Werken aan duurzame participatie

Felua-groep Interstap BV

Wij vinden dat iedereen energie en voldoening uit zijn werk moet kunnen halen. Dat kan alleen in een baan die goed bij iemand past. Interstap adviseert, traint, onderzoekt en begeleidt kandidaten die (na ziekte) willen terugkeren in hun functie of op zoek zijn naar een volgende loopbaanstap...
meer...

Wij vinden dat iedereen energie en voldoening uit zijn werk moet kunnen halen. Dat kan alleen in een baan die goed bij iemand past. Interstap adviseert, traint, onderzoekt en begeleidt kandidaten die (na ziekte) willen terugkeren in hun functie of op zoek zijn naar een volgende loopbaanstap.

We hebben een werkelijke kijk op werk, daar helpen we onze klanten het meest mee. We gaan uit van iemands kracht en zorgen dat onze kandidaten gemotiveerd en met vertrouwen een nieuwe stap zetten. Van laag- tot hoogopgeleide medewerker, met of zonder afstand tot de arbeidsmarkt.

Onze aanpak is gedegen, praktisch, helder persoonlijk en altijd op maat. Kiest u voor Interstap, dan kiest u voor ‘mens en werk’.

Onderscheid met andere organisaties

Het begint allemaal met open communicatie en een duidelijk beeld van de mogelijkheden en interesses van onze kandidaten. Daarvoor maken wij gebruik van diverse trainingen en assessments. Deze worden uitgevoerd door onze ervaren consulenten, gespecialiseerde arbeidskundigen en psychologen. Met ons eigen diagnosecentrum, praktijkgerichte aanpak en oprechte aandacht voor onze klanten en met een groot werkgeversnetwerk hebben we alles in huis voor een succesvol resultaat.
minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op 27-09-201727-09-2017

Blik op Werk Keurmerk

Felua-groep Interstap BV is in het bezit van het Blik op Werk Keurmerk met drie sterren
Felua-groep Interstap BV heeft de volgende resultaten behaald (in vergelijking tot de normen van het Blik op Werk Keurmerk).
Download het rapport

Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek

Felua-groep Interstap BV neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op 27-09-201727-09-2017

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Diagnose, onderzoek en loopbaanoriëntatie-97,5
Jobcoaching-77,8
Outplacement-17,6
Toeleiden van werk naar werk (eerste en tweede spoor)-47,7
Toeleiden naar werk vanuit situatie geen werk-77,5
Sociale activering en participatie-00,0

Download het volledige onderzoeksrapport 2016 / 2017
Download het volledige onderzoeksrapport 2015 / 2016
Download het volledige onderzoeksrapport 2014 / 2015

Scores van opdrachtgevers

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Totaal7,78--

Toelichting op het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Stratus Marktonderzoek (onderdeel van Panteia). Het marktgemiddelde is gebaseerd op de scores van alle bedrijven die aan het tevredenheidsonderzoek hebben meegedaan.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 15 july 2016 tot 16 june 2017.

De tevredenheidresultaten van dit bedrijf zijn gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Blik op Werk. Het gaat hier om het oordeel van cliënten en opdrachtgevers over de kwaliteit van dienstverlening van Felua-groep Interstap BV.

Attentie: Op deze website staan de resultaten van de officiële tevredenheidsmetingen van Blik op Werk. Stichting Blik op Werk is niet verantwoordelijk voor (onjuiste) weergave ervan door derden.

Diensten

Vacaturebemiddeling

Op individuele basis worden de mogelijkheden van de kandidaat in kaart gebracht. De leeraspecten die werkgerelateerd zijn worden in kaart gebracht en direct in de praktijk getraind. Bij voorkeur bij een werkgever en indien niet mogelijk wordt betrokkene bij onze partner werk aangeboden. Vervolgens wordt betrokkene ondersteund bij het vinden van werk middels vacaturebemiddeling.

Jobcoaching

Nadat u ondersteund bent in het vinden van werk laten wij u niet zo maar los. U wordt zolang het nodig is gevolgd nadat u bent gestart in uw (nieuwe) baan. Uiteraard binnen de kaders die de opdrachtgever heeft gesteld.

Jobhunting

Op individuele basis worden de mogelijkheden van de kandidaat in kaart gebracht. De leeraspecten die werkgerelateerd zijn worden in kaart gebracht en direct in de praktijk getraind. Bij voorkeur bij een werkgever en indien niet mogelijk wordt betrokkene bij onze partner werk aangeboden. Vervolgens wordt betrokkene ondersteund bij het vinden van werk middels vacaturebemiddeling.

Work first

Als dit verlangd wordt kan Interstap BV de mogelijkheid bieden direct werk aan te bieden. Er staat Interstap BV middels een goede samenwerking met een partner erg veel mogelijkheden ter beschikking. Dit varieert van individuele werkplekken tot en met een meer groepsgewijze productieomgeving.

Sollicitatietraining/sollicitatiebegeleiding

Een groepsgewijs opgezette sollicitatietraining (van ± 8 personen) die gedurende 6 dagdelen wordt gegeven. Onderdelen zijn houding, presentatie, orientatie op de arbeidsmarkt, schrijven van brieven, een gesprek met een werkgever. Een lesboek ondersteunt het geheel.

Reïntegratieactiviteiten tweede spoor

De consulent van Interstap voert samen met de opdrachtgever en met de werknemer een eerste gesprek, zodat het voor een ieder duidelijk is hoe de opdracht luidt en welke verwachtingen ze van elkaar mogen hebben! Vervolgens zal de consulent een uitgebreid intakegesprek met de werknemer voeren. Op basis hiervan wordt een traject op maat aan de medewerker aangeboden. Hierbij is aandacht voor een mogelijke scholingsbehoefte van de medewerker. Via een stage of werkervaringsplaats zal de focus geleidelijk aan meer verschuiven naar actieve werkgeversbenadering. Hierin krijgt de kandidaat zelf ook een actieve rol. Voor de werknemer moet binnen de afgesproken tijd een andere werkplek worden gevonden.
Indien gewenst kunnen via het Diagnosecentrum en het trainingscentrum van Interstap diverse onderzoeken en/of trainingen uitgevoerd en ingezet worden. Voorbeelden hiervan zijn:

  • Arbeidsinteresseonderzoek
  • Capaciteitenonderzoek
  • Persoonlijkheidsonderzoek
  • Sollicitatietraining
  • Werknemersvaardigheden

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

Personen met WWB-uitkering met psychische of sociale problematiek (niet REA)

Onze belangrijkste opdrachtgevers zijn de gemeenten Apeldoorn en Heerde. Wij brengen binnen 1 tot 3 gesprekken de werkmogelijkheden in kaart van de kandidaat en bieden direct werk of een stage aan. Tijdens het werken/stage wordt de kandidaat verfijnd in beeld gebracht. Het z.s.m. bieden van een structuur en het opbouwen van ritme zien wij als de succesfactor. Meerdere disciplines kunnen worden ingeschakeld. De kandidaat heeft tijdens het gehele traject maar met 1 consulent te maken. De consulenten zijn HBO opgeleid en worden aanvullende geschoold.

Laag opgeleiden (zonder startkwalificatie)

Interstap heeft regelmatig personen in traject die als laag opgeleid mogen worden gekwalificeerd. Belangrijkste opdrachtgevers zijn private ondernemers, het Kringloopcentrum en de gemeente Heerde en Apeldoorn. Standaard is de individuele aanpak en ondersteuning die zich richt op de mogelijkheden van de kandidaat. Succesfactor is dat de kandidaat maar met 1 consulent te maken heeft.

Dienstverlenende beroepen

Van de 50 personen die werk hebben gevonden hebben een 20 tal werk gevonden in een dienstverlenende functie. Het grote werkgeversnetwerk van Interstap BV staat garant voor een groot divers aanbod van vacatures en kennis van bedrijven. Consulenten zijn getraind in relatiebeheer en vacaturewerving.

Moeilijk bemiddelbaren

Moeilijk bemiddelbaren vormen een belangrijk deel van onze doelgroep. Onze belangrijkste opdrachtgevers daarbij zijn de gemeenten Apeldoorn en Heerde. Wij brengen in een 3 tal (indien noodzakelijk meer) gesprekken de werkmogelijkheden en vaardigheden in kaart. Dit assessment wordt vaak ondersteund door ons Diagnose en Trainingscentrum. Ondersteund door diverse testen wordt de kandidaat z.s.m. een werkplek dan wel stageplek aangeboden. De verdere aandachtspunten komen in de praktijk aan de orde. Een kandidaat kan in deze fase nooit full-time aan het werk zijn. Er dient voldoende tijd te zijn om te solliciteren. De kandidaat heeft tijdens het gehele traject maar met 1 consulent te maken.

Beroepen in de ambacht of industrie

Van de 45 personen die werk hebben gevonden hebben een 30 tal werk gevonden in een ambactelijke dan wel industriele omgeving. Het grote werkgeversnetwerk van Interstap BV staat garant voor een groot divers aanbod van vacatures en kennis van bedrijven. Consulenten zijn bovendien getraind in relatiebeheer en vacaturewerving.

Contact

Vestigingen

Egerlaan 15, 7334 AD APELDOORN (route)
Jolanda Vink
055-5492581
info@interstap.nl

Internetadres: http://www.interstap.nl

Aantal werknemers: 15
Aantal vestigingen: 1
Oprichtingsjaar: 2002

425