Werken aan duurzame participatie

Capacity Risk Management BV (Caprisma)

Bij Caprisma hebben wij hart voor de mensen waarvoor wij werken. Wij doen wij er alles aan om passend werk te vinden voor client. Wij besteden veel tijd en aandacht aan training en begeleiding aangepast op de wensen en mogelijkheden van de client. Daarnaast wijzen wij de weg in het doolhof van...
meer...

Bij Caprisma hebben wij hart voor de mensen waarvoor wij werken. Wij doen wij er alles aan om passend werk te vinden voor client. Wij besteden veel tijd en aandacht aan training en begeleiding aangepast op de wensen en mogelijkheden van de client. Daarnaast wijzen wij de weg in het doolhof van wetten en regels met alle instanties, zodat onze deelnemers zich kunnen focussen op het vinden van passend werk. Dat verstaan wij onder Maatwerk in Mensenwerk!!

Onderscheid met andere organisaties

Caprisma coacht en begeleidt de werknemer in de zoektocht naar passend werk en biedt trainingen aan zoals persoonlijke assertiviteit, leren omgaan met feedback, timemanagement, conflicthantering, sollicitatie-netwerk trainingen, e.d. Zo nodig wordt gebruik gemaakt van beroepskeuzetesten, competentietesten, jobhunten, e.d. Wij houden regelmatig contact met uw medewerker en evalueren de werkhervatting.

Samenwerking met:
Gemeente, Reïntegratiebedrijf, Werkgever / werkgeversorganisatie, UWV, Scholingsinstelling

Soort organisatie:
Zelfstandige organisatie

minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op 13-09-201713-09-2017

Blik op Werk Keurmerk

Capacity Risk Management BV (Caprisma) is in het bezit van het Blik op Werk Keurmerk met drie sterren
Capacity Risk Management BV (Caprisma) heeft de volgende resultaten behaald (in vergelijking tot de normen van het Blik op Werk Keurmerk).
Download het rapport

Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek

Capacity Risk Management BV (Caprisma) neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op 13-09-201713-09-2017

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Diagnose, onderzoek en loopbaanoriëntatie-17,5
Jobcoaching8,7147,8
Verzuimbegeleiding (wet poortwachter)-37,7
Toeleiden van werk naar werk (eerste en tweede spoor)7,847,7
Toeleiden naar werk vanuit situatie geen werk7,2107,5

Download het volledige onderzoeksrapport 2016 / 2017
Download het volledige onderzoeksrapport 2015 / 2016
Download het volledige onderzoeksrapport 2014 / 2015

Scores van opdrachtgevers

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Totaal8,112--

Toelichting op het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Stratus Marktonderzoek (onderdeel van Panteia). Het marktgemiddelde is gebaseerd op de scores van alle bedrijven die aan het tevredenheidsonderzoek hebben meegedaan.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 15 july 2016 tot 11 july 2017.

De tevredenheidresultaten van dit bedrijf zijn gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Blik op Werk. Het gaat hier om het oordeel van cliënten en opdrachtgevers over de kwaliteit van dienstverlening van Capacity Risk Management BV (Caprisma).

Attentie: Op deze website staan de resultaten van de officiële tevredenheidsmetingen van Blik op Werk. Stichting Blik op Werk is niet verantwoordelijk voor (onjuiste) weergave ervan door derden.

Diensten

Outplacement

Onze coaches bieden de begeleiding waar u behoefte aan heeft. Dat varieert van enkele korte intensieve gesprekken tot een uitgebreider begeleidingstraject.
Samen brengen we uw situatie in kaart, zodat er een duidelijk beeld ontstaat van uw vaardigheden, kennis, ambities en carrièrewensen. Met deze tips en kennis vindt u snel een leuke en passende baan die is toegespitst op uw situatie en wensen.

Outplacement houdt meer in dan solliciteren, want er komen veel emoties los als u uw baan kwijtraakt. Boosheid, twijfels, verdriet en onzekerheid. Daarom is er in de eerste fase tijd en ruimte ingebouwd om via zelfreflectie deze emoties te verwerken en indien gewenst en mogelijk, deze gevoelens te delen in groepstrainingen, Als deze fase is afgegrond, helpen wij u bij het uitstippelen van uw toekomstige werk en ondersteunen wij u bij het netwerken en solliciteren. Met uw werkgever maken we afspraken over de begeleidingstermijn en de hoeveelheid uren die u per week mag steken in uw outplacementtraject.

Begeleiding naar zelfstandig ondernemerschap

Bij het starten van een onderneming komt veel kijken; een haalbaarheidsonderzoek doen, een ondernemingsplan schrijven, een marketingplan uitwerken, financiën regelen, inschrijvingen bij diverse instanties, een naam en huisstijl ontwikkelen en nog veel meer.
Caprisma werkt vanuit visie “Zo veel als mogelijk het bedrijfs- en privé-risico beperken.
Caprisma begeleidt en ondersteunt u in dit proces. U wordt begeleid door een vaste coach.
Uw coach werkt nauw met u samen om uw bedrijf op een verantwoorde manier te kunnen starten. Caprisma biedt u ook ondersteuning na de start van het bedrijf zoals advies bij de afsluiting van het fiscale jaar.

Vacaturebemiddeling

Caprisma zorgt voor een actieve en creatieve benadering van de arbeidsmarkt. Daarbij zetten wij ons eigen contacten en het netwerk van de deelnemer in. Ook zorgen wij voor aanmelding bij digitale vacaturebanken en maken we indien mogelijk gebruik van een jobhunter.
Trajectduur: 12 maanden

Nazorg na bemiddeling

Zodra de werknemer weer aan het werk gaat start het nazorgtraject van Caprisma. Wij ondersteunen u bij de tot standkoming van de arbeidsovereenkomst. Wij onderhouden regelmatig contact met de klant en de werkgever en evalueren de werkhervatting. Mochten zich problemen voordoen, dan proberen wij een zo snel mogelijke oplossing te bieden.

Voor mensen met fysieke beperkingen duren onze nazorgtrajecten (doorgaans) twee maanden. Werknemers met psychische beperkingen bieden wij zonodig een langere nazorg.

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

Hartpatiënten

Personen met rugaandoeningen

Personen die een ongeluk hebben gehad

RSI-patiënten

Personen met burn-out/overspannen

Contact

Vestigingen

Wilhelminastraat 37, 7721 CD Dalfsen (route)
Dennis Nanoha
0529430596
dennisnanoha@caprisma.nl

Internetadres: http://www.caprisma.nl

Aantal werknemers: 10
Aantal vestigingen: 1
Oprichtingsjaar: 2004

6930