Werken aan duurzame participatie

BW Re-integratie stichting Ons Tweede Thuis

BW Re-integratie levert een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van mensen met een arbeidsbeperking, zodat zij als werknemer deel kunnen nemen aan de maatschappij. We bieden ondersteuning bij het vinden en behouden van werk in een gewone werkomgeving. Een werkplek waar men met plezier naar...
meer...

BW Re-integratie levert een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van mensen met een arbeidsbeperking, zodat zij als werknemer deel kunnen nemen aan de maatschappij. We bieden ondersteuning bij het vinden en behouden van werk in een gewone werkomgeving. Een werkplek waar men met plezier naar toe gaat en de kans krijgt om zich te ontwikkelen en ervaring(en) op te doen. Het zoeken naar een passende werkplek zien wij als maatwerk.

Onderscheid met andere organisaties

BW Re- integratie streeft ernaar om een toegankelijke en laagdrempelige afdeling te zijn, die professionaliteit uitstraalt.Voor een succesvolle plaatsing op een werkplek is het van groot belang dat er zoveel mogelijk aansluiting gezocht wordt bij de betrokkenen. We kijken hierbij naar mogelijkheden en kwaliteiten van de werknemer en houden rekening met de beperkingen.
minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op 23-08-201723-08-2017

Blik op Werk Keurmerk

BW Re-integratie stichting Ons Tweede Thuis is in het bezit van het Blik op Werk Keurmerk met drie sterren
BW Re-integratie stichting Ons Tweede Thuis heeft de volgende resultaten behaald (in vergelijking tot de normen van het Blik op Werk Keurmerk).
Download het rapport

Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek

BW Re-integratie stichting Ons Tweede Thuis neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op 23-08-201723-08-2017

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Jobcoaching7,9287,8
Toeleiden naar werk vanuit situatie geen werk6,547,5
Sociale activering en participatie-37,6

Download het volledige onderzoeksrapport 2016 / 2017
Download het volledige onderzoeksrapport 2015 / 2016
Download het volledige onderzoeksrapport 2014 / 2015

Scores van opdrachtgevers

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Totaal7,82--

Toelichting op het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Stratus Marktonderzoek (onderdeel van Panteia). Het marktgemiddelde is gebaseerd op de scores van alle bedrijven die aan het tevredenheidsonderzoek hebben meegedaan.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 15 july 2016 tot 18 august 2017.

De tevredenheidresultaten van dit bedrijf zijn gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Blik op Werk. Het gaat hier om het oordeel van cliënten en opdrachtgevers over de kwaliteit van dienstverlening van BW Re-integratie stichting Ons Tweede Thuis.

Attentie: Op deze website staan de resultaten van de officiële tevredenheidsmetingen van Blik op Werk. Stichting Blik op Werk is niet verantwoordelijk voor (onjuiste) weergave ervan door derden.

Diensten

Beroepskeuzetest

Wij maken gebruik van verschillende beroepskeuzetesten. Per klant wordt bekeken welke test het beste aansluit bij het begripsvermogen.

Jobcoaching

BW Re-integratie biedt begeleiding op maat. Dit betekend dat de intensiteit van onze ondersteuning kan varieren per persoon, maar ook aangepast kan aan de actuele situatie van de klant. Indien nodig kan er intensieve persoonlijke ondersteuning geboden worden, gedurende de inwerkperiode. Onze ondersteuning is gericht op het ontwikkelen van werknemersvaardigheden, waardoor de zelfstandigheid van onze klanten, op het werk, vergroot wordt. Naast ondersteuning van de klant, bieden onze jobcoaches ook ondersteuning aan werkbegeleiders. Door hen praktische handvatten te geven in de samenwerking met de klant, wordt hun samenwerking verbeterd. Onze individuele begeleiding en ondersteuning wordt in de regel langdurig geboden.

Re-integratie / Matching

In samenwerking met de klant zoekt BW Re-integratie naar een passende en plezierige werkplek, waar ruimte is voor persoonlijke ontwikkeling. Voorafgaand aan het zoeken naar werk, verrichten wij een arbeidsmarktonderzoek. Wij hebben een uitgebreid netwerk van werkgevers in de regio en leggen regelmatig nieuwe contacten, om onze klanten zo goed mogelijk van dienst te zijn. De wijze waarop naar werk gezocht zal worden en de ondersteuning die hierbij geboden wordt, verschilt per klant en wordt in onderling overleg afgestemd. Indien gewenst kunnen we sollicitatiegesprekken met de klant voorbereiden en/of de klant hierbij ondersteunen.

Trainingen

BW Re-integratie biedt klanten trainingen aan op het gebied van werk. De inhoud van onze trainingen proberen we steeds aan te passen aan de ervaringen uit de maatschappij. Deze ervaringen wisselen onze klanten, samenwerkingspartners en jobcoaches met elkaar uit. Door deze aanpak is er ruimte voor persoonlijke aandacht en interactie en blijven onze trainingen actueel.

Loopbaanadvies / Onderzoek

Na de aanmelding start BW Re-integratie met een onderzoek naar de wensen en mogelijkheden van de klant. Het onderzoek bestaat uit diverse individuele vraaggesprekken. Daarnaast behoren stages, trainingen en een beroepsinteressetest tot de mogelijkheden.

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

WsW-geïndiceerden

BW Re-integratie biedt jobcoaching aan personen met een WSW indicatie.
Onze klanten hebben veelal moeite met het inschatten van hun mogelijkheden. Onze ondersteuning richt zich op het inzichtelijk krijgen van de mogelijkheden van de klant en het vergroten van diens zelfvertrouwen en zelfstandigheid. Onze begeleiding wordt langdurend en op maat aangeboden. Onze medewerkers hebben een agogische opleiding, zijn gespecialiseerd in het werken met mensen met een arbeidshandicap en functioneren op HBO niveau. Door het volgen van relevante scholing en/of trainingen wordt de kennis op dit gebied actueel gehouden.

Verstandelijke beperking

BW Re-integratie biedt ondersteuning aan personen met een verstandelijke beperking. Bij de bemiddeling naar werkplekken is onze belangrijkste opdrachtgever het UWV. Daarnaast maken we gebruik van financiering vanuit de WMO/WLZ. Onze klanten hebben veelal moeite met het inschatten van hun mogelijkheden. Onze ondersteuning richt zich op het inzichtelijk krijgen van de mogelijkheden van de klant en het vergroten van diens zelfvertrouwen en zelfstandigheid. Onze begeleiding wordt langdurend en op maat aangeboden. Onze medewerkers hebben een agogische opleiding, zijn gespecialiseerd in het werken met mensen met een verstandelijke beperking en functioneren op HBO niveau. Door het volgen van relevante scholing en/of trainingen wordt de kennis van onze medewerkers actueel gehouden. Het team maakt gebruik van de kennis en expertise binnen Ons Tweede Thuis op dit gebied.

Niet Aangeboren Hersenenletsel

BW Re-integratie biedt ondersteuning aan personen met Niet Aangeboren Hersenletsel. Bij de bemiddeling naar werkplekken is onze belangrijkste opdrachtgever het UWV. Daarnaast maken we gebruik van financiering vanuit de WMO/WLZ. Onze begeleiding richt zich op het verduidelijken van de mogelijkheden van de klant. We scheppen duidelijkheid in de verwachtingen, de opdrachten en de mogelijkheden en bieden structuur. Het netwerk van de klant wordt nauw bij de samenwerking betrokken. Onze medewerkers hebben een agogische opleiding, zijn gespecialiseerd in het werken met mensen met NAH en functioneren op HBO niveau. Door het volgen van relevante scholing en/of trainingen wordt de kennis van onze medewerkers actueel gehouden. Het team maakt gebruik van de kennis en expertise binnen Ons Tweede Thuis op dit gebied.

Autisme

BW Re-integratie biedt ondersteuning aan personen met Autisme. Bij bemiddeling naar werkplekken is onze belangrijkste opdrachtgever het UWV. Daarnaast maken we gebruik van financiering vanuit de WMO/WLZ. Onze begeleiding richt zich op het verduidelijken van de mogelijkheden van de klant en, waar mogelijk, het bevorderen van diens ontwikkeling. We scheppen duidelijkheid in de verwachtingen, de opdrachten en de mogelijkheden en bieden structuur. Het netwerk van de klant wordt bij de samenwerking betrokken. Onze medewerkers hebben een agogische opleiding, zijn gespecialiseerd in het werken met mensen met een autisme en functioneren op HBO niveau. Door het volgen van relevante scholing en/of trainingen wordt de kennis van onze medewerkers actueel gehouden op het gebied van autisme en aanverwante stoornissen. Het team maakt gebruik van de kennis en expertise binnen Ons Tweede Thuis op het gebied van Autisme.

Contact

Vestigingen

Vuurdoornstraat 11, 1431 RM AALSMEER (route)
Harrie Koot
0610063359
h.koot@bwreintegratie.nl

Luzernestraat 43, 2153 GM Nieuw-Vennep (route)
Harrie Koot
0610063359
h.koot@bwreintegratie.nl

Boslaan 25, 2132 RJ Hoofddorp (route)
Harrie Koot
0610063359
h.koot@bwreintegratie.nl

Veteranenlaan 7, 1183 DL Amstelveen (route)
Harrie Koot
0610063359
h.koot@bwreintegratie.nl

Internetadres: http://www.bwreintegratie.nl

Aantal werknemers: 8
Aantal vestigingen: 4
Oprichtingsjaar: 2000

6548