Werken aan duurzame participatie

FourstaR Nederland B.V.

Re-integratie beschouwen wij als ‘werken met mensen door mensen’. No-nonsense, doel- en resultaatgericht, optimale samenwerking zijn kenmerken die op onze organisatie van toepassing zijn. Opdrachtgever, werknemer en de consulent van FourstaR zoeken in trajecten samen naar een oplossing om het...
meer...

Re-integratie beschouwen wij als ‘werken met mensen door mensen’. No-nonsense, doel- en resultaatgericht, optimale samenwerking zijn kenmerken die op onze organisatie van toepassing zijn. Opdrachtgever, werknemer en de consulent van FourstaR zoeken in trajecten samen naar een oplossing om het maximale doel te bereiken. Informeel en persoonlijk contact met een vast aanspreekpunt is daarbij belangrijk. Zo kunnen we snel en adequaat anticiperen en reageren op ontwikkelingen in het traject van de medewerker.
Wij geloven dat er voor iedereen in Nederland een plek is op de arbeidsmarkt. Dat is onze drive. Daarmee bereiken we resultaten waarvan zowel u als werkgever en de betreffende medewerker de vruchten plukken.
FourstaR Nederland richt zich specifiek op de private markt waardoor we expert zijn geworden in Outplacementvraagstukken en alle facetten van de Wet Verbetering Poortwachter ( 1e -, 2e- en 3e spoor re-integratie). Onze begeleiding is bij voorkeur volledig op individuele basis.

Onderscheid met andere organisaties

Snelheid van handelen. Landelijk werkend met ca. 35 consulenten, waarvan 60% meer dan 8 jaar in dienst is. Elke consulent richt zich met zijn/haar deskundigheid op de regionale arbeidsmarkt. Het hoofdkantoor in Rijen ondersteunt met de laatste ontwikkelingen op het gebied van personele vraagstukken en stuurt aan op onderlinge samenwerking voor maximaal resultaat (schadelastbeperkking). Daarnaast staat onze dienstverlening, ook bij grote aantallen cliënten, niet snel onder druk.
minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op 26-02-201926-02-2019

Blik op Werk Keurmerk

FourstaR Nederland B.V. is in het bezit van het Blik op Werk Keurmerk met drie sterren
FourstaR Nederland B.V. heeft de volgende resultaten behaald (in vergelijking tot de normen van het Blik op Werk Keurmerk).
Download het rapport

Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek

FourstaR Nederland B.V. neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op 26-02-201926-02-2019

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Diagnose, onderzoek en loopbaanoriëntatie7,7397,8
Outplacement-127,9
Toeleiden van werk naar werk (eerste en tweede spoor)7,81587,9
Toeleiden naar werk vanuit situatie geen werk-277,8
Sociale activering en participatie-187,8
Duurzame inzetbaarheid-47,3

Download het volledige onderzoeksrapport 2018
Download het volledige onderzoeksrapport 2017
Download het volledige onderzoeksrapport 2016

Scores van opdrachtgevers

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Totaal7,47--

Toelichting op het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Stratus Marktonderzoek (onderdeel van Panteia). Het marktgemiddelde is gebaseerd op de scores van alle bedrijven die aan het tevredenheidsonderzoek hebben meegedaan.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 1 february 2018 tot 23 december 2018.

De tevredenheidresultaten van dit bedrijf zijn gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Blik op Werk. Het gaat hier om het oordeel van cliënten en opdrachtgevers over de kwaliteit van dienstverlening van FourstaR Nederland B.V..

Attentie: Op deze website staan de resultaten van de officiële tevredenheidsmetingen van Blik op Werk. Stichting Blik op Werk is niet verantwoordelijk voor (onjuiste) weergave ervan door derden.

Diensten

Verzuimbegeleiding Wet Verbetering Poortwachter (Re-integratie 1e spoor)

FourstaR Nederland voert al jaren en zeer succesvol de 1e spoor re-integratietrajecten uit voor KPN en NS. Referenties op aanvraag.

Verzuimbegeleiding Wet Verbetering Poortwachter (Re-integratie 2e spoor)

FourstaR Nederland voert al sinds de invoering van de WVP en zeer succesvol landelijk 2e spoor re-integratietrajecten uit voor bedrijven, overheids- en onderwijsinstellingen, verzekeringsmaatschappijen voor vele diverse doelgroepen en branches. Referenties op aanvraag.

Verzuimbegeleiding Re-integratie 3e spoor / WGA-dossiers

FourstaR Nederland voert al vele jaren en zeer succesvol de 3e spoor re-integratie / dienstverlening WGA-dossiers uit voor bedrijven, verzekeringsmaatschappijen/tussenpersonen. Referenties op aanvraag.

Outplacement

FourstaR Nederland voert al vele jaren en zeer succesvol zowel individuele-, als collectieve Outplacementtrajecten uit. Met trots noemen wij daarbij een aantal aansprekende opdrachtgevers: Philip Morris, KPN, NS, Heijmans, ING, Ahold (Coffee Company), DSM, Philips Lightning, Essent, Lidl en NedTrain. Referenties op aanvraag.

Competentie Gericht Coachen / Loopbaancoaching

Ter voorkoming van langdurige uitval c.q. voor werknemers met een loopbaanprobleem voert FourstaR Nederland al vele jaren en zeer succesvol trajecten Competentie Gericht Coachen uit o.a. voor KPN. Referenties op aanvraag.

Toeleiden naar werk - vanuit situatie geen werk (ZW- , AG- en IRO-trajecten UWV)

FourstaR Nederland voert al vanaf 1999 en zeer succesvol landelijk trajecten voor het UWV uit voor klanten met een Ziektewet- of Arbeidsongeschiktheidsuitkering. Dit betreffen trajecten op basis van reguliere gunningen of op basis van een IRO (Individuele Re-integratie Overeenkomst). Referenties op aanvraag.

Diagnose, onderzoek, loopbaanoriëntatie

FourstaR Nederland voert al vele jaren en zeer succesvol o.a. arbeidsdeskundige onderzoeken, haalbaarheidsonderzoeken 2e spoor, trajecten loopbaanoriëntatie en diverse (psychologische) onderzoeken uit . Referenties op aanvraag.
Voor de arbeidsdeskundige onderzoeken wordt gebruik gemaakt van eigen arbeidsdeskundigen en voor de psychologische onderzoeken wordt gebruik gemaakt van eigen psychologen. Allen zijn in vaste dienst.

Toeleiden naar werk - vanuit situatie geen werk (Gemeente trajecten)

FourstaR voert al vanaf 1999 en zeer succesvol re-integratietrajecten uit voor mensen met een bijstandsuitkering voor vele gemeenten in heel Nederland. Referenties op aanvraag.

Toeleiden van werk naar werk vanuit fysiek of mentale beperkingen (Wet Verbetering Poortwachter: re-integratie 1e spoor)

FourstaR Nederland voert al jaren en zeer succesvol de 1e spoor re-integratietrajecten uit voor KPN en NS. Referenties op aanvraag.

Toeleiden van werk naar werk vanuit fysiek of mentale beperkingen (Wet Verbetering Poortwachter: re-integratie 2e spoor)

FourstaR Nederland voert al sinds de invoering van de WVP en zeer succesvol landelijk 2e spoor re-integratietrajecten uit voor bedrijven, overheids- en onderwijsinstellingen, verzekeringsmaatschappijen voor vele diverse doelgroepen en branches. Referenties op aanvraag.

Advisering en Onderzoek

FourstaR Nederland is al vele jaren een betrouwbare partij voor advisering en onderzoek. Specifieke producten en referenties op aanvraag.

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

Uitkeringsgerechtigden gemeenten

FourstaR voert al vanaf 1999 en zeer succesvol re-integratietrajecten uit voor mensen met een bijstandsuitkering voor vele gemeenten in heel Nederland. Referenties op aanvraag.

Uitkeringsgerechtigden UWV

FourstaR Nederland voert al vanaf 1999 en zeer succesvol landelijk trajecten voor het UWV uit voor klanten met een Ziektewet- of Arbeidsongeschiktheidsuitkering. Dit betreffen trajecten op basis van reguliere gunningen of op basis van een IRO (Individuele Re-integratie Overeenkomst). Referenties op aanvraag.

50+ (UWV, Outplacement en Re-integratie 2e spoor)

FourstaR Nederland voert al vanaf 1999 en zeer succesvol landelijk trajecten voor het UWV uit voor klanten met een Ziektewet- of Arbeidsongeschiktheidsuitkering, die ouder zijn dan 50 jaar. Dit betreffen trajecten op basis van reguliere gunningen of op basis van een IRO (Individuele Re-integratie Overeenkomst).
Bij o.a. Philip Morris voert FourstaR in het kader van Outplacement ook trajecten uit voor een zeer grote populatie 50+-ers. Ook bij vele 2e spoortrajecten voert FourstaR specifioeke trajecten uit voor 50+-ers. Daarnaast Referenties op aanvraag.

WGA-uitkeringsgerechtigden

FourstaR Nederland voert al vele jaren en zeer succesvol de 3e spoor re-integratie / dienstverlening WGA-dossiers uit voor bedrijven, verzekeringsmaatschappijen/tussenpersonen. Referenties op aanvraag.

Jongeren

FourstaR voert al vele jaren en zeer succesvol specifieke re-integratietrajecten uit voor jongeren voor vele gemeenten in heel Nederland. Referenties op aanvraag.

Arbeidsongeschikten in het kader van de WVP

FourstaR Nederland voert al sinds de invoering van de Wet Verbetering Poortwachter (WVP) en zeer succesvol landelijk 2e spoor re-integratietrajecten uit voor bedrijven, overheids- en onderwijsinstellingen, verzekeringsmaatschappijen voor vele diverse doelgroepen en branches. Referenties op aanvraag.

Contact

Vestigingen

Anne Frankplein 12, 5122 CB Rijen (route)
Ronnie van Broekhoven
06-46053589
ronnie.vanbroekhoven@fourstar.nl

Joan Muyskenweg 22, 1096 CJ Amsterdam (route)
Ronnie van Broekhoven
06-46053589
ronnie.vanbroekhoven@fourstar.nl

Antwerpsestraat 39, 4611 AB Bergen op Zoom (route)
Ronnie van Broekhoven
06-46053589
ronnie.vanbroekhoven@fourstar.nl

Beemsterstraat 652 (Ronald Mc Donald Centre), 1027 ED Amsterdam (route)
Ronnie van Broekhoven
06-46053589
ronnie.vanbroekhoven@fourstar.nl

Noorderstraat 1-2u, 1823 CS Alkmaar (route)
Ronnie van Broekhoven
06-46053589
ronnie.vanbroekhoven@fourstar.nl

Steenhouwerskwartier 27, 1967 KD Heemskerk (route)
Ronnie van Broekhoven
06-46053589
ronnie.vanbroekhoven@fourstar.nl

Eisenhowerlaan 108, 2517 KL Den Haag (route)
Ronnie van Broekhoven
06-46053589
ronnie.vanbroekhoven@fourstar.nl

Kluizenaarsbocht 6, 2614 GT Delft (route)
Ronnie van Broekhoven
06-46053589
ronnie.vanbroekhoven@fourstar.nl

Heerenwaard 177, 2716 XV Zoetermeer (route)
Ronnie van Broekhoven
06-46053589
ronnie.vanbroekhoven@fourstar.nl

Albert Plesmanweg 49, 3088 GB Rotterdam (route)
Ronnie van Broekhoven
06-46053589
ronnie.vanbroekhoven@fourstar.nl

Jan van Avennestraat 32, 3117 PR Schiedam (route)
Ronnie van Broekhoven
06-46053589
ronnie.vanbroekhoven@fourstar.nl

Otto Hahnweg 56, 3542 AX Utrecht (route)
Ronnie van Broekhoven
06-46053589
ronnie.vanbroekhoven@fourstar.nl

Edisonweg 53e, 4382 NV Vlissingen (route)
Ronnie van Broekhoven
06-46053589
ronnie.vanbroekhoven@fourstar.nl

Van de Spiegelstraat 2, 4461 LL Goes (route)
Ronnie van Broekhoven
06-46053589
ronnie.vanbroekhoven@fourstar.nl

Margrietstraat 16, 5141 GM Waalwijk (route)
Ronnie van Broekhoven
06-46053589
ronnie.vanbroekhoven@fourstar.nl

Salvador Allendelaan 9, 5131 BZ 's-Hertogenbosch (route)
Ronnie van Broekhoven
06-46053589
ronnie.vanbroekhoven@fourstar.nl

Sterrenlaan 15, 5503 BG Veldhoven (route)
Ronnie van Broekhoven
06-46053589
ronnie.vanbroekhoven@fourstar.nl

Veldmaarschalk Montgomerylaan 341, 5612 BG Eindhoven (route)
Ronnie van Broekhoven
06-46053589
ronnie.vanbroekhoven@fourstar.nl

Sint Mathiasstraat 7, 6004 AB Weert (route)
Ronnie van Broekhoven
06-46053589
ronnie.vanbroekhoven@fourstar.nl

In de Cramer 14 b-c, 6411 RS Heerlen (route)
Ronnie van Broekhoven
06-46053589
ronnie.vanbroekhoven@fourstar.nl

Meander 251, 6825 MC Arnhem (route)
Ronnie van Broekhoven
06-46053589
ronnie.vanbroekhoven@fourstar.nl

Rigterbeek-Aalten 4 Unit A12, 7512 RB Enschede (route)
Ronnie van Broekhoven
06-46053589
ronnie.vanbroekhoven@fourstar.nl

Dokter van Deenweg 14-22, 8025 BE Zwolle (route)
Ronnie van Broekhoven
06-46053589
ronnie.vanbroekhoven@fourstar.nl

James Wattstraat 4, 8912 AR Leeuwarden (route)
Ronnie van Broekhoven
06-46053589
ronnie.vanbroekhoven@fourstar.nl

Burgemeester Wuiteweg 39c, 9203 KA Drachten (route)
Ronnie van Broekhoven
06-46053589
ronnie.vanbroekhoven@fourstar.nl

Mathijsenstraat 1, 7909 AP Hoogeveen (route)
Ronnie van Broekhoven
06-46053589
ronnie.vanbroekhoven@fourstar.nl

Dorpsstraat 24, 7251 BB Vorden (route)
Ronnie van Broekhoven
06-46053589
ronnie.vanbroekhoven@fourstar.nl

Griffioenpark 10, 8471 KP Wolvega (route)
Ronnie van Broekhoven
06-46053589
ronnie.vanbroekhoven@fourstar.nl

Warfstraat 1, 9951 BS Winsum (route)
Ronnie van Broekhoven
06-46053589
ronnie.vanbroekhoven@fourstar.nl

Waddenweg 4, 9933 KH Delfzijl (route)
Ronnie van Broekhoven
06-46053589
ronnie.vanbroekhoven@fourstar.nl

Internetadres: www.fourstar.nl

Aantal werknemers: 58
Aantal vestigingen: 30
Oprichtingsjaar: 1999

14622