Werken aan duurzame participatie

Coöperatie Reflekt HRM U.A.

Reflekt HRA is deskundig in persoonlijke begeleiding van mensen die in verandering zijn. Aanleiding hiervoor kan zijn gezondheid, economische of organisatorische redenen of de behoefte om de werkinhoud, werkomgeving of de balans werk/privé meer in evenwicht te brengen.

Centraal in onze aanpak...
meer...

Reflekt HRA is deskundig in persoonlijke begeleiding van mensen die in verandering zijn. Aanleiding hiervoor kan zijn gezondheid, economische of organisatorische redenen of de behoefte om de werkinhoud, werkomgeving of de balans werk/privé meer in evenwicht te brengen.

Centraal in onze aanpak staan de unieke persoonlijkheid en de talenten en vaardigheden die iedereen bezit. Wij stimuleren en versterken het vertrouwen in eigen kunnen en zorgen ervoor dat je weer regisseur bent van je eigen leven en toekomst. Onze aanpak biedt voldoende ruimte voor eigen inbreng en is gericht op een passend en haalbaar resultaat.

Onze doelgroep bestaat uit kandidaten van alle niveaus, afkomstig uit vele sectoren of branches.

We hebben ruime ervaring met het uitvoeren van de loopbaancheck, loopbaan oriëntatie, loopbaan- en persoonlijke coaching, outplacement, Spoor 1, 2 en 3 begeleiding en het afnemen van assessments. In opdracht van het UWV voeren we de trajecten ‘Werk Fit’ en ‘Naar Werk’ uit.

Onderscheid met andere organisaties

Wij werken individueel en zijn gericht op het verbinden van de wensen van de opdrachtgever én de behoefte van de cliënt. Wij versterken de bewustwording van eigen kwaliteiten en vaardigheden, leren te denken in kansen en mogelijkheden, vergroten de zelfredzaamheid en het vertrouwen in eigen kunnen.

Onze klanttevredenheid is hoog (opdrachtgevers 8,8 en cliënten 8,5) en ons plaatsingspercentage bedraagt gemiddeld 82%.

We beschikken over eigen kantoren in Geldrop, Roermond en Maastricht.

minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op 06-10-201706-10-2017

Blik op Werk Keurmerk

Coöperatie Reflekt HRM U.A. is in het bezit van het Blik op Werk Keurmerk met vier sterren
Coöperatie Reflekt HRM U.A. heeft de volgende resultaten behaald (in vergelijking tot de normen van het Blik op Werk Keurmerk).
Download het rapport

Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek

Coöperatie Reflekt HRM U.A. neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op 06-10-201706-10-2017

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Diagnose, onderzoek en loopbaanoriëntatie-00,0
Outplacement-00,0
Toeleiden van werk naar werk (eerste en tweede spoor)8,847,8
Toeleiden naar werk vanuit situatie geen werk-37,7
Sociale activering en participatie-27,8

Download het volledige onderzoeksrapport 2017/2018
Download het volledige onderzoeksrapport 2016 / 2017
Download het volledige onderzoeksrapport 2015 / 2016

Scores van opdrachtgevers

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Totaal7,52--

Toelichting op het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Stratus Marktonderzoek (onderdeel van Panteia). Het marktgemiddelde is gebaseerd op de scores van alle bedrijven die aan het tevredenheidsonderzoek hebben meegedaan.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 15 july 2017 tot 1 april 2018.

De tevredenheidresultaten van dit bedrijf zijn gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Blik op Werk. Het gaat hier om het oordeel van cliënten en opdrachtgevers over de kwaliteit van dienstverlening van Coöperatie Reflekt HRM U.A..

Attentie: Op deze website staan de resultaten van de officiële tevredenheidsmetingen van Blik op Werk. Stichting Blik op Werk is niet verantwoordelijk voor (onjuiste) weergave ervan door derden.

Diensten

Loopbaancoaching

Loopbaancoaching richt zich op werknemers die bijvoorbeeld of vast dreigen te lopen in de eigen functie of willen onderzoeken welke volgende carrièrestap mogelijk is in hun loopbaan. Wij bieden ondersteuning bij het inventariseren, versterken of ontwikkelen van hun talenten en vaardigheden. Dit kan leiden tot meer inzicht in het effect van eigen handelen op de ander, tot krachtiger functioneren in de eigen functie of het vinden van nieuw perspectief bij de eigen huidige werkgever. Soms kom je tot de conclusie dat het verstandiger is om op zoek te gaan naar een geheel nieuwe uitdaging bij een andere werkgever.

Onze individuele begeleiding besteedt aandacht aan persoonlijke thema's en maakt kwaliteiten en valkuilen zichtbaar. Wat wil je gaan veranderen? Waar loop je werkelijk warm voor? Welke kwaliteiten of talenten wil je in de toekomst gaan ontwikkelen? Hoe denk je dat het beste te kunnen doen? Welke opleiding c.q. werkervaring heb je om het nieuwe perspectief te realiseren?

Persoonlijke coaching

Reflekt HRA begeleidt mensen met levensvraagstukken. Deze vraagstukken kunnen zich binnen alle vlakken van het leven afspelen, zoals relaties, gezondheid en vrije tijd.

In de eerste levensjaren wordt je gevormd. Je maakt kennis met verschillende thema's, zoals je welkom voelen op de wereld, mogen zijn wie je bent en jezelf vrijuit neerzetten in de wereld. Door invloeden van buitenaf, levensomstandigheden en/of sfeer in je familie word je hierin soms ontkent of tekortgedaan. Je kinderlijke behoeften botsen met de realiteit. Als kind bouw je een overlevingsstrategie op om jezelf te beschermen, waarbij je jouw expressie blokkeert. Juist die overlevingsstrategie die jou als kind beschermde, gaat jou als volwassene belemmeren. Je voelt dat de dingen niet meer lukken. Je loopt vast.

Middels persoonlijk coaching verkrijg je inzichten in de onderliggende patronen van jouw denken en gedrag. Ook kan het een houvast bieden bij het (her)vinden van je levensdoel.

Assessment

Wanneer je de behoefte voelt om te veranderen is het goed om eerst stil te staan bij de vragen 'Wie ben ik?' 'Wat kan ik?' en ‘Wat wil ik?’. Bij het beantwoorden van deze vragen kan het zinvol zijn om deze te ondersteunen met het inzetten van loopbaanvragenlijsten.

De coaches van Reflekt HRA zijn gelicenseerd voor het afnemen van meerdere loopbaaninstrumenten. Zo werken we onder meer met de Talentwijzer, DISC, de LoopbaanVerkenner, de Reflekt schalen en MBTI.

Deze instrumenten geven aanvullend inzicht in persoonlijkheid, talenten, competenties, drijfveren, loopbaanwensen etc. en zijn gericht op het versterken van je zelfbeeld.

De toepassing hiervan is divers en kan onder andere ingezet worden bij alle onderdelen van onze dienstverlening.

Outplacement

Het is wenselijk en soms ook noodzakelijk dat je in goed overleg als werknemer en werkgever uit elkaar gaat. Je werkgever biedt je de mogelijkheid om door middel van outplacement, externe ondersteuning in te schakelen bij het zoeken naar en vinden van een nieuwe baan/werkgever.

Door middel van individuele begeleiding helpen wij je op een verantwoorde manier naar nieuwe wegen te zoeken, op weg naar een passende en duurzame toekomst. Samen met de door jou geselecteerde Reflekt HRA coach wordt een individueel plan van aanpak opgesteld dat uit de volgende onderdelen kan bestaan:
Baanverlies, loopbaananalyse, zelfanalyse, toekomstwens en actieplan, arbeidsmarktanalyse, begeleiden naar een eigen onderneming, sollicitatietraining, workshop sociale media, sollicitatiebegeleiding en/of coaching in een nieuwe baan.

Gedurende het traject heb je te maken met één vaste coach waarmee je zéér intensief samenwerkt.

Begeleiding naar zelfstandig ondernemerschap

Je oriënteert je bewust op ondernemen als (logisch) vervolg op je loondienstverband. Je hebt behoefte aan ondersteuning bij de verdere oriëntatie op eigen ondernemerschap.

Reflekt HRA biedt je ondersteuning bij het verkrijgen van voldoende (zelf)inzicht voor wat betreft:
• je persoonlijke vaardigheden, werkstijlen, natuurlijke aanleg, relevante kennis en ondernemendheid;
• de haalbaarheid van je idee;
• de vele facetten die van belang zijn bij het opstarten en succesvol voeren van een eigen onderneming;
• de benodigde (eigen) financiële middelen;
• het eigen netwerk.

Dit alles wordt beschreven in een door jou zelf opgesteld, realistisch, uitvoerbaar en haalbaar ondernemingsplan.

Als potentiële ondernemer krijg je antwoord op de volgende vragen:
• heb ik het in me om een heb ik het in me om een succesvol ondernemers te worden?
• is mijn ondernemingsplan levensvatbaar?

De coaches van Reflekt HRA zijn zelf ondernemer!

Reïntegratieactiviteiten tweede spoor

Als je ziek wordt treedt de Wet Verbetering Poortwachter in werking. De eindverantwoordelijkheid van een juiste uitvoering van deze wet ligt bij je werkgever. Zelf draag je hierin een gedeelde verantwoordelijkheid. De Wet Verbetering Poortwachter schrijft duidelijke tijdsgebonden acties voor die door je werkgever in onderling overleg met jou moeten worden uitgevoerd.

Samen met je werkgever heb je onderzocht of er alternatieve mogelijkheden/functies zijn binnen de eigen organisatie (Spoor-1). Zijn die er niet dan ben je als werknemer en werkgever verplicht om te onderzoeken welke passende mogelijkheden er zijn bij andere werkgevers (Spoor-2). Omdat deze kennis en ervaring niet altijd voorhanden is wordt dit onderzoek meestal uitgevoerd door een extern en hierin gespecialiseerd bureau. Reflekt HRA beschikt over deze expertise.

Werkfit maken (UWV)

Sinds 1 juli 2016 biedt het UWV cliënten vanuit de Ziektewet de mogelijkheid om zich te versterken in de volgende gebieden:

  • werknemersvaardigheden;
  • persoonlijke effectiviteit;
  • positie op de arbeidsmarkt.

We starten met een inventarisatie van waar je staat en wat je nodig hebt. Middels individuele begeleiding ondersteunen en begeleiden we je in het versterken van bovenstaande punten.

Reflekt HRA werkt nauw samen met het UWV en heeft hiervoor met het UWV een raamovereenkomst gesloten. De partners van Reflekt HRA beschikken over ruime ervaring hierin.

Naar werk (UWV)

Sinds 1 juli 2016 biedt het UWV cliënten vanuit de Ziektewet de mogelijkheid om aanvullende ondersteuning en begeleiding in te zetten gericht op het vinden van passende arbeidsmogelijkheden.

Als kandidaat ben je klaar om de stap naar de arbeidsmarkt te zetten. Het is van belang om je te positioneren in de actuele arbeidsmarkt. We kunnen je positie verder versterken middels het inzetten van werkervaringsplaatsen, stageplaatsen, proefplaatsingen, etc.

We maken hierbij actief gebruik van ons eigen netwerk, social media en actuele vacaturesites.

Reflekt HRA werkt nauw samen met het UWV en heeft hiervoor met het UWV een raamovereenkomst gesloten. De partners van Reflekt HRA beschikken over ruime ervaring hierin.

Profiel- en/of studiekeuze

Herken je dat je binnenkort je profiel- of studiekeuze moet gaan maken en dat je nog totaal niet weet wat je wilt of dat je nog geen keuze durft te maken? Of ben je al gestart met één of meerdere studies en kom je telkens tot de ontdekking dat dit niet past of haalbaar is. Lastig, want je weet waarschijnlijk ook wel dat een studiekeuze voor een belangrijk deel je toekomst zal bepalen. Als jij nog geen idee hebt wat je wilt of het nog lastig vindt om te kiezen, zijn wij er om jou te helpen. Hoe?

We beginnen altijd met een gratis kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek luisteren we goed naar jouw verhaal en naar welke vragen je hebt. Samen bekijken we welke acties en tijdspad jij nodig hebt om naar een meer doordachte en passende keuze toe te werken. Uitgangspunt hierbij is wie je bent, waar je goed in bent, wat je leuk vindt, wat je wilt en wie en/of wat je nodig hebt om dit te bereiken.
Wij zijn ervan overtuigd dat iedereen talent heeft.

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

LBO en MBO kandidaten (alle leeftijden)

HBO en Academici (alle leeftijden)

Jongeren (< 25 jaar)

Met name gericht op profiel en studieadvies.

Ouderen (> 55 jaar)

UWV kandidaten vanuit de Ziektewet / AG

Gericht op werkfit maken en/of begeleiding naar werk.
Toeleiden naar werk - vanuit situatie geen werk en fysieke en/of mentale beperkingen.

Spoor 1 / Spoor 2 en/of Spoor 3 kandidaten

Wet verbetering Poortwachter.
Toeleiden van werk naar werk vanuit fysieke en/of mentale beperkingen.

Contact

Vestigingen

Weert 13, 6222 PG Maastricht (route)
Rob Alberigs
06-25023790
rob.alberigs@reflekthra.nl

Heuvel 6 - 6A, 5664 HK Geldrop (route)
Leonie Schellekens
06-22986146
leonie.schellekens@reflekthra.nl

Boven de Wolfskuil 3, 6049LX Roermond (route)
Rob Alberigs en Leonie Schellekens
06-25023790 / 06-22986146
rob.alberigs@reflekthra.nl / leonie.schellekens@reflekthra.nl

', 6130 AA Sittard-Geleen (route)
Rob Alberigs
06-25023790
Rob.alberigs@reflekthra.nl

,, 6401 AA Heerlen (route)
Rob Alberigs
06-25023790
rob.alberigs@reflekthra.nl

,, 5914 AA Venlo (route)
Leonie Schellekens
06-22986146
leonie.schellekens@reflekthra.nl

,, 5702 AA Helmond (route)
Leonie Schellekens
06-22986146
leonie.schellekens@reflekthra.nl

,, 5600 AA Eindhoven (route)
Leonie Schellekens
06-22986146
leonie.schellekens@reflekthra.nl

Internetadres: http://www.reflekthra.nl

Aantal werknemers: 2
Aantal vestigingen: 8
Oprichtingsjaar: 2013

14571