Samen werken aan
duurzame participatie

Hopmans re-integratie & advies

Mijn naam is John Hopmans en ik ben in het bezit van het Blik op Werk Keurmerk. Ik begeleid werkzoekenden met een arbeidsbeperking bij het vinden van een passende baan. Voor werkgevers, coaches, jobcoachorganisaties en re-integratiebedrijven verricht ik loonwaardeonderzoeken, werkplekonderzoeken...
meer...

Mijn naam is John Hopmans en ik ben in het bezit van het Blik op Werk Keurmerk. Ik begeleid werkzoekenden met een arbeidsbeperking bij het vinden van een passende baan. Voor werkgevers, coaches, jobcoachorganisaties en re-integratiebedrijven verricht ik loonwaardeonderzoeken, werkplekonderzoeken en diverse trainingen.

Onderscheid met andere organisaties

Mijn naam is John Hopmans en ik help mensen persoonlijk naar werk. Ik werk reeds meer dan 20 jaar in dit vak en heb me altijd gericht op mensen die extra hulp nodig hebben bij het vinden van werk.
De laatste jaren heb ik me vooral gespecialiseerd in de WAJONG populatie. Ook heb ik veel ervaring met mensen met een arbeidshandicap (WIA / WAO)) en het aanpassen van functies, zodat deze mensen weer op een voor hen passende manier aan het werk kunnen komen.
Kies je voor mij, dan kies je voor persoonlijke begeleiding door John Hopmans. Ik begeleid de mensen vanaf de eerste intake tot aan het afsluiten van het traject altijd geheel persoonlijk en draag je niet over aan anderen.
Ik werk wel samen met een groot netwerk, zodat ik snel de juiste mensen kan vinden en zeker zo belangrijk het juiste werk voor jou kan vinden.
Hiernaast heb ik de juiste expertise om trainingen te geven aan coaches en trajectbegeleiders en om werkplekonderzoeken uit te voeren bij werkgevers.

Samenwerking met:
Schoonenberg Re-integratie, Jobstap en Loopbaancentrum PlusPunt, UWV, Reïntegratiebedrijf

Soort organisatie:
Zelfstandige organisatie

minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op 21-08-202021-08-2020

Blik op Werk Keurmerk

Hopmans re-integratie & advies is in het bezit van het Blik op Werk Keurmerk met twee sterren
Hopmans re-integratie & advies heeft de volgende resultaten behaald (in vergelijking tot de normen van het Blik op Werk Keurmerk).
Download het rapport

Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek

Hopmans re-integratie & advies neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op 21-08-202021-08-2020

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Toeleiden naar werk vanuit situatie geen werk8,048,0
Sociale activering en participatie*27,9

Download het volledige onderzoeksrapport 2020/2021
Download het volledige onderzoeksrapport 2019/2020
Download het volledige onderzoeksrapport 2018/2019

Scores van opdrachtgevers

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Totaal--0--

Scores per arbeidsmarktregio

ArbeidsmarktregioScoreMarktgemiddeldeAantal respondentenUitgenodigdResponse
Rijk van Nijmegen7.87.95771%

Toelichting op het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Stratus Marktonderzoek (onderdeel van Panteia). Het marktgemiddelde is gebaseerd op de scores van alle bedrijven die aan het tevredenheidsonderzoek hebben meegedaan.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 30 april 2020 tot 16 march 2021.

De tevredenheidresultaten van dit bedrijf zijn gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Blik op Werk. Het gaat hier om het oordeel van cliënten en opdrachtgevers over de kwaliteit van dienstverlening van Hopmans re-integratie & advies.

Attentie: Op deze website staan de resultaten van de officiële tevredenheidsmetingen van Blik op Werk. Stichting Blik op Werk is niet verantwoordelijk voor (onjuiste) weergave ervan door derden.

Diensten

Werkplekaanpassing / werkplekadvisering / ergonomie

Als arbeidsdeskundige heb ik een achtergrond en opleiding om een werkplek te analyseren en aan te passen aan jou mogelijkheden. Ik ben gewend om met werkgevers in gesprek te gaan om hen te helpen hiermee en de functie aan te passen. Dit kan zowel ergonomisch, als op het gebied van taakaanpassing, begeleiding en tempo zijn.
Ook heb ik een uitgebreide kennis van de mogelijke voorzieningen en subsidies voor zowel de (aanstaande) werknemer als voor de werkgever.

Arbeidsmarktoriëntatie / beroepenoriëntatie

In het zoeken naar het vinden van een nieuwe baan, is het belangrijk dat je goed stil staat bij je keuze voor de toekomst. Je moet rekening houden met je sterke kanten, maar ook met je aandachtspunten. Welke keuzes wil je maken? Wat heb je voor een nieuwe baan over? Zoals hoeveel uur wil ik werken? Ben ik bereid om te gaan scholen? Hoever wil ik reizen?
Vanuit mijn kennis van de arbeidsmarkt en de beroepen ga ik via persoonlijke gesprekken aan de slag om zo tot een goede beroepskeuze voor jou toekomst te komen.

Sollicitatietraining/sollicitatiebegeleiding

In het kader van de sollicitatietraining en begeleiding ga ik persoonlijk te werk. Je wordt bij mij niet ingedeeld in groepen. Nee, je krijgt die persoonlijke hulp die je nodig hebt. Dit kan het gehele proces zijn, maar ook een deel ervan. Denk hierbij aan je CV; waar kun je werk zoeken; hoe benader je de werkgevers; hoe stel je je op in een gesprek met een werkgever; wanneer vertel ik over mijn aandachtspunten.
Ik kan zelfs meegaan op een sollicitatiegesprek, indien dit jou kan helpen. Kortom persoonlijk maatwerk.

Arbeidsdeskundig advies

In de loop der jaren ben ik vaak benaderd op het gebied van arbeidsdeskundige vraagstukken. Vanuit de kaders van de wetten, zoals de WAJONG, WAO, WIA, WW en de WWB, zijn veel mogelijkheden. Er zijn uiteraard ook regels waar eerst aan voldaan moet worden. Deze twee kanten ben ik gewend om mee te nemen en te beoordelen.
Ook ben ik gewend om de belasting en de belastbaarheid goed te bekijken. Kortom de werkplek en de persoon die daar kan gaan werken, aan te passen aan elkaar.

Jobhunting

Jobhunting is maatwerk. Dit wil zeggen dat ik mijn dienstverlening aanpas aan de persoon die ik help. Je krijgt in alle gevallen persoonlijke hulp van mij.
De ene keer is dat het zoeken van werk, waarbij ik een werkgever zoek die bij jou past en de functie aanpas aan jou. Vaak kom jij pas in actie, als ik een werkgever heb gevonden die graag met jou in gesprek wilt komen.
Het kan ook zijn dat je zelf in staat bent om werk te zoeken. We gaan dan kijken hoe we gaan samenwerken.

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

Lichamelijk gehandicapten

Ik heb het afgelopen jaar ongeveer 30 mensen geholpen met lichamelijke handicaps. Enkele mensen zaten bij mij in traject via een IRO en begeleid ik via het UWV naar werk. Een aantal anderen vonden een mogelijke baan via jobcoachorganisatie Loopbaancentrum PlusPunt of Jobstap. Ik heb deze potentiële baan beoordeeld op passendheid en mogelijke voorzieningen ingezet (bureau, stoel).
Verder heb ik een groot deel van deze groep via het CWI beoordeeld op het verkrijgen van een Wsw indicatie.
Door mijn grote kennis en ervaring met het verkrijgen van voorzieningen voor het aanpassen van werkplekken, kan ik hier voor lichamelijk gehandicapten een goede hulp zijn in het vinden van passend werk.

Moeilijk lerenden (ZMLK/MLK-niveau)

In het afgelopen jaar heb ik een 50 tal moeilijk lerenden in begeleiding gehad. Een deel van hen via een IRO in begeleiding naar werk. Anderen door het beoordelen van een mogelijk passende werkplek, die ze via hun jobcoachorganisatie (loopbaancentrum PlusPunt of Jobstap) geveonden hebben.
Verder heb ik het afgelopen jaar voor het CWI een 100 tal mensen beoordeeld op het mogelijk krijgen van een Wsw indicatie. Een deel van hen is moeilijk lerend.
Ik pas vooral banen aan op mensen. Ik doe dit reeds jaren en heb deze kennis en ervaring opgebouwd door mijn opleiding, maar vooral doordat ik reeds jaren op deze manier aan werk help.

Jongeren (< 23 jaar)

Ik heb het afgelopen jaar ongeveer 75 mensen geholpen die jonger zijn dan 23 jaar. Dit heb ik gedaan via het UWV, door hen via een IRO-traject, aan een betaalde baan te helpen. Ook heb ik voor de jobcoachorganisaties Loopbaancentrum PlusPunt en Jobstap beoordeeld of de gevonden baan passend was voor de betreffende persoon. Verder heb ik voor het CWI wel een 40 tal personen jonger dan 23 jaar beoordeeld op het mogelijk verkijgen van een Wsw indicatie.
Ik vind het leuk om jongeren aan werk te helpen, zeker ook omdat velen dat graag willen, maar zonder hulp niet zullen vinden.

jonggehandicapten/WAJONG populatie

Ik heb het afgelopen jaar wel 100 mensen geholpen in deze doelgroep. Een aantal mensen heb ik zelf in een IRO traject en naar werk begeleid of ben nog zoekend naar werk. Voor een 25 tal mensen heb ik een werkplek die ze via hun jobcoachorganisatie (Loopbaancentrum PlusPunt en Jobstap) hebben gevonden, onderzocht op de passendheid en informatie verstrekt aan het UWV, de werkgever, de aanstaand werknemer en de jobcoachorganisatie. Verder heb ik voor het CWI ongeveer 100 mensen beoordeeld in het kader van een WSw indicatie, waarvan velen bekend met een WAJONG-uitkering.
Ik richt me vooral op het passend maken van een functie voor een individu.

Personen met een verstandelijke handicap

Ik heb de afgelopen jaren ongeveer 100 mensen geholpen met een verstandelijke handicap. Een aantal mensen zaten bij mij in traject via een IRO. Anderen heb ik beoordeeld tijdens een Wsw-indicatie. Een andere groep heb ik geholpen bij de werkplekaanpassingen bij de start van een nieuwe baan.

Contact

Vestigingen

Groenestraat 294, 6531 JC NIJMEGEN (route)
John Hopmans
06 22876507
john@hopmans-reintegratie.nl

Internetadres: http://www.hopmans-reintegratie.nl

Aantal werknemers: 1
Aantal vestigingen: 1
Oprichtingsjaar: 2006

5837