Werken aan duurzame participatie

IBN Participatie B.V.

Door samen te werken met IBN Arbeidsintegratie kan antwoord gegeven worden op alle personeelsvraagstukken. Ondernemers kunnen zich daardoor focussen op ondernemen en wij zorgen voor de risicoloze sociale invulling. De gedetacheerde medewerkers zijn immers in dienst van IBN Arbeidsintegratie...
meer...

Door samen te werken met IBN Arbeidsintegratie kan antwoord gegeven worden op alle personeelsvraagstukken. Ondernemers kunnen zich daardoor focussen op ondernemen en wij zorgen voor de risicoloze sociale invulling. De gedetacheerde medewerkers zijn immers in dienst van IBN Arbeidsintegratie – met alle werkgeversverplichtingen en -risico’s voor ons! -, maar ze tellen wel mee bij het voldoen aan de wettelijk verplichtingen van de werkgever. Ook adviseren we werkgevers in re-integratietrajecten waardoor zij bijvoorbeeld boetes kunnen voorkomen. Mooie voorbeelden van Risicoloos Sociaal Ondernemen.

Het uitgebreide netwerk en kennis van de regionale arbeidsmarkt zorgen voor trajecten met een duurzaam succes. De terugkeer naar het arbeidsproces wordt zo nodig intensief begeleid door een jobcoach. Tijdens het traject hebt u één contactpersoon die de voortgang coördineert en bewaakt. De trajecten zijn individueel maatwerk.

Onderscheid met andere organisaties

Met de inschakeling van IBN Arbeidsintegratie zijn werkgevers verzekerd van de kennis, meer dan 20 jaar ervaring én de totaaloplossing van de grootste zakelijke dienstverlener op het gebied van personeelsvraagstukken in de regio. Met praktische maatwerk oplossingen geeft IBN Arbeidsintegratie antwoord op personele vraagstukken. Ruim bewezen met ruim 900 gedetacheerde medewerkers (waarvan 231 via begeleid werken) bij ruim 600 verschillende bedrijven.
minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op 30-04-201830-04-2018

Blik op Werk Keurmerk

IBN Participatie B.V. is in het bezit van het Blik op Werk Keurmerk met één ster
IBN Participatie B.V. heeft de volgende resultaten behaald (in vergelijking tot de normen van het Blik op Werk Keurmerk).
Download het rapport

Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek

IBN Participatie B.V. neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op 30-04-201830-04-2018

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Scholing en opleiding-00,0
Diagnose, onderzoek en loopbaanoriëntatie7,037,8
Jobcoaching-28,0
Outplacement-27,9
Toeleiden van werk naar werk (eerste en tweede spoor)6,697,9
Toeleiden naar werk vanuit situatie geen werk-217,8
Sociale activering en participatie-97,8

Download het volledige onderzoeksrapport 2018
Download het volledige onderzoeksrapport 2017
Download het volledige onderzoeksrapport 2016

Scores van opdrachtgevers

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Totaal7,212--

Toelichting op het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Stratus Marktonderzoek (onderdeel van Panteia). Het marktgemiddelde is gebaseerd op de scores van alle bedrijven die aan het tevredenheidsonderzoek hebben meegedaan.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 1 february 2018 tot 23 december 2018.

De tevredenheidresultaten van dit bedrijf zijn gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Blik op Werk. Het gaat hier om het oordeel van cliënten en opdrachtgevers over de kwaliteit van dienstverlening van IBN Participatie B.V..

Attentie: Op deze website staan de resultaten van de officiële tevredenheidsmetingen van Blik op Werk. Stichting Blik op Werk is niet verantwoordelijk voor (onjuiste) weergave ervan door derden.

Diensten

Uitvoering gesubsidieerd werk

Wij hebben een zeer groot netwerk binnen Noord-Oost Brabant en meer dan 900 mensen gedetacheerd bij de meest verschillende werkgevers op uiteenlopende functies. Daarnaast hebben wij het voordeel dat we zusterbedrijven hebben waar veel werkplekken beschikbaar zijn. Dit betreft voornamelijk mensen uit de WSW en PW. Naast detacheren is ook Begeleid Werken een dienst die IBN arbeidsintegratie levert. Dit houdt in: iemand uit de Wsw in dienst bij een reguliere werkgever, met begeleiding vanuit IBN arbeidsintegratie.

Toeleiding van (geen) werk naar werk (vacaturebemiddeling)

Wij beschikken over een zeer groot regionaal netwerk en hebben naast traject- en baanconsulenten ook jobfinders en jobcoaches in dienst.
Wij hebben veel ervaring met mensen die moeten re-integreren in verband met ziekte bij dezelfde (poortwachter traject 1e spoor) of naar andere werkgevers (poortwachter traject 2e spoor.
Ook indien er sprake is van geen werk (uitkeringssituatie) bemiddelen we kandidaten in een traject naar werk.

Jobcoaching en diagnose

Wij zijn een door het UWV erkende jobcoach-organisatie en werken uitsluitend met ervaren jobcoaches. Zij beschikken over de expertise om een zorgvuldige inschatting te maken van de mogelijkheden (diagnose) van de kandidaat op de arbeidsmarkt. Daarnaast zijn de jobcoaches goed op de hoogte van de eisen die professionele organisaties stellen aan personeel. Zij verbinden de mogelijkheden van de klant aan de personeelsbehoefte in de regio en waar nodig worden instrumenten ingezet om aan de behoefte te voldoen.

Outplacement

Wanneer uw medewerker door omstandigheden niet meer voldoet aan de functie-eisen of niet meer past binnen uw organisatie, kan IBN Arbeidsintegratie u helpen bij het plaatsen van uw medewerker bij een ander bedrijf. Door een re-integratietraject op maat wordt gekeken naar de mogelijkheden voor uw medewerker. Hij krijgt persoonlijke begeleiding en ondersteuning. Het traject bestaat altijd uit een intake, bemiddeling, aanbodversterking en nazorg. Optioneel vindt er diagnose plaats of wordt een jobcoach ingeschakeld

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

Personen in gesubsidieerde banen

Binnen heel IBN zijn ultimo 2017 2843 gesubsidieerde personen (incl Begeleid werken) werkzaam. Hiervan zijn 738 personen bij reguliere werkgevers gedetacheerd via IBN arbeidsintegratie. 231 personen zijn in dienst bij externe reguliere werkgevers in het kader van Begeleid Werken via IBN arbeidsintegratie.

Vanuit de Participatiewet waren er ultimo 2017 100 personen werkzaam bij IBN arbeidsintegratie.
Vanuit WAJONG en andere regelingen (oud WIW en overig) zijn er 24 personen in dienst ultimo 2017

Moeilijk bemiddelbaren

In de afgelopen jaren hebben wij voor zowel gemeenten als UWV meer dan 200 personen per jaar aan een baan geholpen. De kernwoorden voor deze trajecten zijn: individueel en maatwerk. Gedurende het gehele traject heeft de kandidaat individuele begeleiding. De trajectduur hangt af van de instrumenten die kunnen worden ingezet. Mogelijkheden zijn: scholing, leerwerkplek, gesubsidieerd dienstverband. Er is hierbij een samenwerkingsverband met het ROC en diverse gemeenten.

WSW-geïndiceerden

IBN arbeidsintegratie als dochterbedrijf van IBN-holding voert de Wsw uit voor 11 gemeenten in de regio Noord-Oost Brabant, te weten: Boxmeer, Cuijk, Grave, Mill, Sint-Anthonis, Boekel, Veghel, Uden, Bernheze, Oss en Landerd.
Wij hebben voor 2505 personen een gesubsidieerde baan, waarvan 738 personen bij reguliere werkgevers zijn gedetacheerd via IBN arbeidsintegratie. 231 personen zijn in dienst bij externe reguliere werkgevers in het kader van Begeleid Werken via IBN arbeidsintegratie.

Mensen met een participatiewet uitkering

Mensen die voor participatiewet banen bij ons in aanmerking willen komen worden aangemeld via hun woongemeenten. IBN arbeidsintegratie als dochterbedrijf van IBN-holding voert de PW uit voor 11 gemeenten in de regio Noord-Oost Brabant, te weten: Boxmeer, Cuijk, Grave, Mill, Sint-Anthonis, Boekel, Veghel, Uden, Bernheze, Oss en Landerd.
Wij hebben inmiddels voor 317 personen een PW baan (of proefplaatsing), waarvan 100 personen bij reguliere werkgevers zijn gedetacheerd via IBN arbeidsintegratie.

Re-integratie kandidaten in verband met ziekte

Wij voeren voor alle werkgevers re-integratietrajecten uit voor werknemers die zijn uitgevallen wegens ziekte, de zogenaamde poortwachter 1e spoor trajecten en poortwachter 2e spoor trajecten.

Contact

Vestigingen

Hockeyweg 5, 5405 NC UDEN (route)
Rudy Noya
0413282135
backofficeai@ibn.nl

Industrielaan 63, 5349 AE OSS (route)
Rudy Noya
0413282135
backofficeai@ibn.nl

Korte Beijerd 10, 5431 NP CUIJK (route)
Rudy Noya
0413282135
backofficeai@ibn.nl

Kennedylaan 10, 5466 AA VEGHEL (route)
Rudy Noya
0413282135
backofficeai@ibn.nl

Internetadres: https://www.ibn.nl/participatie/

Aantal werknemers: 77
Aantal vestigingen: 4
Oprichtingsjaar: 2019

1360