samenwerking van de onderlinge bedrijven kan de LB Groep ten alle tijden de continuïteit van kwaliteit van dienstverlening waarborgen.

Jobhunting

De Louwsma Beheer Groep heeft een groot netwerk van werkgevers die bekend zijn met de doelgroep.

Outplacement

Outplacement trajecten worden uitgevoerd door specialisten op dit gebied. Ieder outplacement traject bevat maatwerk. Voor vrijblijvende informatie hierover kunt u contact opnemen met ons kantoor in Bakkeveen.

Jobcoaching

Mensen met een Wsw-indicatie kunnen bij ons terecht voor een Begeleid Werken Traject. Dat gebeurt doorgaans in opdracht van de Wsw-organisaties. Begeleid Werken betekent dat de deelnemer bemiddeld wordt naar een voor hem of haar geschikte werkplek. Is die gevonden dan start onmiddellijk de introductie op de werkplek en de begeleiding, meestal eerst door middel van een proefplaatsing. Werkgever en werknemer kunnen elkaar dan leren kennen en de werknemer krijgt de mogelijkheid om te wennen aan het werk.

Begeleid Werken of jobcoaching doen we volgens de methodiek Supported Employment. De begeleiding gebeurt door onze jobcoaches die ervaring hebben met deze manier van werken. Ook de werkgever krijgt advies en ondersteuning bij het realiseren van de werkplek.

Assessment

Reïntegratieactiviteiten tweede spoor

AD-onderzoek 1e en 2e spoor
Het Arbeidskundig Onderzoek is een onafhankelijk onderzoek naar de arbeidsmogelijkheden van uw (verzuimende) werknemer.
Om een re-integratietraject op een effectieve wijze te laten verlopen en te zorgen voor een juiste en vlotte vervolgaanpak is de expertise van een arbeidsdeskundige vereist.

Spoor 2
De werknemer wordt één op één gecoached door de re-integratieconsulent, deze is tevens het vaste aanspreekpunt tijdens het gehele traject. De werknemer krijgt een individuele aanpak. De werknemer krijgt een individueel traject aangeboden waarvan de inhoud in een plan van aanpak wordt vastgelegd. De re-integratieconsulent geeft in het PVA advies over de functies die voor de werknemer mogelijk zijn en of de werknemer in aanmerking komt voor speciale werkvoorzieningen (in overleg met arbeidsdeskundige). De re-integratieconsulent begeleid en bemiddelt naar een nieuwe baan

Conflictbemiddeling/mediation

Arbeidsmarktoriëntatie / beroepenoriëntatie

Inburgeringstraject

De Louwsma Beheer Groep heeft een aparte afdeling inburgering die samen met Stavoor de Wet Inburgering uitvoert. Inburgering en taal bij Stavoor Inburgering B.V. in het kort: • inburgeren op een prettige, persoonlijke manier • 3 x 3 uur les per week • les van goede docenten; • werken in uw eigen tempo; • cursussen op elk niveau: alfabetisering, inburgering, staatsexamen • cursussen worden hoog gewaardeerd door deelnemers: 8,6 • hulp bij het aanvragen van de lening en aanvragen van de examens • uitgebreide intake bij de start • aanbod van ONA • ervaren trajectbegeleider • samen kijken naar wat mogelijk is na de inburgering, na het staatexamen • taaltrajecten zijn ook mogelijk voor mensen die niet inburgeringsplichtig zijn • traject ter voorbereiding op het examen Buitenland tijdens een 3 maandelijks verblijf is ook mogelijk Stavoor B.V. is in het bezit van certificaten: • Blik op Werk keurmerk • ISO certificaat • CEDEO-erkenning

Alfabetiseringstraject

De Louwsma Beheer Groep heeft een aparte afdeling inburgering die samen met Stavoor de Wet Inburgering uitvoert. Inburgering en taal bij Stavoor Inburgering B.V. in het kort: • inburgeren op een prettige, persoonlijke manier • 3 x 3 uur les per week • les van goede docenten; • werken in uw eigen tempo; • cursussen op elk niveau: alfabetisering, inburgering, staatsexamen • cursussen worden hoog gewaardeerd door deelnemers: 8,6 • hulp bij het aanvragen van de lening en aanvragen van de examens • uitgebreide intake bij de start • aanbod van ONA • ervaren trajectbegeleider • samen kijken naar wat mogelijk is na de inburgering, na het staatexamen • taaltrajecten zijn ook mogelijk voor mensen die niet inburgeringsplichtig zijn • traject ter voorbereiding op het examen Buitenland tijdens een 3 maandelijks verblijf is ook mogelijk Stavoor B.V. is in het bezit van certificaten: • Blik op Werk keurmerk • ISO certificaat • CEDEO-erkenning

Staatsexamen programma I

De Louwsma Beheer Groep heeft een aparte afdeling inburgering die samen met Stavoor de Wet Inburgering uitvoert. Inburgering en taal bij Stavoor Inburgering B.V. in het kort: • inburgeren op een prettige, persoonlijke manier • 3 x 3 uur les per week • les van goede docenten; • werken in uw eigen tempo; • cursussen op elk niveau: alfabetisering, inburgering, staatsexamen • cursussen worden hoog gewaardeerd door deelnemers: 8,6 • hulp bij het aanvragen van de lening en aanvragen van de examens • uitgebreide intake bij de start • aanbod van ONA • ervaren trajectbegeleider • samen kijken naar wat mogelijk is na de inburgering, na het staatexamen • taaltrajecten zijn ook mogelijk voor mensen die niet inburgeringsplichtig zijn • traject ter voorbereiding op het examen Buitenland tijdens een 3 maandelijks verblijf is ook mogelijk Stavoor B.V. is in het bezit van certificaten: • Blik op Werk keurmerk • ISO certificaat • CEDEO-erkenning

Staatsexamen programma II

De Louwsma Beheer Groep heeft een aparte afdeling inburgering die samen met Stavoor de Wet Inburgering uitvoert. Inburgering en taal bij Stavoor Inburgering B.V. in het kort: • inburgeren op een prettige, persoonlijke manier • 3 x 3 uur les per week • les van goede docenten; • werken in uw eigen tempo; • cursussen op elk niveau: alfabetisering, inburgering, staatsexamen • cursussen worden hoog gewaardeerd door deelnemers: 8,6 • hulp bij het aanvragen van de lening en aanvragen van de examens • uitgebreide intake bij de start • aanbod van ONA • ervaren trajectbegeleider • samen kijken naar wat mogelijk is na de inburgering, na het staatexamen • taaltrajecten zijn ook mogelijk voor mensen die niet inburgeringsplichtig zijn • traject ter voorbereiding op het examen Buitenland tijdens een 3 maandelijks verblijf is ook mogelijk Stavoor B.V. is in het bezit van certificaten: • Blik op Werk keurmerk • ISO certificaat • CEDEO-erkenning

Taaltraject

De Louwsma Beheer Groep heeft een aparte afdeling inburgering die samen met Stavoor de Wet Inburgering uitvoert. Inburgering en taal bij Stavoor Inburgering B.V. in het kort: • inburgeren op een prettige, persoonlijke manier • 3 x 3 uur les per week • les van goede docenten; • werken in uw eigen tempo; • cursussen op elk niveau: alfabetisering, inburgering, staatsexamen • cursussen worden hoog gewaardeerd door deelnemers: 8,6 • hulp bij het aanvragen van de lening en aanvragen van de examens • uitgebreide intake bij de start • aanbod van ONA • ervaren trajectbegeleider • samen kijken naar wat mogelijk is na de inburgering, na het staatexamen • taaltrajecten zijn ook mogelijk voor mensen die niet inburgeringsplichtig zijn • traject ter voorbereiding op het examen Buitenland tijdens een 3 maandelijks verblijf is ook mogelijk Stavoor B.V. is in het bezit van certificaten: • Blik op Werk keurmerk • ISO certificaat • CEDEO-erkenning

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

Moeilijk bemiddelbaren

Voor verschillende gemeenten in Noord Nederland bemiddelt Louwsma Beheer Groep langdurig werklozen naar werk, en/of werkervaringsplekken bij reguliere werkgevers. Hieronder valt ook de doelgroep met beperkingen.

Personen in gesubsidieerde banen

Voor verschillende gemeenten in Noord Nederland bemiddelt Louwsma Beheer Groep langdurig werklozen naar een gesubisidieerde baan voor korte of langere tijd. Hieronder valt ook de doelgroep met beperkingen. De doelgroep wordt door LBG in dienst genomen vanuit een regeling en is ondanks de eventueel aanwezige beperkingen uitkeringsonafhankelijk.

Jongeren (< 23 jaar)

Voor verschillende gemeenten in Friesland voert de Louwsma Beheer Groep re-integratietrajecten uit voor niet-zelfredzame jongeren die ondersteuning nodig hebben bij hun re-integratie naar werk of onderwijs.

Lichamelijk gehandicapten

Voor het UWV voert Louwsma Beheer Groep re-integratietrajecten uit voor kandidaten met een breed scala aan lichamelijke en/of psychische klachten.

Ouderen (> 55 jaar)

Voor het UWV en verschillende gemeenten voert Louwsma Beheer Groep re-integratietrajecten uit voor kandidaten van 50 jaar en ouder en die hinder ondervinden bij het tot stand komen van een arbeidsrelatie als gevolg van hun leeftijd.

Inburgeren

Stavoor Inburgering B.V. biedt trajecten alfabetisering, inburgering en staatsexamen aan. Docenten met ervaring en diploma geven de lessen van begin tot en met de examens.
Ieder mens heeft de wens om volwaardig mee te doen en het maximale te bereiken in zijn leven. Taal is daarbij van cruciaal belang. Stavoor helpt daarbij.

Contact

Vestigingen

Slotleane 3 a, 9243 SK BAKKEVEEN (route)
Wies Kuiken
0611900381
wies.kuiken@lbgroep.nl

Legedijk 4, 8935 DG Leeuwarden (route)
Wies Kuiken
0611900381
wies.kuiken@lbgroep.nl

Prins Hendrikkade 3 a, 8801JK Franeker (route)
Wies Kuiken
0611900381
wies.kuiken@lbgroep.nl

Zuidkade 88-2, 9203 CP Drachten (route)
Wies Kuiken
0611900381
wies.kuiken@lbgroep.nl

Hoendiep 1, 9718 TA Groningen (route)
Wies Kuiken
050 - 312 02 61
info@loopbaanpsychologen.nl

Lorentzpark 7, 9351 VJ Leek (route)
Wies Kuiken
0611900381
wies.kuiken@lbgroep.nl

Weegbree 72, 8446 SC Heerenveen (route)
secretariaat inburgering
(085) 401 91 88
inburgering@stavoor.nl

Walstraat 34, 9711 VS Groningen (route)
Secretariaat Inburgering
(085) 401 91 88
inburgering@stavoor.nl

Folkingestraat 9b, 9711 JS Groningen (route)
secretariaat inburgering
(085) 401 91 88
inburgering@stavoor.nl

Van Starkenborgkanaal ZZ 1, 9801 TA Zuidhorn (route)
Secretariaat Inburgering
(085) 401 91 88
inburgering@stavoor.nl

Beuckelaerstraat 2, 9056 DA St. Annaparochie (route)
Secretariaat Inburgering
(085) 401 91 88
inburgering@stavoor.nl

Groot Kerkhof 1a, 8701 HG Bolsward (route)
Secretariaat Inburgering
(085) 401 91 88
inburgering@stavoor.nl

Almenumerweg 1, 8861 KM Harlingen (route)
Secretariaat Inburgering
(085) 401 91 88
inburgering@stavoor.nl

Godsacker 35, 8801 LM Franeker (route)
Secretariaat Inburgering
(085) 401 91 88
inburgering@stavoor.nl

Pyter Jurgenstrjitte 17, 9051 BR Stiens (route)
Secretariaat Inburgering
(085) 401 91 88
inburgering@stavoor.nl

Oud Kerkhof 11, 8601 EE Sneek (route)
Secretariaat Inburgering
(085) 401 91 88
inburgering@stavoor.nl

Tweede Oude Heselaan 386, 6542 VJ Nijmegen (route)
Secretariaat Inburgering
(085) 401 91 88
inburgering@stavoor.nl

Lardinoisstraat 16, 5611 ZZ Eindhoven (route)
secretariaat inburgering
(085) 401 91 88
inburgering@stavoor.nl

Wijde Noorderhorne 1, 8601 EA Sneek (route)
Secretariaat Inburgering
(085) 401 91 88
inburgering@stavoor.nl

Asteroidenlaan 2, 5694 WJ Son en Breugel (route)
Secretariaat Inburgering
(085) 401 91 88
inburgering@stavoor.nl

Dr. Rauppstraat 52, 5571 CE Bergeijk (route)
Secretariaat Inburgering
(085) 401 91 88
inburgering@stavoor.nl

Pastoor Winkelstraat 11, 5374 BK Schaijk (route)
Secretariaat Inburgering
(085) 401 91 88
inburgering@stavoor.nl

Mondriaanplein 18, 5401 HX Uden (route)
Secretariaat Inburgering
(085) 401 91 88
inburgering@stavoor.nl

Internetadres: http://www.LBGroep.nl

Aantal werknemers: 40
Aantal vestigingen: 23
Oprichtingsjaar: 2000

94