Werken aan duurzame participatie

Experix BV

Experix re-integratie & advies biedt werkgever en werknemer volledige ondersteuning in het traject van het zoeken naar, vinden van en re-integreren in passend werk in die situaties waarin het eigen werk niet meer mogelijk is. Experix werkt landelijk vanuit zeventien vestigingen. Experix begeleidt...
meer...

Experix re-integratie & advies biedt werkgever en werknemer volledige ondersteuning in het traject van het zoeken naar, vinden van en re-integreren in passend werk in die situaties waarin het eigen werk niet meer mogelijk is. Experix werkt landelijk vanuit zeventien vestigingen. Experix begeleidt werknemer en werkgever op een persoonlijke, gestructureerde wijze. Altijd wordt hiermee een loonsanctie voorkomen als het traject tijdig kan worden gestart. Vaak wordt passend werk gevonden. Experix is klein genoeg om persoonlijk contact te garanderen. Tegelijkertijd is Experix groot genoeg om alle expertise in huis te hebben.

Experix beoordeelt eerst of alle mogelijkheden voor re-integratie in het eerste spoor voldoende zijn onderzocht en geprobeerd. Pas als duidelijk is dat een re-integratie bij de eigen werkgever niet (meer) mogelijk is, zal Experix inzetten op re-integratie in het tweede spoor. Soms lopen beide sporen naast elkaar.

Meestal neemt de werkgever het initiatief een re-integratiebedrijf in te zetten. Experix geeft volgens een geprotocolleerd proces vorm aan een op maat toegesneden re-integratie. De werknemer wordt, afhankelijk van ervaring, kennis en kunde, begeleid en ondersteund in het zoeken, vinden en re-integreren in ander werk bij een nieuwe werkgever. De werkgever ontvangt de vanwege de Wet verbetering poortwachter zo noodzakelijke rapportages.

Onderscheid met andere organisaties

Experix werkt anders. Wij onderscheiden ons in kwaliteit van dienstverlening en de kosten daarvan. Kenmerkend is de betrokken en persoonlijke invulling van elk traject. Iedere werknemer is uniek met een eigen geschiedenis. Daar passen geen hokjes en kruisjes bij, maar inleving en meedenken. Bij Experix geen groepsbegeleiding maar individuele begeleiding. Motiveren en coachen zijn daarbij onmisbaar. Het accepteren van het blijvend ongeschikt zijn voor het eigen werk kan moeilijk zijn. Het vinden van ander werk soms een onoverkomelijke hindernis. Onze betrokken re-integratieadviseurs gaan persoonlijk te werk en krijgen daardoor mensen in beweging. Belangrijk is dat werknemers zelf doen wat zij zelf kunnen. Re-integratie is niet vrijblijvend, maar hard werken. Experix zorgt voor intensieve begeleiding: wekelijks minimaal twee sollicitaties, wekelijks een vacature via Experix, bijhouden van alle activiteiten, wekelijks contact met werknemer, maandelijks met werkgever, uitgebreide en overzichtelijke rapportages. Zo ontstaat een UWV-proof dossier. Met maximale garantie op werk.

Experix werkt met vier fasen. Elke fase kan afzonderlijk worden afgenomen. Alleen een intake? Of beroepskeuzetest? Begeleiding bij scholing? Het hele pakket? Alles is mogelijk. Ook differentiatie binnen de afzonderlijke fases zelf.
U bent bij Experix nooit meer kwijt dan dat u nodig heeft! Deze werkwijze maakt Experix tot een uniek re-integratiebedrijf. Zelfstandige organisatie

minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op 12-02-201812-02-2018

Blik op Werk Keurmerk

Experix BV is in het bezit van het Blik op Werk Keurmerk met drie sterren
Experix BV heeft de volgende resultaten behaald (in vergelijking tot de normen van het Blik op Werk Keurmerk).
Download het rapport

Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek

Experix BV neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op 12-02-201812-02-2018

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Toeleiden van werk naar werk (eerste en tweede spoor)7,7137,8

Download het volledige onderzoeksrapport 2017
Download het volledige onderzoeksrapport 2016
Download het volledige onderzoeksrapport 2015

Scores van opdrachtgevers

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Totaal8,06--

Toelichting op het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Stratus Marktonderzoek (onderdeel van Panteia). Het marktgemiddelde is gebaseerd op de scores van alle bedrijven die aan het tevredenheidsonderzoek hebben meegedaan.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 16 january 2017 tot 16 december 2017.

De tevredenheidresultaten van dit bedrijf zijn gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Blik op Werk. Het gaat hier om het oordeel van cliënten en opdrachtgevers over de kwaliteit van dienstverlening van Experix BV.

Attentie: Op deze website staan de resultaten van de officiële tevredenheidsmetingen van Blik op Werk. Stichting Blik op Werk is niet verantwoordelijk voor (onjuiste) weergave ervan door derden.

Diensten

Beroepskeuzetest

Cliënt krijgt per e-mail een uitnodiging om online een beroepskeuzetest te doen. De soort test past bij de opleiding (lager, middelbaar of hoger/wetenschappelijk onderwijs) die cliënt genoten heeft. Experix krijgt na het invullen van de test een uitgebreide rapportage. Deze rapportage gaat naar cliënt en wordt met de cliënt individueel besproken. De resultaten van de test zijn bruikbaar voor het zoeken naar ander werk en bij het kiezen van eventuele bij- of omscholing.

Jobhunting

Experix zoekt actief mee naar passende vacatures voor elke individuele cliënt. Elke cliënt solliciteert minimaal twee keer per week. Als het aanbod van vacatures in een bepaalde functie hoog is, wordt vaker gesolliciteerd. Experix spreekt de cliënt zo vaak als nodig is per mail of telefonisch en er wordt elke maand een individueel face-to-face voortgangsgesprek gehouden.

Er wordt per individuele cliënt contact gezocht met potentiele werkgevers om mogelijkheden na te gaan voor proefplaatsing, stage of een werkervaringsplek. Indien dat het geval is, wordt er tussen werkgever, nieuwe werkgever en cliënt bemiddeld om de plaatsing rond te krijgen.

Sollicitatietraining/sollicitatiebegeleiding

Cliënten volgen een individuele training waarbij het opstellen van een CV, het schrijven van een ‘standaard’ (open) sollicitatiebrief, de positionering op de arbeidsmarkt (social media, netwerken), het benaderen van potentiele werkgevers, de voorbereiding op en het voeren van een sollicitatiegesprek aan bod komt.

De training bestaat uit ongeveer vier uur face-to-face contact verdeeld over zes weken. Individueel face-to-face contact qua sollicitatiebegeleiding loopt synchroon met de contacten en voortgangsgesprekken in het kader van jobhunting. Telefonisch contact is altijd mogelijk.

Begeleiding bij het solliciteren is individueel en gaat, onder meer, over het al dan niet passend zijn van vacatures, het meelezen van en advies geven over een opgestelde brief, het nabellen van sollicitaties, het voorbereiden van gesprekken en het coachen en motiveren om, bij uitblijven van resultaat, te blijven solliciteren.

Reïntegratieactiviteiten tweede spoor

Cliënt wordt aangespoord om contacten binnen het eigen netwerk aan te spreken. Het gebruik van social media wordt aanbevolen. Experix geeft begeleiding bij het opstellen van profielen. Cliënt krijgt een overzicht met vacaturesites zodat hij zich op die sites kan inschrijven.

Daarnaast schrijft cliënt zich digitaal of fysiek in bij verschillende uitzendbureaus. Indien nodig wordt cliënt individueel begeleid bij het zoeken naar een opleiding en wordt samen met de cliënt een voorstel voorbereid voor de werkgever zodat deze een zorgvuldige afweging kan maken voor het vergoeden van die opleiding.

De elders op de site beschreven activiteiten ‘sollicitatietraining en –begeleiding’ en ‘jobhunting’ maken ook deel uit van re-integratie-activiteiten in het tweede spoor. Om het traject goed af te sluiten levert Experix, desgewenst, nazorg in de vorm van twee individuele face-to-face gesprekken met de cliënt.

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

Werknemers in een 2e spoor re-integratie

Het begeleiden van werknemers die gere-integreerd moeten worden in ander werk bij een andere werkgever. Ongeacht achtergrond of soort problematiek.

Contact

Vestigingen

Bijlestaal 42k, 1721 PW Langedijk (route)
Erica As
088-7007750
info@experix.nl

Busplein 36 -38, 1315 KV Almere (route)
Erica van As
088-7007750

Hardwareweg 4, 3821 BM Amersfoort (route)
Erica van As
088-7007750

Het Rietveld 55 a, 7321 CT Apeldoorn (route)
Erica van As
088-7007750

Nieuwe Stationsstraat 20, 6811 KS Arnhem (route)
Erica van As
088-7007750

Kingsfordweg 151, 1043 GR Amsterdam (route)
Erica van As
088-7007750

Ceresstraat 1, 4811 CA Breda (route)
Erica van As
088-7007750

Stationsplein 91, 5211 BM Den Bosch (route)
Erica van As
088-7007750

Jan Pieterszoon Coenstraat 7, 2595 WP Den Haag (route)
Erica van As
088-7007750

Fellenoord 130, 5611 ZB Eindhoven (route)
Erica van As
088-7007750

Stationsplein 8 k, 6221 BT Maastricht (route)
Erica van As
088-7007750

Jonkerbosplein 52, 6534 AB Nijmegen (route)
Erica van Asv
088-7007750

Lichtenauerlaan 102 -120, 3062 ME Rotterdam (route)
Erica van As
088-7007750

Oorsprongweg 12, 3581 ET Utrecht (route)
Erica van As
088-7007750

Grote Voort 293a, 8041 BL Zwolle (route)
Erica van As
088-7007750

Paterswoldseweg 806, 9728 BM Groniningen (route)
Erica van As
088-7007750

Nieuwe Steen 50, 1625 HV Hoorn (route)
Erica van As
088-7007750

Francois Haverschmidtwei 2, 8914 BC Leeuwarden (route)
Erica van As
088-7007750

Dalsteindreef 141, 1112 XJ Diemen (route)
Erica van As
088-7007750

Internetadres: http://www.experix.nl

Aantal werknemers: 4
Aantal vestigingen: 19
Oprichtingsjaar: 2013

14305