Werken aan duurzame participatie

inZichtadvies mensenwerk

InZichtadvies is een (HR) dienstverlener en adviesbureau op het gebied van Arbeid, Gezondheid en Welzijn. InZichtadvies ondersteunt, begeleidt en adviseert haar opdrachtgevers bij de realisatie van hun HR doelstellingen.

Onze kernactiviteiten zijn: outplacement, re-integratie, individuele...
meer...

InZichtadvies is een (HR) dienstverlener en adviesbureau op het gebied van Arbeid, Gezondheid en Welzijn. InZichtadvies ondersteunt, begeleidt en adviseert haar opdrachtgevers bij de realisatie van hun HR doelstellingen.

Onze kernactiviteiten zijn: outplacement, re-integratie, individuele coaching/begeleiding, trainingen, medewerkersbelevingsonderzoeken en verandermanagement.

Vanuit de locatie in Venray bieden we onze diensten aan in geheel Limburg, Brabant en Gelderland waarbij de kernactiviteiten in de regio Venray liggen.

Om voor u een zo goed en breed mogelijk dienstenpakket aan te kunnen bieden staat ons team dagelijks voor u klaar. Het team bestaat uit Coaches, Register Counsellors, Werkmakelaars, Bedrijfsarts, Fysiotherapeut, Diëtist en een Jurist.

Onderscheid met andere organisaties

Wat betekent de naam inZichtadvies?
De naam inZichtadvies geeft aan wat door middel van de aangeboden diensten en hulp door inZichtadvies bereikt kan worden, namelijk inzicht! Door het verschaffen van inzicht komen knelpunten/belemmeringen en mogelijkheden aan de oppervlakte. Dit op zowel persoonlijk- als zakelijk gebied.

InZichtadvies streeft naar een snelle behoeftevoorziening. Dit alles met persoonlijke aandacht.

U staat bij ons centraal!

Samenwerking met:
UWV, Werkgever / werkgeversorganisatie, Scholingsinstelling, Gemeente

Soort organisatie:
Zelfstandige organisatie

minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op 27-03-201827-03-2018

Blik op Werk Keurmerk

inZichtadvies mensenwerk is in het bezit van het Blik op Werk Keurmerk met drie sterren
inZichtadvies mensenwerk heeft de volgende resultaten behaald (in vergelijking tot de normen van het Blik op Werk Keurmerk).
Download het rapport

Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek

inZichtadvies mensenwerk neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op 27-03-201827-03-2018

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Outplacement-27,7
Toeleiden van werk naar werk (eerste en tweede spoor)-00,0
Toeleiden naar werk vanuit situatie geen werk8,4107,9

Download het volledige onderzoeksrapport 2017/2018
Download het volledige onderzoeksrapport 2016 / 2017
Download het volledige onderzoeksrapport 2015 / 2016

Scores van opdrachtgevers

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Totaal0,00--

Toelichting op het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Stratus Marktonderzoek (onderdeel van Panteia). Het marktgemiddelde is gebaseerd op de scores van alle bedrijven die aan het tevredenheidsonderzoek hebben meegedaan.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 1 april 2018 tot 15 december 2019.

De tevredenheidresultaten van dit bedrijf zijn gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Blik op Werk. Het gaat hier om het oordeel van cliënten en opdrachtgevers over de kwaliteit van dienstverlening van inZichtadvies mensenwerk.

Attentie: Op deze website staan de resultaten van de officiële tevredenheidsmetingen van Blik op Werk. Stichting Blik op Werk is niet verantwoordelijk voor (onjuiste) weergave ervan door derden.

Diensten

Reïntegratieactiviteiten tweede spoor

Inzichtadvies Re-integratie spoor 1 en 2
Bij Inzichtadvies Re-integratie is men voor deskundige en professionele begeleiding op het juiste adres. De begeleiders zijn gecertificeerde en geregistreerde coaches/counsellors en hebben ruime ervaring op het gebied van arbeidsbemiddeling/arbeidsbegeleiding.

Inzichtadvies Re-integratie richt zich op die werknemer die tijdelijk door ziekte of door andere omstandigheden uit het arbeidsproces is geweest of een afstand heeft tot de arbeidsmarkt en begeleiding behoeft in zijn of haar terugkeer. Door specifieke deskundigheid en ervaring is inZichtadvies Re-integratie zeer goed in staat om een op de werknemer/cliënt gericht individueel plan van aanpak te ontwerpen en uit te voeren. Door deze cliëntgerichte benadering, onderscheidt inZichtadvies Re-integratie zich van de grote marktspelers.

Deskundigheid, maatwerk, ervaring en persoonlijke aandacht

Wilt u meer informatie over de begeleiding door onze re-integratie coaches, neem dan contact met ons op, telefoonnummer: 0478-514401.

Reïntegratieadvies

Inzichtadvies Re-integratie richt zich op die werknemer die tijdelijk door ziekte en/of door omstandigheden uit het arbeidsproces is geweest en begeleiding behoeft in zijn of haar terugkeer. Maar ook voor de werkzoekende die een afstand heeft tot de arbeidsmarkt. Door specifieke deskundigheid en ervaring is inZichtadvies Re-integratie zeer goed in staat om een op de werknemer/cliënt en de werkgever gerichte individuele plan van aanpak te ontwerpen en uit te voeren. Hierdoor en door de cliënt gerichte benadering, onderscheidt inZichtadvies Re-integratie zich van de grote marktspelers. Deskundigheid, maatwerk, ervaring en persoonlijke aandacht zijn kernwoorden hierbij.

Outplacement

Outplacement? Een nieuw begin!

Outplacement is een intensief programma met als doel een werknemer bij te staan in het zo snel mogelijk verwerven van een passende functie bij een andere werkgever.

Outplacement biedt uitkomst wanneer de werkgever-werknemer relatie niet langer voortgezet kan worden. Hieraan kunnen verschillende redenen ten grondslag liggen, zoals: 'onoverbrugbare' meningsverschillen, het niet meer kunnen voldoen aan veranderende functie-eisen of bij een reorganisatie. Dit is vaak voor de medewerker een ingrijpende situatie.

Van situatiegericht naar toekomstgericht.

Ons outplacementprogramma ziet er als volgt uit:

  • Kennismakingsfase
  • Oriëntatiefase
  • Aanbodversterkende fase
  • Bemiddelingsfase
  • Nazorgfase

Tijdens deze fasen kunnen naargelang behoefte/afspraak de volgende onderwerpen aan bod komen:

•Begeleiding en emotionele ondersteuning om het baanverlies te verwerken;
•Inzicht verkrijgen in de persoonlijke kwaliteiten, capaciteiten en mogelijkheden;
•Testen: capaciteiten / beroepskeuze / persoonlijkheid;
•Verkennen van de arbeidsmarkt;
•Sollicitatietraining: in groepsverband / individueel;
•Opmaak CV en motivatiebrieven;
•Sollicitatievaardigheden ontwikkelen en oefenen;
•Begeleiding tijdens het zoeken naar een passende functie;
•Advies bij het onderhandelen over een nieuw contract;
•Begeleiding bij aanvang van een nieuwe werkplek.
Duur van de begeleiding

De duur van het outplacementprogramma is afhankelijk van de werkervaringsachtergrond, competenties, beroepswensen en perspectieven van de kandidaat. De duur wordt vooraf bepaald, na overleg tussen de opdrachtgever, kandidaat en inZichtadvies Outplacement.

Voor meer informatie of een vrijblijvende kennismaking verzoeken wij u contact met ons op te nemen op telefoonnummer: 0478-511401.

Sollicitatietraining/sollicitatiebegeleiding

InZichtadvies ontwikkelt programma’s / trainingen die door bij bedrijven ingezet kunnen worden ter bevordering van het optimaal functioneren en de algehele gezondheid en welzijn van uw werknemers. De trainingen hebben een interactief karakter en worden in (kleine) groepen gegeven. Deze kunnen op verschillende locaties plaatsvinden afhankelijk van het type training, uw wensen en het aantal deelnemers.

Ieder bedrijf is uniek in zijn samenstelling en zijn doelstellingen. Om optimaal resultaat te kunnen bereiken met de door ons aangeboden trainingen kunnen we tevens een voor u op maat geschreven programma verzorgen.

Tevens organiseren wij regelmatig sollicitatietrainingen op onze locatie in Venray. Neem voor meer informatie of een vrijblijvende offerte contact met ons op telefoonnummer: 0478-514401.

Werkfit en naar werk trajecten

Een WerkFit traject bij inZichtadvies is een re-integratiedienst die erop gericht is om u zodanig te versterken dat u (eventueel na het volgen van scholing) in staat bent om werk te hervatten. Het gaat om het toerusten en versterken, zodanig dat u klaar bent om naar inkomensvormend werk te worden begeleid. UWV biedt “Werkfit maken” trajecten aan voor mensen met een Wajong- , WGA- of ZW-uitkering. Aanmelden voor dit traject kan via uw UWV-contactpersoon.

Een NaarWerk traject bij inZichtadvies is een re-integratiedienst waarin alle activiteiten erop zijn gericht om u weer het werk te laten hervatten en vervolgens ook behouden. InZichtadvies begeleidt en ondersteunt hierin. Ook kan bijv. geholpen worden met de opstart van een eigen bedrijf. UWV biedt “Werkfit maken” trajecten aan voor mensen met een Wajong- , WGA- of ZW-uitkering. Aanmelden voor dit traject kan via uw UWV-contactpersoon.

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

Mannen / vrouwen

Contact

Vestigingen

Kolkweg 22, 5802 BK VENRAY (route)
Jamara der Meer
0478-514401
jamara@inzichtadvies.nl

Internetadres: http://www.inzichtadvies.nl

Aantal werknemers: 4
Aantal vestigingen: 1
Oprichtingsjaar: 2000

6761