Werken aan duurzame participatie

Inburgering Expert

Inburgering Expert is dé specialist op het gebied van inburgering. Wij bieden cursussen aan op diverse taalniveaus als voorbereiding op het inburgeringsexamen en staatsexamen NT2. Inburgering Expert staat garant voor deskundigheid, passie voor onderwijs en taal op maat. De hoofddocent en tevens...
meer...

Inburgering Expert is dé specialist op het gebied van inburgering. Wij bieden cursussen aan op diverse taalniveaus als voorbereiding op het inburgeringsexamen en staatsexamen NT2. Inburgering Expert staat garant voor deskundigheid, passie voor onderwijs en taal op maat. De hoofddocent en tevens oprichter, door cursisten meester Ahmed genoemd, heeft meer dan 20 jaar ervaring in het NT2 onderwijs. Daarnaast heeft hij door middel van opleidingen in het onderwijs en certifiering in NT2 een sterk didactische achtergrond. Verder heeft hij veel kennis van de doelgroep en hun problematiek. Hierdoor voelen cursisten zich snel begrepen en vertrouwd met de docent; dit stimuleert het leerproces. De lesstijl van meester Ahmed kenmerkt zich door een dosis aan enthousiasme, waarbij hij de cursisten weet te motiveren en te activeren. Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze website.

Onderscheid met andere organisaties

Onze dienstverlening wordt uitgevoerd conform de Algemene indicatoren van Blik op Werk. Op basis van de inspectie uitgevoerd door ITTA van de Universiteit van Amsterdam voldoen wij aan de eisen die gesteld zijn rondom de kwaliteitsaspecten voor goed NT2-onderwijs. Bovendien zijn we op basis van het klantrevredenheidsonderzoek uitgevoerd door Panteia positief beoordeeld door onze cursisten. Blik op werk heeft ons daarom beoordeeld met een 8,0!
minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op 20-06-201820-06-2018

Blik op Werk Keurmerk

Inburgering Expert is in het bezit van het Blik op Werk Keurmerk met twee sterren
Inburgering Expert heeft de volgende resultaten behaald (in vergelijking tot de normen van het Blik op Werk Keurmerk).
Download het rapport

Inspectie Toezicht in de Klas

Inburgering Expert werd in het kader van 'Toezicht in de Klas' door het kennisinstituut ITTA geïnspecteerd op de kwaliteit van didactiek en cursistenbegeleiding. Hieronder vindt u het bijbehorende rapport.
Bekijk het rapport

Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek

Inburgering Expert neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op 20-06-201820-06-2018

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Scholing en opleiding7,8278,0
Inburgeringscursussen en duale trajecten8,0467,8

Download het volledige onderzoeksrapport 2017

Scores van opdrachtgevers

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Totaal --

Toelichting op het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Stratus Marktonderzoek (onderdeel van Panteia). Het marktgemiddelde is gebaseerd op de scores van alle bedrijven die aan het tevredenheidsonderzoek hebben meegedaan.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 15 january 2017 tot 16 december 2017.

De tevredenheidresultaten van dit bedrijf zijn gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Blik op Werk. Het gaat hier om het oordeel van cliënten en opdrachtgevers over de kwaliteit van dienstverlening van Inburgering Expert.

Attentie: Op deze website staan de resultaten van de officiële tevredenheidsmetingen van Blik op Werk. Stichting Blik op Werk is niet verantwoordelijk voor (onjuiste) weergave ervan door derden.

SlagingspercentageGecontroleerd door Blik op Werk

Slagingspercentages

Bekijk de slagingspercentages in de auditrapportage.

Inburgerklassen

Maximum aantal studenten per klas:11 tot 15
Gemengde niveau's in de klas:nee
Instroom tijdens de cursus:ja

Opleidingsniveau en uurtarief

Opleidingsniveau's

Opleidingsniveau: AnalfabeetUurtarief:   € 11,50
Opleidingsniveau: Laag opgeleidUurtarief:   € 11,50
Opleidingsniveau: Middelbaar opgeleidUurtarief:   € 11,50
Opleidingsniveau: Hoog opgeleidUurtarief:   € 11,50

Diensten

Alfabetiseringstraject

Dit traject is bedoeld voor cursisten die niet of slecht kunnen lezen en schrijven, We leren de cursist het latijnse alfabetdoor middel van spreekvaardigheid en schrijfvaardigheid, waarbij we de 7/43 methode hanteren. Dit is een multimediale methode voor alfabetisering, die in wezen betekent dat cursisten pas kunnen lezen en schrijven als ze eerst een aantal woorden en begrippen mondeling beheersen. De methode is vooral gericht op het technisch leren lezen en schrijven. Het gaat uit van 7 thema's en oefent de lees- en schrijfvaardigheid aan de hand van 43 basiswoorden die passen binnen de thema's. De basis van de cursus bestaat uit een docentenboek en 7 cursistenboeken, die ingedeeld zijn in 3 taalvaardigheidsniveaus en leesboeken. Bij de boeken zullen ook cd-rom's beschikbaar zijn. De gekozen onderwerpen zijn functioneel in het leven van alledag. Het VUT-model ligt ten grondslag aan de didactiek van dit nieuwe materiaal.

Inburgeringstraject

Dit traject is bedoeld voor de groep cursisten die laag, middelbaar of hoog zijn opgeleid. Een degelijke basiskennis is echter wel een vereiste alvorens deel kan worden genomen aan dit traject.
Bij het inburgeringstraject hanteren we de methode Taalcompleet. Dit is een methode waarbij de nadruk ligt op de grammatica, de spelling, het vergroten van het vocabulaire en de vaardigheden lezen, luisteren, schrijven en spreken. Aan de cursist wordt geleerd om de grammaticaregels op juiste wijze toe te passen. Denk hierbij aan lidwoorden, scheidbare en reflexieve werkwoorden, werkwoordenen bijzinnen. De cursist wordt voorts bijgebracht hoe te handelen in diverse praktijksituaties, bijvoorbeeld zichzelf voorstellen, een gesprek voeren over werk en studie. Andere onderdelen die aan bod komen zijn de de module Kennis van de Nederlandse Maatschappij (KNM) en de module Oriëntatie Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA).

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

Alfabetisering

Cursisten die niet of slecht kunnen lezen en schrijven adviseren we om dit traject te doorlopen. Hetzelfde geldt voor anders-analfabeten die wel kunnen lezen en schrijven in een andere taal dan ons Latijnse schrift. Het gaat meestal om volwassenen die geen of heel weinig opleiding hebben gehad in het land van herkomst.

Inburgering

Dit traject is bedoeld voor de groep cursisten die laag, middelbaar of hoog zijn opgeleid. Het betreft een vervolgtraject op het hiervoor genoemde traject alfabetisering. Een degelijke basiskennis is echter wel een vereiste alvorens deel kan worden genomen aan dit traject. De cursist dient kennis en begrip te hebben van het gesproken en geschreven Nederlands.

Contact

Vestigingen

De Genestetstraat 2, 2985 CG Ridderkerk (route)
Dhr. A. el Messaoudi
0623629050
info@inburgeringexpert.nl

Jonckbloetplein 24, 2523 AR Den Haag (route)
Dhr. A. el Messaoudi
0623629050
info@inburgeringexpert.nl

Veerweg 27A , 5171 PW Kaatsheuvel (route)
Dhr. A. el Messaoudi
0623629050
info@inburgeringexpert.nl

Saffraanstraat 105, 3193 XJ Hoogvliet (route)
Dhr. A. el Messaoudi
0623629050
info@inburgeringexpert.nl

Internetadres: www.inburgeringexpert.nl

Aantal werknemers: 4
Aantal vestigingen: 4
Oprichtingsjaar: 2017

14777