Werken aan duurzame participatie

Jeroen Bosma Werkadvies

Ik ben Jeroen Bosma en werk als arbeidsdeskundige.Mijn bedrijf is kleinschalig.Ik heb ruim 20 jaar ervaring in het begeleiden naar werk met cliënten die een psychische of psychiatrische beperking hebben. Ook ben ik deskundig in het begeleiden van mensen met een arbeidshandicap.
Ik voer...
meer...

Ik ben Jeroen Bosma en werk als arbeidsdeskundige.Mijn bedrijf is kleinschalig.Ik heb ruim 20 jaar ervaring in het begeleiden naar werk met cliënten die een psychische of psychiatrische beperking hebben. Ook ben ik deskundig in het begeleiden van mensen met een arbeidshandicap.
Ik voer arbeidsdeskundige onderzoeken uit voor werkgevers dan wel in opdracht van verzekeraars. Mijn adviezen zijn transparant en bruikbaar,mjin werkwijze is efficiënt en doelmatig. Ik heb de gave om ingewikkelde problemen in heldere bewoordingen te vatten. Ik ben er in geslaagd om in juni een aantal collega's aan mij te verbinden. We werken als team. Bekijk graag mijn web site hiervoor: www.jeroenbosmawerkadvies.nl

Onderscheid met andere organisaties

Expert in het begeleiden van cliënten met contactstoornissen uit het Autisme spectrum. Veel praktijk kennis van somatische aandoeningen door praktijkervaring als HBO verpleegkundige. Door mijn Arbo werk ontmoet ik vele werkgevers en groeit mijn netwerk van werkgevers maandelijks hetgeen waardevolle contacten oplevert die absoluut nodig zijn bij re-integratie werk. Imelda Hanselman en Dianne ter Haar beiden loopbaanadviseur werken evenals Ivo Kuper arbeidsdeskundige voor JBW. Meer kennis!

minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op 11-09-201711-09-2017

Blik op Werk Keurmerk

Jeroen Bosma Werkadvies is in het bezit van het Blik op Werk Keurmerk met drie sterren
Jeroen Bosma Werkadvies heeft de volgende resultaten behaald (in vergelijking tot de normen van het Blik op Werk Keurmerk).
Download het rapport

Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek

Jeroen Bosma Werkadvies neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op 11-09-201711-09-2017

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Toeleiden naar werk vanuit situatie geen werk7,367,7

Download het volledige onderzoeksrapport 2017/2018
Download het volledige onderzoeksrapport 2016 / 2017
Download het volledige onderzoeksrapport 2015 / 2016

Scores van opdrachtgevers

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Totaal0,00--

Toelichting op het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Stratus Marktonderzoek (onderdeel van Panteia). Het marktgemiddelde is gebaseerd op de scores van alle bedrijven die aan het tevredenheidsonderzoek hebben meegedaan.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 15 july 2017 tot 1 april 2018.

De tevredenheidresultaten van dit bedrijf zijn gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Blik op Werk. Het gaat hier om het oordeel van cliënten en opdrachtgevers over de kwaliteit van dienstverlening van Jeroen Bosma Werkadvies.

Attentie: Op deze website staan de resultaten van de officiële tevredenheidsmetingen van Blik op Werk. Stichting Blik op Werk is niet verantwoordelijk voor (onjuiste) weergave ervan door derden.

Diensten

Vacaturebemiddeling

Jeroen Bosma kent vele werkgevers en werkgevers kennen hem. Netwerken en het onderhouden van netwerkcontacten maken deel uit van zijn dagelijkse praktijk. Het bij elkaar brengen van vraag en aanbod met mogelijk vooraf een proefperiode. Maar ook vooraf werkervaring opdoen als onderdeel van een succesvolle bemiddeling. Ik maak deel uit van een aantal netwerk organisaties

Arbeidsdeskundig advies

Jeroen Bosma werkt voor 2 gerenommerde Arbo diensten en is toegetreden tot AD netwerk,een collectief van professionals met een landelijke dekking. Hij werkt vanuit zijn bedrijf samen met ArGon bedrijfsartsen en zet zijn arbeidsdeksundige expertise in op diverse terreinen. Vanuit een deugdelijk arbeidsdeskundig advies kunnen verder interventies aangeboden worden met een duidelijke verantwoording

Begeleiding naar zelfstandig ondernemerschap

Jeroen Bosma heeft trajecten opgezet voor aankomend zelfstandigen. hij is nu met name actief in het coachen van startende ondernemers. De coaching is gericht op autonomie,versterken van zelfvertrouwen en het ontwikkelen van vaardigheden zoals succesvol acquireren en netwerken. Jeroen Bosma werkt als coach onder anderen voor ROZ Twente

Trajecten sociale activering

Jeroen Bosma kjitk terug op een lange werkervaring in de ambulante geestelijke gezondheidszorg. Hij heeft veel kennis en ervaring met arbeidsrehabilitaite op diverse terreinen.Een adekwate dagbesteding gaat vooraf aan arbeidstoeleding.Deelname aan club- en sportactiviteiten,bezoeken van een inloophuis tot en met het aanzetten en organiseren van vrijwilligerswerk. dit doet hij individueel en is hij bezig met een groepgewijze aanpak. 9in ontwikkeling)

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

Personen met persoonlijkheidsstoornissen, bijvoorbeeld borderline

Jeroen Bosma heeft het afglopen jaar (2012)25 cliënten met een persoonlijkheidsstoornis kunnen begeleiden. Opdrachtgevers waren: UWV,enkele private opdrachtgevers (werkgevers niet nader genoemd)
Mijn expertise richt zich met name op resocialisering; deelname aan werkervaring/proefplaatsing met als doel uitstroom naar betaald werk.
Afstemming tevens met de reguliere zorgaanbieders, samenwerking en informatie verschaffing hebben prioriteit
Jeroen Bosma heeft o.a. een achtergrond als sociaal psychiatrisch verpleegkundige enw erkte ruim 10 jaar voor de ambulante geestelijke gezondheidszorg in de functie van casemanager.

Ex-psychiatrische patiënten

Jeroen Bosma heeft 8 cliënten uit deze doelgroep kunnen begeleiden. Een gedegen vooronderzoek (loopbaan oriëntaite) maakte deel uit van mijn traject. Job coaching en het anbieden van werkevaluaties waren van belang voor een duurxame plaatsing. Opdrachtgevers : UWV en 2 niet nader te noemen werkgevers

Personen met psychose of schizofrenie

Jeroen bosma heeft het afgelopen jaar 3 cliënten begeleid met chronische psychiatrische problemen zoals schozofrenie en terurkerende psychosen. Met name was onze aandacht gericht op resocialisering en vermaatschappelijking van zorg .(vrijwillgerswerk/buurtcontacten/verenigingsleven)
Opdrachtgever: UWV

Personen met burn-out/overspannen

Jeroen Bosma Werkadvies heeft het afgelopen jaar 11 cliënten begeleiding geboden.
UWV en enkele niet nader te noemen werkgevers waren de opdrachtgevers.
We concentreren ons met name op ontspanningsoefenningen dan wel het verbeteren van fysieke kwaliteiten. Rationeel Emotieve Therapie wordt aangeboden in de coachingsgesprekken. Jeroen Bosma werkte ruim 12 jaar in de geestelijke gezondheidszorg waarvan ruim 10 jaar in een ambulante functie.

Personen met depressie, manie of manische depressie

Jeroen Bosma Werkadvies heeft in het agelopen jaar 8 cliënten kunnen begeleiden met stemmingsklachten al dan niet met angstaanvallen.
UWV is de hoofdopdrachtgever. De aanpak is met name gericht op het herstel van een adequaat dag-nachtritme en het construeren van een goede dagstructuur (als waardevol individu worden ervaren)
Jeroen Bosma wasin het verleden ruim 12 jaar werkzaam in de klinische en ambulante geestelijke gezondheidszorg

Contact

Vestigingen

Marssteden 32, 7547 TC ENSCHEDE (route)
Jeroen Bosma
074-3491718/06-22913212
info@jeroenbosmawerkadvies.nl

Internetadres: http://www.jeroenbosmawerkadvies.nl

Aantal werknemers: 1
Aantal vestigingen: 1
Oprichtingsjaar: 2008

6665