Werken aan duurzame participatie

CS Works Employability

CS Works Employability is een landelijk re-integratiebedrijf met een regionaal karakter.
CS Works heeft veel ervaring met verschillende doelgroepen; we werken met vele beroepsgroepen: van tandarts tot bakker, secretaresse, verpleegkunidge, monteur tot directeur. En diverse opleidingsniveaus...
meer...

CS Works Employability is een landelijk re-integratiebedrijf met een regionaal karakter.
CS Works heeft veel ervaring met verschillende doelgroepen; we werken met vele beroepsgroepen: van tandarts tot bakker, secretaresse, verpleegkunidge, monteur tot directeur. En diverse opleidingsniveaus, leeftijden, fysieke en/of psychische klachten, etc... Daardoor zijn onze coaches in staat om bijna iedereen te ondersteunen bij hun zoektocht naar passend werk.

Ons uitgangspunt is dat – net zoals ieder mens – elk traject uniek is.
Wij geloven in een persoonlijke, informele, deskundige, praktische en resultaatgerichte aanpak. Samen met u en uw medewerker geven we invulling aan het re-integratie of outplacementtraject en wordt de aanpak en werkwijze afgestemd op de individuele capaciteiten, situatie, belemmeringen, mogelijkheden, affiniteiten en benodigdheden.

Onderscheid met andere organisaties

CS Works streeft naar hoogwaardige dienstverlening aan de opdrachtgevers en kandidaten. Onder kwaliteit verstaan wij; betrouwbaar, duidelijk, daadkracht, deskundig, wederzijds respect, maatwerk, betrokkenheid en resultaat = vinden van een goede, passende baan waarin de kandidaat weer gezond en met plezier kan werken en meedoen.
minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op 09-11-201809-11-2018

Blik op Werk Keurmerk

CS Works Employability is in het bezit van het Blik op Werk Keurmerk met drie sterren
CS Works Employability heeft de volgende resultaten behaald (in vergelijking tot de normen van het Blik op Werk Keurmerk).
Download het rapport

Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek

CS Works Employability neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op 09-11-201809-11-2018

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Diagnose, onderzoek en loopbaanoriëntatie-47,6
Outplacement-17,8
Toeleiden van werk naar werk (eerste en tweede spoor)-207,8
Toeleiden naar werk vanuit situatie geen werk-77,8

Download het volledige onderzoeksrapport 2017/2018
Download het volledige onderzoeksrapport 2016 / 2017
Download het volledige onderzoeksrapport 2015 / 2016

Scores van opdrachtgevers

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Totaal7,721--

Toelichting op het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Stratus Marktonderzoek (onderdeel van Panteia). Het marktgemiddelde is gebaseerd op de scores van alle bedrijven die aan het tevredenheidsonderzoek hebben meegedaan.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 15 july 2017 tot 16 august 2018.

De tevredenheidresultaten van dit bedrijf zijn gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Blik op Werk. Het gaat hier om het oordeel van cliënten en opdrachtgevers over de kwaliteit van dienstverlening van CS Works Employability.

Attentie: Op deze website staan de resultaten van de officiële tevredenheidsmetingen van Blik op Werk. Stichting Blik op Werk is niet verantwoordelijk voor (onjuiste) weergave ervan door derden.

Diensten

Re-integratie eerste spoor

Het doel van re-integratie 1e spoor is de medewerker in de eigen organisatie te re-integreren. In de meeste verzuimgevallen is de aanleiding duidelijk en herstelt de medewerker zoals verwacht. In andere gevallen is coaching noodzakelijk.

Organisaties maken een constante ontwikkeling door. Functies en werkwijzen veranderen veelvuldig. Mensen zijn zich niet altijd bewust van verandering, voelen geen ruimte om nieuwe werkwijzen eigen te maken, of worden aangesproken op competenties die zij van nature minder bezitten. De medewerker is niet langer ‘afgestemd’ op de functie, wat uiteindelijk kan leiden tot verzuim

Re-integratie tweede spoor

Het doel van re-integratie 2e spoor is een nieuwe baan te verwerven bij een andere werkgever. De huidige werkgever is daartoe verplicht vanuit de Wet Verbetering Poortwachter (WVP).

Werkgever: re-integratieverplichting
Als werkgever bent u leidend en verantwoordelijk om er alles aan te doen om de medewerker (intern of extern) weer aan het werk te krijgen. Het UWV toetst hierop. Wanneer het UWV vindt dat er onvoldoende activiteiten verricht zijn, kan het UWV een loonsanctie opleggen.

Medewerker: nieuw (financieel) toekomstperspectief
Als medewerker kiest u er niet voor om ziek te worden en het in stand houden van de ontstane situatie helpt niet in het vormen van een nieuw positief toekomstperspectief. Het overstappen naar een andere passende functie, re-integratie 2e spoor, is dan de oplossing voor hernieuwd werkgeluk.

Naast het eigen welbevinden heeft u als medewerker ook te maken met een financieel onzekere periode. Het UWV zal namelijk beoordelen of u in aanmerking komt voor een

Haalbaarheidsonderzoek

Als medewerkers forse klachten ervaren, kan dit tijdens een re-integratietraject leiden tot de vraag: heeft de medewerker wel een reële kans op werk? Wanneer een medewerker aantoonbaar geen reële kans op werk heeft, kan de werkgever een vervroegde WIA-aanvraag indienen bij het UWV. Om de aanvraag te onderbouwen, is veelal een haalbaarheidsonderzoeksrapportage nodig. De coaches van CS Works kunnen in deze dienst voorzien.

Inzetbaarheidsscan/coaching

Ieder mens wordt in meer of mindere mate geconfronteerd met de uitdagingen van het (werkend) leven. Het kan daarbij gaan om één zwaarwegende gebeurtenis, maar ook om een combinatie van factoren. Het eigen gedrag – de wijze waarop de medewerker omgaat met de gegeven situatie – kan dan de gezondheid, inzetbaarheid en productiviteit van de medewerker beïnvloeden.
Als er zaken spelen op psychosociaal gebied die de uitvoering van het werk negatief beïnvloeden, wordt de inzetbaarheidscoach vanuit een integrale visie op de mens ingezet om medewerkers en/of leidinggevenden te coachen. Denk hierbij aan medewerkers die verzuimen (Wet verbetering Poortwachter), een preventieve interventie in het kader van persoonlijke ontwikkeling of coachen inzake inzetbaarheidsvraagstukken van leidinggevenden.

Veerkrachtcoaching

Veerkrachtige medewerkers zijn in staat om op effectieve wijze om te gaan met stress, veranderingen, problemen en uitdagingen. Zij vervallen niet in passiviteit, weerstand of klagen maar bedenken oplossingen voor zaken waar ze invloed op hebben, geloven in hun eigen vermogen om hun gedrag aan te passen, doen wat nodig is om duurzaam inzetbaar te zijn en zijn toekomstgericht. Iedere medewerker kan zijn inzetbaarheid vergroten door zijn veerkrachtcoëfficiënt (VQ) te verbeteren. Het gaat erom een optimale balans te realiseren over vier assen: intellectueel (IQ), emotioneel (EQ), fysiek (FQ) en zingeving/spiritueel (SQ). Zie de afbeelding hiernaast

Loopbaancoaching en outplacement

Duurzame inzetbaarheid, een leven lang leren en excelleren in uw huidige functie of juist in een andere functie in een andere organisatie, dat zijn de actuele thema’s voor werkend Nederland. Met een loopbaancoach geeft u invulling aan deze thema’s door op zoek te gaan naar de voor u ideale/passende functie of ontwikkelingsmogelijkheden.

Jobhunting

Deze interventie omvat het toevoegen van een jobhunter aan een re-integratiecoachingstraject voor dezelfde termijn. Jobhunting omvat, afgestemd op de behoefte en situatie, een zoeken naar kansen en mogelijkheden nen in sommige gevallen het pro-actief benaderen van de arbeidsmarkt.

Leefstijlcoaching

Om medewerkers te ondersteunen bij het pakken van de regie op hun inzetbaarheid via een gezondere leefstijl hebben wij een kortlopende, praktische leefstijlcoachingsmodule ontwikkeld. De medewerker wordt door een professionele leefstijldeskundige gecoacht op:
• Kennis: bewustwording van de invloed van alle leefstijlgebieden op zijn gezondheid en inzetbaarheid
• Houding: het activeren van zijn intrinsieke motivatie tot het maken van de gezonde keuze
• Gedrag: empowerment om daadwerkelijk dag in dag uit te kiezen voor een gezondheidsbevorderende leefstijl
Daarbij wordt aandacht besteed aan:
• Zes leefstijlgebieden waarvan wetenschappelijk is bewezen dat zij onze gezondheid en inzetbaarheid beïnvloeden: beweging, sociale relaties, biologische voeding, stressvermindering, werktevredenheid en zingeving (zie de afbeelding).
• Activatie: de medewerker krijgt op tastbare wijze inzicht in de relatie tussen zijn leefstijl en onder meer zijn stressniveau, cardiovasculaire status en vitamine-min

Werkfit trajecten

Voor uitkeringsgerechtigden (WW, WIA, ZW en WAJONG) aan wie door het UWV een begeleidingstraject richting arbeidsmarkt is aangeboden. Het is bedoeld om een realistisch beeld te krijgen van wat nodig is voor klant om zich (weer) op de arbeidsmarkt te begeven.

Drie hoofdactiviteiten zijn: verbeteren werknemersvaardigheden, verbeteren persoonlijke effectiviteit en het in beeld brengen van de arbeidsmarktpositie.

Naar Werk trajecten

Dit traject is bedoeld voor uitkeringsgerechtigden (WW, ZW, WIA of WAJONG) aan wie een begeleidingstraject richting werk is aangeboden door het UWV en die reeds 'werkfit' zijn. Het bestaat o.a. uit opstellen van een zoekprofiel, arbeidsmarktbenadering, netwerk- en sollicitatieoefeningen, socialmedia-training et cetera.

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

Uitkeringsgerechtigden

Uitkeringsgerechtigden (WW, WIA, ZW, WAJONG, WWB) aan wie door het UWV een re-integratietraject (Werkfit of Naar Werk) is toegewezen

Uitgevallen werknemers

Spoor 1 re-integratie (zie kopje diensten)
Spoor 2 re-integratie (zie kopje diensten)
Spoor 3 re-integratie (zie kopje diensten)

Personen die zich (vanuit al dan niet een werksituatie) oriënteren op een (andere) beroepsrichting

Loopbaancoaching

Werknemers van wie een dienstverband (mogelijk) op het punt staat te eindigen

Outplacement

Alle werknemers die niet in bovengenoemde categorieën vallen

Verzuimpreventie (inzetbaarheidscoaching, veerkrachtmodule, leefstijlmodule ...)

Contact

Vestigingen

Anthonie Fokkerstraat 39 G, 3772 MP BARNEVELD (route)
Gijs Stegink
088 0227599
gijs.stegink@csworks.nl

, APELDOORN (route)
Yvonne Jong
0342 - 425099
yvonne.de.jong@csworks.nl

, ARNHEM (route)
Yvonne Jong
0342 - 425099
yvonne.de.jong@csworks.nl

, ASSEN (route)
Yvonne Jong
0342 - 425099
yvonne.de.jong@csworks.nl

, BAARN (route)
Yvonne Jong
0342 - 425099
yvonne.de.jong@csworks.nl

, BARNEVELD (route)
Yvonne Jong
0342 - 425099
yvonne.de.jong@csworks.nl

, DEVENTER (route)
Yvonne Jong
0342 - 425099
yvonne.de.jong@csworks.nl

, DRACHTEN (route)
Yvonne Jong
0342 - 425099
yvonne.de.jong@csworks.nl

, EDE (route)
Yvonne Jong
0342 - 425099
yvonne.de.jong@csworks.nl

, ENSCHEDE (route)
Yvonne Jong
0342 - 425099
yvonne.de.jong@csworks.nl

, DOETINCHEM (route)
Yvonne Jong
0342 - 425099
yvonne.de.jong@csworks.nl

, GRONINGEN (route)
Yvonne Jong
0342 - 425099
yvonne.de.jong@csworks.nl

, HARDERWIJK (route)
Yvonne Jong
0342 - 425099
yvonne.de.jong@csworks.nl

, HEERDE (route)
Yvonne Jong
0342 - 425099
yvonne.de.jong@csworks.nl

, HELLENDOORN (route)
Yvonne Jong
0342 - 425099
yvonne.de.jong@csworks.nl

, LEEUWARDEN (route)
Yvonne Jong
0342 - 425099
yvonne.de.jong@csworks.nl

, LEUSDEN (route)
Yvonne Jong
0342 - 425099
yvonne.de.jong@csworks.nl

, MARUM (route)
Yvonne Jong
0342 - 425099
yvonne.de.jong@csworks.nl

, MEPPEL (route)
Yvonne Jong
0342 - 425099
yvonne.de.jong@csworks.nl

, NIJMEGEN (route)
Yvonne Jong
0342 - 425099
yvonne.de.jong@csworks.nl

, TIEL (route)
Yvonne Jong
0342 - 425099
yvonne.de.jong@csworks.nl

, UTRECHT (route)
Yvonne Jong
0342 - 425099
yvonne.de.jong@csworks.nl

, VEENENDAAL (route)
Yvonne Jong
0342 - 425099
yvonne.de.jong@csworks.nl

, WINTERSWIJK (route)
Yvonne Jong
0342 - 425099
yvonne.de.jong@csworks.nl

, WOERDEN (route)
Yvonne Jong
0342 - 425099
yvonne.de.jong@csworks.nl

, ZALTBOMMEL (route)
Yvonne Jong
0342 - 425099
yvonne.de.jong@csworks.nl

, ZEEWOLDE (route)
Yvonne Jong
0342 - 425099
yvonne.de.jong@csworks.nl

, ZUTPHEN (route)
Yvonne Jong
0342 - 425099
yvonne.de.jong@csworks.nl

, ZWOLLE (route)
Yvonne Jong
0342 - 425099
yvonne.de.jong@csworks.nl

, ALKMAAR (route)
Yvonne Jong
0342 - 425099
yvonne.de.jong@csworks.nl

, AMSTERDAM (route)
Yvonne Jong
0342 - 425099
yvonne.de.jong@csworks.nl

, HAARLEM (route)
Yvonne Jong
0342 - 425099
yvonne.de.jong@csworks.nl

, LEIDEN (route)
Yvonne Jong
0342 - 425099
yvonne.de.jong@csworks.nl

, DEN HAAG (route)
Yvonne Jong
0342 - 425099
yvonne.de.jong@csworks.nl

, DELFT (route)
Yvonne Jong
0342 - 425099
yvonne.de.jong@csworks.nl

, ROTTERDAM (route)
Yvonne Jong
0342 - 425099
yvonne.de.jong@csworks.nl

, STELLENDAM (route)
Yvonne Jong
0342 - 425099
yvonne.de.jong@csworks.nl

, DORDRECHT (route)
Yvonne Jong
0342 - 425099
yvonne.de.jong@csworks.nl

, OOSTERHOUT (route)
Yvonne Jong
0342 - 425099
yvonne.de.jong@csworks.nl

, SINT JANSTEEN (route)
Yvonne Jong
0342 - 425099
yvonne.de.jong@csworks.nl

, ROOSENDAAL (route)
Yvonne Jong
0342 - 425099
yvonne.de.jong@csworks.nl

, BREDA (route)
Yvonne Jong
0342 - 425099
yvonne.de.jong@csworks.nl

, TILBURG (route)
Yvonne Jong
0342 - 425099
yvonne.de.jong@csworks.nl

, DEN BOSCH (route)
Yvonne Jong
0342 - 425099
yvonne.de.jong@csworks.nl

, EINDHOVEN (route)
Yvonne Jong
0342 - 425099
yvonne.de.jong@csworks.nl

, HELMOND (route)
Yvonne Jong
0342 - 425099
yvonne.de.jong@csworks.nl

, CUIJK (route)
Yvonne Jong
0342 - 425099
yvonne.de.jong@csworks.nl

, VENLO (route)
Yvonne Jong
0342 - 425099
yvonne.de.jong@csworks.nl

, HEERLEN (route)
Yvonne Jong
0342 - 425099
yvonne.de.jong@csworks.nl

, GORINCHEM (route)
Yvonne Jong
0342 - 425099
yvonne.de.jong@csworks.nl

, GOUDA (route)
Yvonne Jong
0342 - 425099
yvonne.de.jong@csworks.nl

Internetadres: http://www.csworks.nl

Aantal werknemers: 61
Aantal vestigingen: 51
Oprichtingsjaar: 2002

6889