Samen werken aan
duurzame participatie

Frame BV

Frame is een bureau voor re-integratie, outplacement, arbo- en loopbaanbegeleiding. Wij geloven in eigen kracht en verantwoordelijkheid. De sleutel tot succes heeft u zelf, Frame zorgt voor de juiste aanpak.

Frame verzorgt ook verschillende NLP-opleidingen. Neuro Linguïstisch Programmeren (NLP...
meer...

Frame is een bureau voor re-integratie, outplacement, arbo- en loopbaanbegeleiding. Wij geloven in eigen kracht en verantwoordelijkheid. De sleutel tot succes heeft u zelf, Frame zorgt voor de juiste aanpak.

Frame verzorgt ook verschillende NLP-opleidingen. Neuro Linguïstisch Programmeren (NLP) is een gedachtegoed dat mensen helpt zich meer bewust te worden van hun mogelijkheden. U leert vaardigheden en technieken die u de kans geven uw eigen kracht te ervaren en toe te passen in persoonlijke en werksituaties.

Meer over Neuro Linguïstisch Programmeren vindt u op de speciale NLP op onze website www.nlp-opleidingscentrum.nl, met onder meer achtergrondinformatie, doelgroep en mogelijkheden. De NLP-opleidingen van Frame zijn beroepsopleidingen en als zodanig erkend door het CRKBO. Frame heeft ook met het UWV een scholingsovereenkomst gesloten. Hierdoor kunnen de NLP-opleidingen mogelijk door het UWV worden vergoed!

Onderscheid met andere organisaties

De aanpak van Frame is kleinschalig, betrokken en persoonlijk. Kandidaten worden op alle fronten ondersteund bij het bereiken van hun einddoel. Frame helpt mensen op een andere manier te kijken. Naar zichzelf, naar hun kansen en mogelijkheden. En naar hun omgeving. Daarbij schuwen we de confrontatie niet. Frame gelooft niet in "kan niet", "wil niet" of "hoort niet". Frame gelooft in eigen kracht en talent.
minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op 03-04-202003-04-2020

Blik op Werk Keurmerk

Frame BV is in het bezit van het Blik op Werk Keurmerk met drie sterren
Frame BV heeft de volgende resultaten behaald (in vergelijking tot de normen van het Blik op Werk Keurmerk).
Download het rapport

Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek

Frame BV neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op 03-04-202003-04-2020

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Scholing en opleiding-38,6
Diagnose, onderzoek en loopbaanoriëntatie-57,7
Jobcoaching-27,9
Outplacement-27,8
Toeleiden van werk naar werk (eerste en tweede spoor)-37,8
Toeleiden naar werk vanuit situatie geen werk8,6117,9

Download het volledige onderzoeksrapport 2019
Download het volledige onderzoeksrapport 2017
Download het volledige onderzoeksrapport 2016

Scores van opdrachtgevers

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Totaal8,73--

Scores per arbeidsmarktregio

ArbeidsmarktregioScoreMarktgemiddeldeAantal respondentenUitgenodigdResponse
West-Brabant8.18155627%

Toelichting op het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Stratus Marktonderzoek (onderdeel van Panteia). Het marktgemiddelde is gebaseerd op de scores van alle bedrijven die aan het tevredenheidsonderzoek hebben meegedaan.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 10 february 2019 tot 10 january 2020.

De tevredenheidresultaten van dit bedrijf zijn gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Blik op Werk. Het gaat hier om het oordeel van cliënten en opdrachtgevers over de kwaliteit van dienstverlening van Frame BV.

Attentie: Op deze website staan de resultaten van de officiële tevredenheidsmetingen van Blik op Werk. Stichting Blik op Werk is niet verantwoordelijk voor (onjuiste) weergave ervan door derden.

Diensten

Outplacement

Elk outplacementtraject begint met een intakegesprek. Op basis hiervan wordt een individueel plan van aanpak opgesteld, waarin wordt beschreven welke activiteiten nodig zijn om het doel, een nieuwe werkkring, te bereiken. Aansluiting wordt gezocht bij het niveau, de arbeidsmarktpositie en de mate van zelfredzaamheid van de werknemer.
Naast één-op-één begeleiding, biedt Frame ondersteuning door de kandidaat te introduceren bij potentiële werkgevers, het netwerk van Frame en overige intermediairs.
Outplacement is maatwerk. Frame brengt voor iedere kandidaat zijn of haar persoonlijke situatie, competenties, carrièrewensen en ambities in kaart om zo concreet invulling te geven aan een persoonlijk outplacementtraject. Daarnaast worden er tips en adviezen gegeven, trainingen aangeboden en natuurlijk passende vacatures voorgedragen.
De lengte van een outplacementtraject verschilt per persoon. Gemiddeld neemt een traject ongeveer zes tot negen maanden in beslag.

Reïntegratieactiviteiten tweede spoor

Frame is gespecialiseerd in het bieden van re-integratietrajecten op maat, casemanagement en verzuimpreventie. Wanneer u te maken krijgt met een zieke werknemer en een 1e spoortraject blijkt niet (meer) mogelijk, dan komt re-integratie 2e spoor aan de orde. Snel en adequaat ingrijpen beperkt niet alleen de duur van verzuim, maar ook de kosten.
Onze specialiteit is het individueel begeleiden en bemiddelen van kandidaten. Onze kracht is snelheid van handelen met oog voor kwaliteit. Wij zeggen niet alleen wat we doen, we doen het ook!
Een re-integratietraject start altijd met een oriënterend gesprek. Op basis van dit gesprek en onderzoek van de beschikbare informatie zoals competenties en vaardigheden van betrokken werknemer, diens arbeidsachtergrond en arbeidsdeskundig onderzoek stelt Frame een individueel re-integratieplan op waarin alle stappen (en de in te zetten middelen) beschreven staan. Zo weet u precies wat u kunt verwachten.

Arbodienstverlening

Frame is een kleinschalige, jonge, ervaren en innovatieve dienst voor verzuimbegeleiding met een inmiddels bewezen concept. Onze kracht? Korte lijnen, betrokkenheid en een persoonlijke benadering.
Onze aanpak is volledig afgestemd op uw behoeften en uw bedrijf. U kunt de dienstverlening zo inrichten dat dit optimaal aansluit bij uw bedrijf, mogelijkheden en wensen. Bovendien hebben wij bij verzuim ook aandacht voor ‘de werkgeverskant’. Uw medewerkers zijn bij verzuim niet langer dan strikt noodzakelijk uit het arbeidsproces.
Verzuimpakketten
Frame neemt u alle verzuimgerelateerde zaken (inclusief re-integratie, preventie en onderzoek) uit handen. Hiervoor werken we met een tweetal, speciaal ontwikkelde, verzuimpakketten.
Met een verzuimpakket van Frame voldoet u aan uw wettelijke verplichtingen. Elk pakket heeft specifieke diensten en mogelijkheden.

Arbeidsdeskundig onderzoek

Is uw werknemer langdurig ziek (geweest) en wilt u weten in hoeverre er nog mogelijkheden zijn om terug te keren op de werkvloer? Een arbeidsdeskundig onderzoek stelt vast of (en hoe) uw werknemer kan re-integreren in de eigen organisatie of daarbuiten. Het onderzoek is er op gericht de werknemer en werkgever verder te helpen.

Arbeidsdeskundig onderzoek kan worden ingezet:

• Als uw medewerker (langdurig) ziek is en aangeeft het werk niet meer te kunnen doen
• Als het niet duidelijk is of uw zieke medewerker in de toekomst het werk weer kan doen
• Als het niet duidelijk is wat de arbeidsmogelijkheden van uw medewerker zijn na, of tijdens ziekteverlof
• Als de re-integratie moeizaam verloopt en de reden daarvoor niet helemaal duidelijk is
• Als het (eind)doel van de re-integratie is onduidelijk is.

Duurzame inzetbaarheid

Wanneer een werknemer vast dreigt te lopen in zijn of haar loopbaan of minder plezier in het werk lijkt te hebben waardoor hij minder gemotiveerd raakt, zoekt u veelal gezamenlijk naar een oplossing. Soms echter komt u er samen niet (meer) uit en dan biedt loopbaanbegeleiding uitkomst. Loopbaanbegeleiding geeft inzicht in de mogelijkheden van de medewerker en biedt handreikingen om de impasse te doorbreken.
Door middel van verschillende loopbaanonderzoeken maakt Frame een objectieve en scherpe analyse van de werknemer en de van belang zijnde omgevingsfactoren. Ook wordt duidelijk wat de persoonlijke interesses, vaardigheden en motivaties zijn.
De medewerker krijgt inzicht in zijn/haar competenties en mogelijke knelpunten en maakt samen met de loopbaanadviseur een Persoonlijk Ontwikkel Plan. Hierin zijn de vastgestelde doelen opgenomen en wordt aangegeven op welke wijze deze worden bereikt. Vrijwel altijd kan de werknemer daarna weer met hernieuwde energie aan de slag.

Coaching

Talenten beter benutten? Nieuwe vaardigheden aanleren? Directer en assertiever reageren? Dit zijn slechts enkele situaties waarbij coaching van belang kan zijn.
Frame verzorgt coaching voor werknemers van alle niveaus. Van leidinggevenden tot uitvoerend personeel. Zowel individueel als in groepsverband. Doel van de coaching is het vergroten van de effectiviteit door middel van deskundige, persoonlijke, begeleiding.

NLP-opleidingen

Frame is een erkend NLP opleidingscentrum, wij bieden gecertificeerde NLP opleidingen aan. Onze trainers zijn afgestudeerd aan het Richard Bandler institute in Florida en staan garant voor persoonlijke aandacht en kwaliteit.

Wilt u zelf de kracht van NLP ervaren? Dan kunt u deelnemen aan een van onze gecertificeerde NLP opleidingen. De workshops en opleidingen van Frame zijn erkend door de NLP Society van Dr. Richard Bandler.
In de 12-daagse NLP Business & Communicatie opleiding staat zowel uw business en persoonlijke ontwikkeling centraal. Wij leren u vaardigheden en technieken die u de kans geven uw eigen kracht te ervaren en toe te passen in persoonlijke en werksituaties. Om deel te nemen aan de NLP Practitioner opleiding is geen speciale vooropleiding nodig.
De opleiding is verdeeld over 4 blokken van 3 dagen, inclusief een examendag. Naast theorie wordt er vooral veel geoefend, zodat u de technieken ook werkelijk kunt ervaren en toepassen.

Identity Compass

Denken doet iedereen, maar de wijze waarop iemand denkt, dat blijkt is zeer verschillend te zijn. Identity Compass® is een meetinstrument dat registreert hoe mensen denken en beslissingen nemen in bepaalde werksituaties.
Identity Compass® geeft inzicht in wat medewerkers en managers motiveert, wat hun waarden en carrièredoelstellingen zijn. En bovendien maakt het duidelijk op welk gebied medewerkers en managers waarschijnlijk het beste presteren en hoe verbetering kan worden bereikt. Kortom, een innovatief hulpmiddel bij het in kaart brengen van persoonlijkheids-, team- en organisatieprofielen.

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

Contact

Vestigingen

Nijverheidsweg 2, 4854 MT BAVEL (route)
Cor Mooij
0161 450045
info@framebv.nl

Internetadres: http://www.framebv.nl

Aantal werknemers: 6
Aantal vestigingen: 1
Oprichtingsjaar: 2002

5242