Werken aan duurzame participatie

DDD Hart-werk BV

De kracht van de reïntegratie van DDD Hart-Werk zit 'm in het feit dat wij mensen door diepgaande coaching bij hun kern brengen. Diepgaande coaching heeft als doel blokkades in relatie tot werk op te lossen, bijvoorbeed onzekerheid,faalangst,negatief zelfbeeld. Zodra de kandidaten hun talenten...
meer...

De kracht van de reïntegratie van DDD Hart-Werk zit 'm in het feit dat wij mensen door diepgaande coaching bij hun kern brengen. Diepgaande coaching heeft als doel blokkades in relatie tot werk op te lossen, bijvoorbeed onzekerheid,faalangst,negatief zelfbeeld. Zodra de kandidaten hun talenten (her)kennen gaan we aan de slag om deze te kopppelen aan een baan. De match tussen kandidaat en bedrijfscultuur is hierbij van groot belang. Kortom: Ontwikkeling in goede banen!

Onderscheid met andere organisaties

Wat cliënten over DDD Hart-Werk zeggen spreekt voor zich: "Zij bieden mij de door mij gewenste holistische benadering. En stemmen hun dienstverlening specifiek op mij af; het is een maatwerk oplossing, geen kant-en-klaar protocol." "Er wordt heel goed gekeken en gehandeld naar de behoefte van de klant. Daardoor effectieve hulp." "Huiselijke sfeer en betrokkenheid van de coach."

Samenwerking met:
Reïntegratiebedrijf, UWV, Gemeente, Verzekeraar, Werkgever / werkgeversorganisatie

Soort organisatie:
Zelfstandige organisatie

minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op 09-08-201709-08-2017

Blik op Werk Keurmerk

DDD Hart-werk BV is in het bezit van het Blik op Werk Keurmerk met drie sterren
DDD Hart-werk BV heeft de volgende resultaten behaald (in vergelijking tot de normen van het Blik op Werk Keurmerk).
Download het rapport

Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek

DDD Hart-werk BV neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op 09-08-201709-08-2017

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Fysieke en mentale behandeling of begeleiding-18,2
Toeleiden van werk naar werk (eerste en tweede spoor)8,327,7
Toeleiden naar werk vanuit situatie geen werk8,337,5
Sociale activering en participatie-00,0
Duurzame inzetbaarheid-18,0

Download het volledige onderzoeksrapport 2016 / 2017
Download het volledige onderzoeksrapport 2015 / 2016
Download het volledige onderzoeksrapport 2014 / 2015

Scores van opdrachtgevers

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Totaal7,73--

Toelichting op het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Stratus Marktonderzoek (onderdeel van Panteia). Het marktgemiddelde is gebaseerd op de scores van alle bedrijven die aan het tevredenheidsonderzoek hebben meegedaan.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 15 july 2016 tot 16 june 2017.

De tevredenheidresultaten van dit bedrijf zijn gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Blik op Werk. Het gaat hier om het oordeel van cliënten en opdrachtgevers over de kwaliteit van dienstverlening van DDD Hart-werk BV.

Attentie: Op deze website staan de resultaten van de officiële tevredenheidsmetingen van Blik op Werk. Stichting Blik op Werk is niet verantwoordelijk voor (onjuiste) weergave ervan door derden.

Diensten

Loopbaanadvies / onderzoek

Hart-Werk voert op haar eigen, grondige wijze een aantal analyses uit:
Persoonlijke profiel analyse(PPA)
We nemen bij de werknemers een PPA of een Specifieke Taak Analyse (STA) af. De resultaten hiervan vormen de basis voor een individuele loopbaanadvisering, een selectieprocedure of een persoonlijk ontwikkelingsplan. Tevens leveren deze analyses voldoende informatie op voor de ondersteuning van het functioneren.

Management Drives
Het Management Drives-programma benadert het personeel en de organisatie op een nieuwe, originele manier. De organisatie en vooral het management leert op deze wijze om te gaan met de drijfveren van het personeel, waardoor het veranderingspotentieel significant toeneemt en de bedrijfscultuur zich sneller en gemakkelijker in de gewenste richting ontwikkelt. Het inzicht in de drijfveren van de medewerkers, inclusief het management, geeft ook aan waar kansen liggen om verbeteringen aan te brengen in de taakverdeling, samenwerking en communicatie binnen de organisatie.

Reïntegratieactiviteiten tweede spoor

Ook bij reintegratie tweede spoor Hart-Werk maakt Hart-Werk gebruik van diepgaande coaching om de remmende blokkades bij de werknemer weg te nbemen, waardoor deze weer beter functioneert. De diepgaand coach maakt gebruik van alleen de meest resultaatgevende aspecten uit diverse disciplines zoals Rand-Kern gesprekstechniek, Systemisch en Energetisch Werk, Regressie- en Hypnotechnieken en de NLP-benadering. De specifieke communicatievormen waarvan een diepgaand coach gebruik maakt, dient als cement tussen deze waardevolle bouwstenen. De duurzame talenten van de client worden in kaart gebracht, waarna de match tussen de duurzame talenten en zijn/haar functioneren wordt gemaakt. Door onze intensieve begeleiding kunnen we een goede inschatting maken van wat de juiste baan voor een kandidaat is en waar en hoe deze optimaal rendeert.
Door middel van regelmatige opvolging wordt ervoor gezorgd dat de behaalde resultaten blijvend zijn en wordt voorkomen dat er na verloop van tijd weer teruggevallen wordt in oude structuren en gedrag.

Motiveringstrajecten

Hart-werk is er van overtuigd dat als medewerkers zich daadwerkelijk verbinden met een organisatie zij al hun talenten hiervoor inzetten. De ambities en doelstellingen komen dan overeen met die van henzelf. Dit is alleen mogelijk als zij vanuit hun hart kunnen werken en leven. Bij iedere organisatie draait het uiteindelijk om mensen, een verzameling unieke persoonlijkheden. Soms heeft een werknemer last van onverklaarbare blokkades waardoor hij niet optimaal rendeert. Motivatieproblemen kunnen een gevolg zijn.
In overleg met werkgever en werknemer verzorgt Hart-Werk diepgaande coaching en verwijdert de remmende blokkades bij de werknemer waardoor deze weer beter functioneert.

Werving en selectie (van kandidaten voor vacatures)

Omdat Hart-Werk snel een goed inzicht heeft van uw organisatie, de medewerkers en de onderlinge verhoudingen, kunnen wij goed inschatten wat voor soort medewerker het beste bij u past. We helpen u dan ook graag bij het zoeken naar de juiste kandidaat. We brengen bij de kandidaat de duurzame talenten in kaart en maken vervolgens een match tussen deze duurzame talenten en een baan. Het voordeel hiervan is dat de duurzame talenten onder onze begeleiding geborgd worden en de coaching kan worden voortgezet.

Psychosociale interventie (psychologische begeleiding)

Hart-Werk maakt gerbuik van diepgaande coaching, een volwaardige en holistische benadering, waarbij wordt gewerkt met de persoon in zijn/haar geheel en het systeem waarin deze persoon functioneert. Niet alleen de probleemsituatie is onderwerp van de sessie, maar vooral ook de belevingswereld.
De diepgaand coach maakt gebruik van alleen de meest resultaatgevende aspecten uit diverse disciplines zoals Rand-Kern gesprekstechniek, Systemisch en Energetisch Werk, Regressie- en Hypnotechnieken en de NLP-benadering. De specifieke communicatievormen waarvan een diepgaand coach gebruik maakt, dient als cement tussen deze waardevolle bouwstenen.
Door middel van regelmatige opvolging wordt ervoor gezorgd dat de behaalde resultaten blijvend zijn en wordt voorkomen dat er na verloop van tijd weer teruggevallen wordt in oude structuren en gedrag.

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

Personen met WWB-uitkering met psychische of sociale problematiek (niet REA)

Personen met aanpassingsstoornissen

Jongeren (< 23 jaar)

Personen met burn-out/overspannen

Getraumatiseerd personeel (veroorzaakt door calamiteiten in werksituatie)

Contact

Vestigingen

Laag Zand 6, 4823 HX Breda (route)
Marijke Blom
06 - 185 555 25
marijke@hart-werk.nl

Steenweg 45, 4781 AL Moerdijk (route)
Marijke Blom
06 - 185 555 25
marijke@hart-werk.nl

Internetadres: http://www.hart-werk.nl

Aantal werknemers: 3
Aantal vestigingen: 2
Oprichtingsjaar: 2007

6866