Werken aan duurzame participatie

En Route BV

Solliciteren wordt ook wel “topsport” genoemd. Er komt nogal wat kijken, vooral daar waar men door leeftijd, opleiding, ervaring etc. dreigt onder te gaan in sollicitatie land. Het is topsport om ook na teleurstelling door te gaan met de mentaliteit dat ook jij de baan krijgt waarnaar je zoekt...
meer...

Solliciteren wordt ook wel “topsport” genoemd. Er komt nogal wat kijken, vooral daar waar men door leeftijd, opleiding, ervaring etc. dreigt onder te gaan in sollicitatie land. Het is topsport om ook na teleurstelling door te gaan met de mentaliteit dat ook jij de baan krijgt waarnaar je zoekt. Voor meer informatie kijk op www.enroutereintegratie.nl

Onderscheid met andere organisaties

"En Route", ofwel: op weg. Dat zijn we allemaal, ons hele leven lang. 't Leven staat nooit stil, zeker niet in de huidige maatschappij waar alles steeds sneller lijkt te gaan, net zoals op de arbeidsmarkt. Het wordt voor veel mensen dan ook steeds moeilijker om de juiste baan te vinden of te behouden. Samen met de cliënt gaan we "en route" om de beren van de weg te halen. Daarbij wordt gekeken naar het totaalbeeld: wat geeft energie, wat brengt rust; wat zijn de beperkingen, wat zijn de mogelijkheden; wat zijn de valkuilen en wat zijn kwaliteiten.

Onze aanpak kenmerkt zich door een persoonlijke benadering. Samen zoeken we tot op de bodem uit waar de cliënt vastloopt, waarbij de controverse niet wordt geschuwd. Zo gaan we op zoek naar de passie en de drive. Als we die weer gevonden hebben, is dat de eerste stap 'en route' naar een bevredigende werkomgeving.

Door middel van een stappenplan wordt de cliënt over een van te voren vastgelegde periode gecoached tot de cliënt weer naar alle tevredenheid aan het werk is. Ook tijdens de proeftijd volgt Enroute de cliënt nog totdat zeker is dat deze duurzaam aan het werk is.

Samenwerking met:
UWV, Verzekeraar, Arbodienst, Reïntegratiebedrijf, Werkgever / werkgeversorganisatie

Soort organisatie:
Zelfstandige organisatie

minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op 04-08-201704-08-2017

Blik op Werk Keurmerk

En Route BV is in het bezit van het Blik op Werk Keurmerk met drie sterren
En Route BV heeft de volgende resultaten behaald (in vergelijking tot de normen van het Blik op Werk Keurmerk).
Download het rapport

Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek

En Route BV neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op 04-08-201704-08-2017

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Diagnose, onderzoek en loopbaanoriëntatie-87,5
Jobcoaching-27,8
Outplacement-27,7
Toeleiden van werk naar werk (eerste en tweede spoor)-97,7
Toeleiden naar werk vanuit situatie geen werk-00,0
Sociale activering en participatie-17,6

Download het volledige onderzoeksrapport 2016 / 2017
Download het volledige onderzoeksrapport 2015 / 2016
Download het volledige onderzoeksrapport 2014 / 2015

Scores van opdrachtgevers

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Totaal8,36--

Toelichting op het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Stratus Marktonderzoek (onderdeel van Panteia). Het marktgemiddelde is gebaseerd op de scores van alle bedrijven die aan het tevredenheidsonderzoek hebben meegedaan.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 15 july 2016 tot 1 july 2017.

De tevredenheidresultaten van dit bedrijf zijn gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Blik op Werk. Het gaat hier om het oordeel van cliënten en opdrachtgevers over de kwaliteit van dienstverlening van En Route BV.

Attentie: Op deze website staan de resultaten van de officiële tevredenheidsmetingen van Blik op Werk. Stichting Blik op Werk is niet verantwoordelijk voor (onjuiste) weergave ervan door derden.

Diensten

Reïntegratieactiviteiten tweede spoor

Sedert 1996 is En Route actief op het gebied van verzuimbegeleiding,
re-integratie en sociale verzekeringsvraagstukken. Door de kleinschaligheid van ons bureau, waarbij aandacht en betrokkenheid centraal staan, zijn veel cliënten met succes begeleid naar (ander) werk in diverse branches.

Vanaf de start van het traject heeft u te maken met één consulent, die fungeert als coach en vraagbaak. Kortom de spil tussen cliënt, uitvoeringsinstantie (UWV) en de (nieuwe) werkgever.

Arbeidsmarktoriëntatie / beroepenoriëntatie

Doel:
Het beroepenoriëntatie onderzoek van En Route BV heeft tot doel om de cliënt een realistisch en arbeidsmarktrelevante beroep(srichting) passend bij zijn of haar kwaliteiten, vaardigheden (competenties), valkuilen en (eventuele) beperkingen te formuleren.

Inhoud onderzoek:
Door middel van opdrachten, gesprekken, snuffelstages, professionele testinstrumenten en intensieve ondersteuning door een vaste loopbaanadviseur wordt er gewerkt naar een beroepskeuze(s) die arbeidsmarktrelevant is. Het onderzoek kan ook aangevuld worden met een studieadvies.

Resultaat:
Aan het eind van het beroepenoriëntatie onderzoek heeft de cliënt zich een reëel beeld gevormd van de beroepsrichting waar deze wil werken en de cliënt weet of de beroepskeuze haalbaar en realistisch is. De resultaten worden in een uitgebreide rapportage uiteengezet.

Jobhunting

Het actief benaderen van potentiele werkgevers die passen bij het zoekprofiel van de client. Jobhunting wordt met name ingezet bij trajecten die werknemers en/of werkzoekende ondersteunen bij het zoeken van nieuw of passend werk (outplacement en re-integratie).

Begeleiding van zieke werknemers

Het verzuimmanagement richt zich op het ziekteverzuim vanaf dag 1 en duurt tot en met een herstel of tot de aanvraag WIA na 24 maanden. Volgens de verplichtingen van de Wet Wulbz en de Wet Verbetering Poortwachter. En Route treedt op als casemanager en volgt het proces van verzuim en is aanspreekpunt voor werkgever, werknemer, Arbo-dienst en het UWV.

De casemanagers van En Route zijn oude rotten in het vak. Zij zijn deskundig op het terrein van arbeid, organisatie en sociale verzekeringswetten. Onze begeleiders kunnen haarscherp een snelle inventarisatie maken in relatie tussen klacht en het werk, kortom het benoemen van knelpunten.

Specifieke Cases
En Route onderscheidt zich door een zeer betrokken en persoonlijke aanpak. Door onze kleinschaligheid en specialistische kennis zijn wij in staat om juist die verzuimcases op te pakken waar uw Arbodienst, casemanager of personeelsafdeling in vastloopt.

En Route is met name gespecialiseerd in:

-> Langdurig ziekteverzuim
-> Frequent ziekteverzuim
-> Hoog ziekteverzuim

Jobcoaching

De persoonlijke coach van En Route is onafhankelijk en wordt niet gehinderd door interne processen en maakt geen deel uit van de organisatie cultuur. Maar de coach kent de organisatie wel en kan door zijn helikopterview een juiste advisering doen over een coachingstraject van een kanidaat/medewerker.

En Route levert een inspirerende bijdrage aan deze mensen in hun persoonlijke ontwikkeling in de organisatie. En Route draagt zodoende bij aan het realiseren van een professionele werksfeer en daarmee aan het bereiken van de organisatiedoelen.

Jobcoaching houdt in dat de klant op de werkplek persoonlijk, intensief en resultaatgericht wordt begeleid en ondersteund door een vaste jobcoach.
Voor de klant wordt een individueel begeleidingstraject gemaakt, afgestemd op de persoonlijke omstandigheden en behoeftes van zowel de klant als de werkgever.

Voor wie?
Jobcoaching is met name bestemd voor mensen die op een (leer/)werkplek extra begeleiding behoeven en die zonder deze begeleiding dreigen uit te vallen. Ook werknemers met veel en constante problemen bij het werken (een structurele functionele beperking) kunnen een jobcoach krijgen. Het doel van jobcoaching is het voorkomen van uitval op een (leer/)werkplek en daarmee de duurzaamheid van de baan positief te beïnvloeden.

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

Personen met burn-out/overspannen

Onze aanpak kenmerkt zich door een zeer persoonlijke benadering. Samen zoeken we tot op de bodem uit waar de cliënt vastloopt, waarbij de controverse niet wordt geschuwd. Daarbij wordt gekeken naar het totaalbeeld: wat geeft energie, wat brengt rust, wat zijn de beperkingen, wat zijn de mogelijkheden; wat zijn de valkuilen en wat zijn de kwaliteiten. Zo gaan we op zoek naar de passie en de drive. Als we die weer gevonden hebben, is dat de eerste stap “en route” naar een bevredigende werkomgeving.

Lichamelijk gehandicapten

Bij clienten met een lichamelijk handicap wordt de belastbaarheid van de client als uitgangspunt genomen. Vaak weet de client zelf wat hij wel en niet kan. De arbeidsdeskundige van En Route maakt vervolgens de vertaalslag richting de arbeidsmarkt. Samen gaat u op zoek naar een functie die rekening houdt met uw beperkingen en aansluit op uw kwaliteiten.

Ouderen (> 55 jaar)

Het wordt het er niet makkelijker op wanneer u de 50 jaar bent gepasseerd. Er wordt vaak gesproken over een “magische” grens in sollicitatieland. En Route heeft zich in de laatste jaren gespecialiseerd in deze doelgroep. Onze trajectbegeleiders zijn echte vakspecialisten die met hun kennis van de arbeidsmarkt niet te veel beloven maar juist des te meer doen!

Contact

Vestigingen

Judith Leijsterstraat 21 a, 2023 EG Haarlem (route)
Olaff Smit
023-5299453
olaff@enroutebv.nl

Meer en Vaart 286 1.07, 1068 LE Amsterdam (route)
Olaff Smit
023-5299453
olaff@enroutebv.nl

Comeniusstraat 2, 1817 MS Alkmaar (route)
Olaff Smit
023-5299453
olaff@enroutebv.nl

Internetadres: http://www.enroutereintegratie.nl

Aantal werknemers: 4
Aantal vestigingen: 3
Oprichtingsjaar: 1996

5264