Werken aan duurzame participatie

Dirix Consultancy & Trainingen

Dirix Consultancy en Trainingen is gespecialiseerd in de toeleiding naar de arbeidsmarkt van met ontslag bedreigde werknemers en werkzoekenden vanuit een uitkeringssituatie. De nadruk ligt op netwerken en jobhunting.
meer...

Dirix Consultancy en Trainingen is gespecialiseerd in de toeleiding naar de arbeidsmarkt van met ontslag bedreigde werknemers en werkzoekenden vanuit een uitkeringssituatie. De nadruk ligt op netwerken en jobhunting.

Onderscheid met andere organisaties

Dirix Consultancy en Trainingen richt zich met name op pro-actieve martkbewerking in de vorm van netwerken en jobhunting. Om dat effectief te doen stellen we een marktconform zoekprofiel op van de kandidaat. Jobhunting loopt enerzijds via het omvangrijke netwerk van werkgevers uit het recente verleden en anderzijds via nieuwe potentiële werkgevers en intermediairs. Dit gebeurt parallel aan het ontwikkelen van vaardigheden zoals (non)verbale presentatietechnieken, schriftelijke communicatie via CV en brief en ook vacature analyse en arbeidsmarktanalyse. Door persoonlijke coaching wordt deelnemers technieken aangereikt om succesvol te opereren op de arbeidsmarkt en wordt er een dusdanige mindset gecreërd zodat de deelnemer meer kansen ervaart op werk en er ook naar handelt. Het gehele traject is gericht op het vinden van duurzame arbeidsinpassing. Er wordt dan ook uitsluitend maatwerk geboden ten einde kwaliteit en klanttevredenheid te waarborgen.

Samenwerking met:
Reïntegratiebedrijf, Werkgever / werkgeversorganisatie, UWV

Soort organisatie:
Zelfstandige organisatie

minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op 01-08-201701-08-2017

Blik op Werk Keurmerk

Dirix Consultancy & Trainingen is in het bezit van het Blik op Werk Keurmerk met drie sterren
Dirix Consultancy & Trainingen heeft de volgende resultaten behaald (in vergelijking tot de normen van het Blik op Werk Keurmerk).
Download het rapport

Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek

Dirix Consultancy & Trainingen neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op 01-08-201701-08-2017

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Toeleiden naar werk vanuit situatie geen werk8,377,7

Download het volledige onderzoeksrapport 2017/2018
Download het volledige onderzoeksrapport 2016 / 2017
Download het volledige onderzoeksrapport 2015 / 2016

Scores van opdrachtgevers

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Totaal7,71--

Toelichting op het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Stratus Marktonderzoek (onderdeel van Panteia). Het marktgemiddelde is gebaseerd op de scores van alle bedrijven die aan het tevredenheidsonderzoek hebben meegedaan.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 15 july 2017 tot 16 august 2018.

De tevredenheidresultaten van dit bedrijf zijn gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Blik op Werk. Het gaat hier om het oordeel van cliënten en opdrachtgevers over de kwaliteit van dienstverlening van Dirix Consultancy & Trainingen.

Attentie: Op deze website staan de resultaten van de officiële tevredenheidsmetingen van Blik op Werk. Stichting Blik op Werk is niet verantwoordelijk voor (onjuiste) weergave ervan door derden.

Diensten

Outplacement

Van werk naar werk, op een efficiënte manier, rekening houdende met baanverlies en een vaak nieuwe kijk op een andere baan door de cliënt. Het betreft hier meestal individuele begeleiding van de cliënt, eenmaal per week persoonlijk en daarnaast telefonisch en per mail. Indien mogelijk worden er homogene groepen gevormd van cliënten met soortgelijke interesses en denkwijzen.

Sollicitatietraining/sollicitatiebegeleiding

In deze cursus leer je hoe je je kwaliteiten zo goed mogelijk kunt 'verkopen', wat jouw sterke en minder sterke kanten zijn wanneer je jezelf presenteert en waar je geschikte vacatures vindt. Daarnaast leer je hoe je een goede sollicitatiebrief schrijft en hoe je een helder cv opstelt. Tot slot oefen je met het voeren van een sollicitatiegesprek en krijg je aanwijzingen om jezelf in het gesprek nog beter te presenteren. Verder: netwerken is dé manier om aan een nieuwe baan te komen. Maar: wat is netwerken? Hoe doe je het? En wat moet je wel en niet doen? Deze dienst wordt individueel aangeboden op basis van wekelijkse bijeenkomsten. Daarnaast wordt er contact onderhouden via mail en telefoon ivm uit te zetten acties of de evaluatie daarvan.

Vacaturebemiddeling

Dirix Consultancy en Trainingen weet vacatures op te sporen, vaak nog voordat ze op het internet te vinden zijn en ze geplaatst worden via de media. Dan is het immers vaak te laat en treft de cliënt gelijk tientallen "concurrent werkzoekenden" op zijn pad. Door deze benadering "via de achterdeur" zijn al veel mensen succesvol bemiddeld. Uiteraard speelt de werkzoekende hierbij een actieve en beslissende rol. Er wordt een netwerk van potentieel interessante bedrijven gecreërd waar volgens een bepaalde structuur regelmatig contact mee wordt gezocht en onderhouden Deze dienst wordt individueel aangeboden op basis van wekelijkse bijeenkomsten. Daarnaast wordt er contact onderhouden via mail en telefoon ivm uit te zetten acties of de evaluatie daarvan.

Jobhunting

De cliënt wordt actief onder de aandacht gebracht van een vooraf gezamenlijk geselecteerde groep werkgevers, waarbij diens competenties en persoonlijke kenmerken worden besproken, teneinde te komen tot netwerkgesprekken die leiden tot het kunnen verrichten van betaalde arbeid. De wens van de cliënt is hierbij leidend, maar ook de mate waarin deze hier energie in steekt. Hij blijft eindverantwoordelijke. Het betreft hier individuele begeleiding van de cliënt, eenmaal per week persoonlijk en daarnaast telefonisch en per mail.

Nazorg na bemiddeling

Als mensen een nieuwe werkplek hebben gevonden, bieden we plaatsingsondersteuning om de duurzaamheid van de plaatsing te garanderen. Zo nemen we contact met de nieuwe werkgever op om te informeren of er vragen zijn over bijvoorbeeld de WAO of subsidieregelingen. Na plaatsing brengen we minimaal één bezoek aan de werkplek. Na de plaatsing is er regelmatig (telefonisch) contact met de cliënt en de werkgever, om de voortgang te volgen. Na een maand sluiten we de nazorg af (eventueel kan deze periode verlengd worden) en wordt de cliënt voorbereid op het einde-proeftijd gesprek. Deze dienst wordt individueel aangeboden. Daarnaast wordt er contact onderhouden via mail en telefoon.

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

Jongeren (< 23 jaar)

Het gaat hier om jonge mensen die proberen te overleven. Bij deze jongeren is vaak sprake van passiviteit, weerstanden, onzekerheid, stoer gedrag, angst, wantrouwen, etc. De consequenties hiervan doen de jongeren meer kwaad dan goed. De meesten willen niets liever dan ontsnappen aan deze uitzichtloosheid. In 2007/2008 is het project Education First succesvol verlopen, waarbij jongeren zijn begeleid naar scholing en/of werk. Dit verliep onder auspiciën van het CBB Heerlen. Daarnaast kloppen nog steeds regelmatig jongeren aan voor begeleiding cq worden zij aangemeld door een (uitkerende) instantie zoals UWV en gemeente.

Gemakkelijk bemiddelbaren / nieuwe instroom in WWB/WW

Kandidaten die slechts gebruik konden maken van een korte WW periode (doordat men eerder ook al WW rechten verbruikte door werkloosheid). Voor de Pentasz gemeenten en de Gemeente Maastricht werden hier het afgelopen jaar werkzoekenden in traject genomen en succesvol uitgeplaatst.

Ouderen (> 55 jaar)

De trajecten voor oudere werkzoekenden zijn vooral toegespitst op het individu zodat er maatwerk geleverd kan worden. Door de diversiteit aan ervaringen die ouderen bezitten, wordt er individuele jobhunting gedaan. Vaak is netwerken de enige mogelijk om aan een baan te geraken, wegens de hevige concurrentie van jonge, vaak beter opgeleide werkzoekenden. Ook zijn er mogelijkheden tot proefplaatsingen.

Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Deze doelgroep bestaat veelal uit mensen die langer dan een jaar werkzoekend zijn. Deze groep bestaat voornamelijk uit UWV klanten en vormt een groot deel van de clientele van Dirix. Voor hen wordt intensieve begeleiding op maat ingezet: jobhunting, individuele coaching, evt. scholing, arbeidsmarktoriëntatie, motivatietraining, competentie analyse, arbeidsmarktanalyse. Onze expertise met deze doelgroep is opgebouwd door 14 jaar lange ervaring in o.a. het uitzendwezen en ervaringen met het CWI.

Dienstverlenende beroepen

Vanuit onze advieservaring kennen we de dienstverlenende branche goed en kunnen we deze ervaring vertalen in goede adviezen over de benadering van deze specifieke arbeidsmarkt. Het betreft hier kandidaten met een WW of WWB uitkering. Doordat het netwerk van Dirix deels bestaat uit werkgevers ((non)profit organisaties) in deze sector is een goed beeld verkregen van de (on)mogelijkheden hierbinnen voor de doelgroep.

Contact

Vestigingen

Margrietstraat 33, 6267 BR CADIER EN KEER (route)
Lucien Dirix
06 27218284
info@dirixconsultancy.com

Internetadres: http://www.dirixconsultancy.com

Aantal werknemers: 1
Aantal vestigingen: 1
Oprichtingsjaar: 2003

5093