Werken aan duurzame participatie

Koers Oost Mobiliteit (voorheen Koers Oost Re-integratie)

Het werkgebied van Koers Oost Reïntegratie is Twente en Salland. Het kantoor is gevestigd te Oldenzaal met een spreek locatie te Rijssen. Maar we bezoeken onze klanten en opdrachtgevers ook thuis of op eigen locatie.

Visie
Als u zich bedenkt dat we bijna allemaal gemiddeld de helft van onze...
meer...

Het werkgebied van Koers Oost Reïntegratie is Twente en Salland. Het kantoor is gevestigd te Oldenzaal met een spreek locatie te Rijssen. Maar we bezoeken onze klanten en opdrachtgevers ook thuis of op eigen locatie.

Visie
Als u zich bedenkt dat we bijna allemaal gemiddeld de helft van onze dag met werk bezig zijn, of dat wíllen zijn, dan weet u dat het belangrijk is dat werk en mens matchen. Dat medewerkers zich geïnspireerd, gewaardeerd en uitgedaagd voelen. En dat werkgevers daar het resultaat van ondervinden. Alleen dan is er winst, voor iedereen.

Specialisme
Een eigen plek op de arbeidsmarkt vinden, bij uitkering en of ziekte, is niet vanzelfsprekend. Koers Oost Re-integratie richt zich daarom op het begeleiden van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Kerndoel is een duurzame re-integratie. Waarmee we bedoelen dat mensen werk vinden dat écht bij hen past en dat werkgevers blijvend tevreden kunnen zijn.

Onderscheid met andere organisaties

Mensenwerk
De strategie van Koers Oost Re-integratie is nooit gestoeld op protocollen en vaststaande tactieken. Want personeel is mensenwerk. Koers Oost ís dat mensenwerk. Als adviseur en coach stappen wij graag achter op de fiets van mensen die vanuit een uitkering en of ziekte willen re-integreren op de arbeidsmarkt.

Vertrouwen door dialect
Twente en Salland zijn de werkgebieden van Koers Oost Re-integratie. Vooral in en rondom de driehoeken Oldenzaal, Hengelo, Enschede en Rijssen, Almelo, Haaksbergen kennen we de markt goed. We hebben goede contacten met zowel opdrachtgevers als werkzoekenden. Zelf zijn we geboren en getogen oosterlingen. Vandaar ook onze naam. We spreken de taal van de streek. Dat schept vertrouwen en begrip, over en weer.

Samenwerking met:
Uitzendbureau, Koers Oost Verzuim

Soort organisatie:
Zelfstandige organisatie

minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op 06-12-201806-12-2018

Blik op Werk Keurmerk

Koers Oost Mobiliteit (voorheen Koers Oost Re-integratie) is in het bezit van het Blik op Werk Keurmerk met één ster
Koers Oost Mobiliteit (voorheen Koers Oost Re-integratie) heeft de volgende resultaten behaald (in vergelijking tot de normen van het Blik op Werk Keurmerk).
Download het rapport

Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek

Koers Oost Mobiliteit (voorheen Koers Oost Re-integratie) neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op 06-12-201806-12-2018

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Outplacement-00,0
Toeleiden van werk naar werk (eerste en tweede spoor)-67,8

Download het volledige onderzoeksrapport 2017/2018
Download het volledige onderzoeksrapport 2016 / 2017
Download het volledige onderzoeksrapport 2015 / 2016

Scores van opdrachtgevers

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Totaal7,32--

Toelichting op het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Stratus Marktonderzoek (onderdeel van Panteia). Het marktgemiddelde is gebaseerd op de scores van alle bedrijven die aan het tevredenheidsonderzoek hebben meegedaan.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 15 july 2017 tot 14 december 2018.

De tevredenheidresultaten van dit bedrijf zijn gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Blik op Werk. Het gaat hier om het oordeel van cliënten en opdrachtgevers over de kwaliteit van dienstverlening van Koers Oost Mobiliteit (voorheen Koers Oost Re-integratie).

Attentie: Op deze website staan de resultaten van de officiële tevredenheidsmetingen van Blik op Werk. Stichting Blik op Werk is niet verantwoordelijk voor (onjuiste) weergave ervan door derden.

Diensten

Reïntegratieactiviteiten tweede spoor

Wij bieden praktische en maatgerichte ondersteuning bij het vinden van passend en duurzaam werk buiten de eigen organisatie. Dit als het eigenwerk niet meer passend is door arbeidsongeschiktheid en er ook geen andere duurzame en passende mogelijkheden zijn binnen de eigen onderneming. Met de kennis, ervaring, competenties, interesses en functionele mogelijkheden als belangrijkste uitgangspunten gaan wij opzoek naar passende werkzaamheden met de grootste kans op succes op de arbeidsmarkt.

Outplacement

Wij bieden ondersteuning bij de overgang van werk naar werk (in loondienst of als zelfstandige) zodra het bij de eigen organisatie niet meer gaat. Bijvoorbeeld omdat er niet meer voldoende uitdaging is, of de persoonlijke ideeën en visie nog onvoldoende overlap hebben met die van de organisatie. Een Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP) gebruiken wij als uitgangspunt en hierbij houden wij van duidelijke afspraken tussen betrokken partijen en een pragmatische aanpak.

Arbeidsmarktoriëntatie / beroepenoriëntatie

Het opstellen van een persoonlijk profiel gekoppeld aan informatie over werk en beroepen, met een keuzebegeleiding naar passend werk, met inzet van snuffelstage en zonodig een werkervaringsplek voor een practische vaardigheidstraining.

Jobcoaching

Systematische persoonlijke begeleiding op de werkplek en daar direct buiten voor werknemer en direct leidinggevende. Dit met als uiteindelijk doel duurzaam functioneren zo mogelijk zonder externe ondersteuning, maar wel met een vangnet voor de toekomst voor alle betrokken partijen.

Trajecten sociale activering

Voor het UWV begeleiden we cliënten in het kader van Sociale Activering. Weer werken aan structuur in je leven. Hierbij kan gedacht worden aan een zinvolle dagbesteding, ontspannende activiteiten en sociale contacten. Een gezonde balans voor een gelukkige toekomst.

Individuele reïntegratietrajecten uitkeringsgerechtigden

Een werkzoekende kunnen wij met toestemming van de uitkerende instantie een maatwerktraject aanbieden met de kortste weg naar passend werk. Zo voeren wij voor het UWV IRO trajecten uit.

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

Werkgevers trajecten 2e spoor

Wij bieden maatwerktrajecten met de kortste weg naar duurzaam en passend werk elders op de arbeidsmarkt of als zelfstandige. Dit met competenties, werkervaring, opleidingsachtergrond en functionele mogelijkheden als uitganspunt.

Contact

Vestigingen

Deurningerstraat 35 -37, 7571 BA OLDENZAAL (route)
Roy Theusink
06-51606703
roy@koersoost.nl

Internetadres: http://www.koersoostreintegratie.nl

Aantal werknemers: 3
Aantal vestigingen: 1
Oprichtingsjaar: 2008

7093