Werken aan duurzame participatie

Hypovisie BV

Mens en organisatie dichter bij elkaar brengen zowel individuen als ondernemingen te stimuleren, om uiteindelijk hun concurrentiepositie en bestaansrecht te bestendigen dan wel te versterken.

HypoVisie Twente ondersteunt en helpt met het veranderen naar wie u, als individu of organisatie, wilt...
meer...

Mens en organisatie dichter bij elkaar brengen zowel individuen als ondernemingen te stimuleren, om uiteindelijk hun concurrentiepositie en bestaansrecht te bestendigen dan wel te versterken.

HypoVisie Twente ondersteunt en helpt met het veranderen naar wie u, als individu of organisatie, wilt zijn. Organisaties als ook individuen kunnen meer bereiken dan men aanvankelijk denkt (IJsberg principe). Door zich verder te ontwikkelen ontdekt men nieuwe competenties bij zichzelf en is het opbloeien ook ten gunste van de privé -en werkomgeving. Wij helpen organisaties en individuen zich meer proactief op te stellen en de beïnvloeding van hun eigen wereld en doelstellingen te vergroten.

Visie
Wij vinden het belangrijk dat iedereen in onze samenleving een kans hoort te krijgen om actief deel te mogen nemen aan het werkproces. Uitgangspunt hierbij is dat mensen die weer duurzaam aan het werk willen, zowel lichamelijk, emotioneel als sociaal, hun balans en positie te hervinden.

Onderscheid met andere organisaties

HypoVisie Twente wil zich onderscheiden door bedrijven en medewerkers te ondersteunen in de groeiende noodzaak van voortdurende organisatie-aanpassingen en loopbaan zelfsturing. Uit strategisch oogpunt en ter ondersteuning van onze missie, zoeken wij de samenwerking met andere partijen
die bijdragen aan onze doelstellingen. Samen zijn we complementair aan elkaar.
Tevens werken we samen met een sport en vitaliteits- centrum, begeleiding sport gezondheid en vitaliteit voor duurzame inzetbaarheid.
minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op 01-05-201801-05-2018

Blik op Werk Keurmerk

Hypovisie BV is in het bezit van het Blik op Werk Keurmerk met drie sterren
Hypovisie BV heeft de volgende resultaten behaald (in vergelijking tot de normen van het Blik op Werk Keurmerk).
Download het rapport

Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek

Hypovisie BV neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op 01-05-201801-05-2018

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Diagnose, onderzoek en loopbaanoriëntatie-67,6
Toeleiden naar werk vanuit situatie geen werk9,187,6

Download het volledige onderzoeksrapport 2017
Download het volledige onderzoeksrapport 2016
Download het volledige onderzoeksrapport 2015

Scores van opdrachtgevers

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Totaal7,51--

Toelichting op het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Stratus Marktonderzoek (onderdeel van Panteia). Het marktgemiddelde is gebaseerd op de scores van alle bedrijven die aan het tevredenheidsonderzoek hebben meegedaan.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 15 january 2017 tot 6 march 2018.

De tevredenheidresultaten van dit bedrijf zijn gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Blik op Werk. Het gaat hier om het oordeel van cliënten en opdrachtgevers over de kwaliteit van dienstverlening van Hypovisie BV.

Attentie: Op deze website staan de resultaten van de officiële tevredenheidsmetingen van Blik op Werk. Stichting Blik op Werk is niet verantwoordelijk voor (onjuiste) weergave ervan door derden.

Diensten

Naar Werk

Een ‘Naar Werk’ traject is een (re-integratie)traject waarin Intraverte-Reset je begeleidt bij het zoeken naar werk dat past bij jouw wensen en mogelijkheden. HypoVisie Twente levert maatwerk voor iedere cliënt.

Het traject ‘Naar Werk’ bestaat uit het solliciteren, netwerken en profileren op de arbeidsmarkt. En natuurlijk het belangrijkste: het begeleiden van het vinden van nieuwe baan!

Afhankelijk van individuele behoefte richten we ons op de volgende doelen:

Solliciteren

Sollicitatietraining, schriftelijk en mondeling
Coaching effectief solliciteren
masterclass goed werknemersschap
Sollicitatie analyse
Opstellen/optimaliseren van een unieke cv
Netwerken
Blik verruimen
Marktverkenning
Vacatures zoeken, selecteren en analyseren

Onze brede dienstverlening en het groot netwerk binnen het regionale MKB ligt ten grondslag aan onze succesvolle begeleidingstrajecten in Werk Fit en Naar Werk.

Arbeidsmarktoriëntatie / beroepenoriëntatie

Hypovisie begeleid mensen, vaak alleenstaande vrouwen met een gemeentelijke
WWB uitkering. Op dit moment met name met opleiden in de zorg. Ze krijgen een gesprek en een voortraject waar een stage bij in is gebouwd van 6 weken om te kijken voor zowel werkgever als cliënt of dit traject voor hen geschikt is.
Bij gebleken geschiktheid zullen ze een een of twee jarig traject volgen in
de zorg en worden opgeleid in samenwerking met het ROC.

Begeleiding sport, gezondheid en vitaliteit voor duurzame inzetbaarheid.

Via een intensieve samenwerking met sport – en gezondheidscentra kunnen wij u of uw medewerkers optimaal begeleiden in een traject voor duurzame en betere inzetbaarheid.

Werknemers zijn het grootste kapitaal van een bedrijf en zijn bepalend voor het succes en gezondheid van de organisatie.

HypoVisie Twente beschikt over verschillende disciplines om dit te kunnen bereiken zoals ‘voedingsbegeleiders, fitness instructeurs, personal trainers, fysiotherapeuten, en een docent weerbaarheid’. Ook bieden we organisaties workshops aan en trainingen om te kunnen werken aan de inzetbaarheid van medewerkers.

Als we inzoomen op vitaliteit hanteren wij de definitie en het model van TNO. In dat model wordt vitaliteit gekenmerkt door mentale veerkracht, motivatie en energie. We richtten binnen ons vitaliteitsprogramma drie modules in om dit te bereiken: voeding, mentale weerbaarheid en sport & activiteiten.

Werk Fit

‘Werkfit maken’ is een re-integratietraject voor mensen met een ZW-uitkering of AG-uitkering van UWV. ‘Werkfit maken’ is erop gericht om mensen met een uitkering weer geschikt te maken om het werk te hervatten.
Er is sprake van is van belemmerende factoren. Het komt regelmatig voor dat cliënten te maken hebben met privéproblemen, waardoor hun regelvermogen afneemt en zij niet in staat zijn de volledige aandacht te richten op het re-integreren. Dit geld ook wanneer je lichamelijk niet in balans bent. . We gaan daarbij ook uit van de holistische (Hypo)Visie. Lichaam, geest en sociaal leven staan direct met elkaar in contact en bepalen samen of je gelukkig bent en succes hebt. Dit geldt ook voor het re-integratietraject.

Mensen moeten daarom een goed en verhelderd beeld hebben van zichzelf, hun potentieel en belemmeringen om te kunnen zetten naar bruikbare competenties ter bevordering van de re- integratie. We zeggen dan ook:

EEN VERHELDEREND INZICHT VERBETERT JE UITZICHT.

Cultuurverandering

Het is niet eenvoudig om een cultuur te veranderen, maar wanneer we met elkaar gemeenschappelijke denk- en handelswijzen naleven en deze hun voordeel blijken op te leveren worden het elementen van de cultuur. De (bedrijfs)cultuur is van groot strategisch belang en essentieel voor een organisatie en vraagt om permanent onderhoud zodat zij functioneel blijft met het oog op de missie en doelstellingen van uw organisatie.

Masterclass
Cultuurverandering’
Masterclass ‘Integer en succesvol ondernemen’
IntegriteittrainingMasterclass ‘De succesvolle onderneming’
RET training (een positievere kijk op het leven)
Masterclass ‘Communicatie & gedrag’
Masterclass ‘Leiderschap’

Leiderschapsontwikkeling

Leiderschap begint bij je eigen ‘IK’; leer jezelf beter kennen als mens en leidinggevende, en ontwikkel je naar een succesvol leider. Ontmoet de gedachtegang waarbij men mensen resultaatgericht en respectvol faciliteert naar de gewenste verantwoordelijkheid en uitvoering van werkzaamheden.

Trainingen voor leidinggevenden en managers bieden wij op maat aan.

De combinatie van persoonlijke ontwikkeling en die van een leidinggevende is het meest effectief en is bij uitstek geschikt om resultaatgericht uw carrière- en levenspad te vervolgen.

Plannen en organiseren.
Motiveren en enthousiasmeren
Delegeren en loslaten
Coachend leiderschap
Resultaatgericht leidinggeven
Leidinggeven aan veranderingen
Management Development traject
Past een leidinggevende functie bij mij?
Probleemoplossen en conflicthantering
Communicatie voor leidinggevenden
Teamontwikkeling en samenwerken
Persoonlijke ontwikkeling van de leidinggevende

Loopbaanbegeleiding & Outplacement

HOE WERKT OUTPLACEMENT?
Outplacementbudget.
Een goede werkgever zal ter compensatie van het ontslag vaak een outplacementbudget aanbieden. Dat is een pot geld waarmee u een outplacementbureau mag inhuren. Een outplacementtraject kost meestal tussen de 5.000 en 10.000 euro en duurt doorgaans tussen de 6 en 9 maanden, het is echter maatwerk dus kan er van afgeweken worden.

HypoVisie Twente coacht en begeleidt u gedurende het hele outplacementtraject. De coach zal u niet alleen vragenstellen over uw diploma’s, kennis, ervaring en andere zakelijk aspecten, maar ook naar uw wensen, voorkeuren, dingen die u juist wel/ niet leuk vindt, thuissituatie en andere persoonlijke informatie.

Zelfstandig.
Het doel van outplacement is om ervoor te zorgen dat er passend werk gevonden wordt in een werkomgeving waar men zich thuis voelt, ook op de lange termijn.

Teamontwikkeling

TEAMONTWIKKELING
Inzichtelijk maken in welke stadium een organisatie of team zich bevindt en de verdere groei ontwikkelen en ondersteunen. Het groter en sterker maken van het ‘WIJ’ gevoel, via openheid en dialoog er samen voor staan.

Teamconflicten
Resultaatgericht werken
Samenwerking verbeteren
Teamanalyse
Teamcoaching
Teamtraining Assertiviteit
Teamtraining Feedback

Persoonlijke ontwikkeling

PERSOONLIJKE ONTWIKKELING
Talent- en persoonlijke ontwikkeling
Benut de aanwezige (kern)competenties en ontwikkel deze door. Mensen krijger kleur als ratio en emotie in elkaars verlengde liggen, anders gezegd; als lichaam en geest samenwerken.

HypoVisie Twente ondersteunt en helpt met het veranderen naar wie u als individu wilt zijn.

Individuen kunnen meer bereiken dan men aanvankelijk denkt (IJsberg principe).
Door zich verder te ontwikkelen ontdekt men nieuwe competenties bij zichzelf en is het opbloeien ten gunste van zowel de privé als de werkomgeving.

Wij helpen individuen zich meer proactief op te stellen en de beïnvloeding van hun eigen wereld en doelstellingen te vergroten.

Adviesvaardigheden
Assertiviteit
Autonomie
Burnout
Communicatie
Communicatie voor technici
Conflicthantering
Effectief Beïnvloeden
Feedbackvaardigheden
Gesprekstechnieken en gespreksvaardigheden
Individuele coaching Persoonlijke Ontwikkeling
Omgaan met veranderingen
Stressmanagement
Timemanagement

Organisatieontwikkeling

Mens en organisatie dichter bij elkaar brengen en de drang tot excelleren bij zowel individuen als ondernemingen stimuleren, om uiteindelijk hun concurrentiepositie en bestaansrecht te bestendigen dan wel te versterken. HypoVisie Twente ondersteunt en helpt met het veranderen naar wie u als organisatie wilt zijn.

Organisaties als ook individuen kunnen meer bereiken dan men aanvankelijk denkt (IJsberg principe).
Wij helpen organisaties zich meer proactief op te stellen en de beïnvloeding van hun eigen wereld en doelstellingen te vergroten.

Bedrijfscultuur
Interne communicatie
Organisatieverbetering
Visie en strategieontwikkeling
Fusie bedrijfsovername reorganisatie
Duurzame inzetbaarheid
Gezondheidsmanagement: verzuimmanagement en risicomanagement

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

WW, ZW, Wajong, WWB

Niet-uitkeringsgerechtigden (nug'ers) of personen met een Anw-uitkering

Alleenstaande moeders en/of vaders

Wajong

Alochtonen

Ex- gedetineerden

laaggeschoolden

Hoogopgeleiden

ex-verslaafden

Bedrijven en organisaties binnen het MKB

Contact

Vestigingen

Zaagstraat 7, 7556 MX HENGELO (route)
Bert Severijns
0634636243 en 088-0300411
l.severijns@hypovisie.com

Internetadres: http://www.hypovisie.com

Aantal werknemers: 8
Aantal vestigingen: 1
Oprichtingsjaar: 2008

7016