Werken aan duurzame participatie

Graafschap Re-integratie

Graafschap Re-integratie brengt mensen in beweging. Wij maken vanuit onze passie en betrokkenheid de energie in mensen vrij om hun kwaliteiten opnieuw te ontdekken en te benutten.
Graafschap Re-integratie begeleidt mensen van werk naar werk, van werkloosheid of arbeidshandicap naar werk, van...
meer...

Graafschap Re-integratie brengt mensen in beweging. Wij maken vanuit onze passie en betrokkenheid de energie in mensen vrij om hun kwaliteiten opnieuw te ontdekken en te benutten.
Graafschap Re-integratie begeleidt mensen van werk naar werk, van werkloosheid of arbeidshandicap naar werk, van school naar werk. Wij voeren trajecten uit in opdracht van bedrijven, gemeenten, het UWV en het beroepsonderwijs in de regio Achterhoek.

Graafschap Re-integratie biedt loopbaanbegeleiding, sollicitatietraining, beroepenoriëntatie, jobcoaching en bemiddeling aan. In sociale activeringsprojecten, gericht op alle vormen van participatie, zoeken we met onze klanten de weg naar zelfstandigheid, gebruikmakend van onze creativiteit en brede oriëntatie.
Wij begeleiden werkzoekenden, arbeidsgehandicapten en schoolverlaters bij het maken van realistische keuzes op basis van onze kennis van de regionale arbeidsmarkt.

Onderscheid met andere organisaties

Door onze positie binnen het Graafschap College hebben wij maximaal inzicht in en toegang tot beroepen, beroepsopleidingen en korte arbeidsmarktgerichte scholing. Bedrijven kennen ons; wij kennen de kansen en mogelijkheden binnen de bedrijven. Wij zorgen voor korte lijnen tussen bedrijven, scholen en overheid, zodat onze klanten niet de weg kwijt raken. Door onze regionale ligging en betrokkenheid bij het Sectorplan Achterhoek bereiken wij ook het Duitse grensgebied als arbeidsmarktregio.

minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op 11-12-201711-12-2017

Blik op Werk Keurmerk

Graafschap Re-integratie is in het bezit van het Blik op Werk Keurmerk met twee sterren
Graafschap Re-integratie heeft de volgende resultaten behaald (in vergelijking tot de normen van het Blik op Werk Keurmerk).
Download het rapport

Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek

Graafschap Re-integratie neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op 11-12-201711-12-2017

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Jobcoaching-00,0
Toeleiden van werk naar werk (eerste en tweede spoor)7,017,7
Toeleiden naar werk vanuit situatie geen werk7,977,5
Sociale activering en participatie-00,0

Download het volledige onderzoeksrapport 2016 / 2017
Download het volledige onderzoeksrapport 2015 / 2016
Download het volledige onderzoeksrapport 2014 / 2015

Scores van opdrachtgevers

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Totaal7,11--

Toelichting op het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Stratus Marktonderzoek (onderdeel van Panteia). Het marktgemiddelde is gebaseerd op de scores van alle bedrijven die aan het tevredenheidsonderzoek hebben meegedaan.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 15 july 2016 tot 16 june 2017.

De tevredenheidresultaten van dit bedrijf zijn gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Blik op Werk. Het gaat hier om het oordeel van cliënten en opdrachtgevers over de kwaliteit van dienstverlening van Graafschap Re-integratie.

Attentie: Op deze website staan de resultaten van de officiële tevredenheidsmetingen van Blik op Werk. Stichting Blik op Werk is niet verantwoordelijk voor (onjuiste) weergave ervan door derden.

Diensten

Sollicitatietraining/sollicitatiebegeleiding

De sollicitatietraining is zowel gericht op onderwijsdeelnemers in de laatste fase van hun opleiding, ten behoeve van het verkrijgen van werk, als op cliënten die vanuit een uitkeringssituatie naar werk worden begeleid.

Vacaturebemiddeling

Graafschap Re-integratie voert vacaturebemiddeling uit in opdracht van gemeenten en het UWV-Werkbedrijf. Deze dienstverlening is gericht op cliënten zonder werk. Graafschap Re-integratie voert ook van werk-naar-werk trajecten uit.

Beroeps- en functiegerichte scholing

Graafschap Re-integratie voert omscholingstrajecten uit voor zowel gemeenten en UWV als voor bedrijven en instellingen.

Jobcoaching

Jobcoaching is een dienst van Graafschap Re-integratie in het kader van de WAJONG-regeling.

Trajecten sociale activering

Graafschap Re-integratie begeleidt in opdracht van UWV of een gemeente, mensen voor wie toeleiding naar werk nog niet haalbaar is.
Graafschap Re-integratie biedt passende zorg en begeleiding om de zelfredzaamheid en activering te vergroten.

Loopbaanadvies / onderzoek

Graafschap Re-integratie voert loopbaanonderzoeken uit. De activiteit is gericht op het onderzoeken van de mogelijkheden van een cliënt die geheel of gedeeltelijk zijn beroep niet meer kan uitoefenen.

Outplacement

Graafschap Re-integratie voert de dienst outplacement uit in opdracht van bedrijven en instellingen.

Arbeidsmarktoriëntatie / beroepenoriëntatie

Graafschap Re-integratie biedt een uitgebreide test- en trainingsomgeving aan, waarin werknemers, schoolverlaters en werkzoekenden hun vaardigheden en motivatie kunnen herkennen.

Casemanagement ihkv de Wet verbetering poortwachter

Graafschap Re-integratie voert voor bedrijven of instellingen werkhervattingtrajecten uit in het kader
van de wet poortwachter.

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

Wajongeren

Jongeren (< 23 jaar) en VSO schoolverlaters

Werkzoekenden

Statushouders

Arbeidsgehandicapten

Contact

Vestigingen

Slingelaan 1, 7001 EA DOETINCHEM (route)
Marüschka Immink
088-3241860
imm@graafschapcollege.nl

Internetadres: http://www.graafschapreintegratie.nl

Aantal werknemers: 5
Aantal vestigingen: 1
Oprichtingsjaar: 2003

13522