Werken aan duurzame participatie

Bureau Nieuw Nederland B.V.

Nieuw Nederland is een taalschool voor Nieuwe Nederlanders die willen (samen)leven, (samen)werken en participeren in het Nieuwe Nederland.

Het doel van Nieuwe Nederland is middelen en methoden aanbieden om talentvolle Nieuw Nederlanders door middel van een taalschool wegwijs te maken in het...
meer...

Nieuw Nederland is een taalschool voor Nieuwe Nederlanders die willen (samen)leven, (samen)werken en participeren in het Nieuwe Nederland.

Het doel van Nieuwe Nederland is middelen en methoden aanbieden om talentvolle Nieuw Nederlanders door middel van een taalschool wegwijs te maken in het Nieuwe Nederland op het gebied van cultuur, taal, integratie, participatie en arbeidsmarktverkenning.

Nieuw Nederland wil Nieuwe Nederlanders met de bereidheid tot het ontdekken van hun plek in de samenleving intensief begeleiden om hun talenten en mogelijkheden optimaal te benutten.

Daarnaast geeft Nieuw Nederland advies aan diverse gemeentelijke instellingen en bedrijven op het gebied van: integratie, participatie, radicalisatie, preventie en kwaliteit van dienstverlening.

Onderscheid met andere organisaties

Lesrooster van 5 dagen (3 uur per dag)
Gratis lessen Nederlands en Nederlandse Cultuur
Gratis lessen Engels en Ondernemerschap
Examentraining en Culturele uitstapjes
Inburgeren in 1 a 2 jaar
Beschikbaarheid van tolken
Eigen contactpersoon
Helpdesk: hulp bij papieren, vragen en problemen
Mogelijkheid tot het volgen van vervolgopleidingen, stages en werkleer-trajecten.
minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op

Blik op Werk Keurmerk

Bureau Nieuw Nederland B.V. is Aspirant Keurmerkhouder== Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek ==
Bureau Nieuw Nederland B.V. neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

Inspectie Toezicht in de Klas

Bureau Nieuw Nederland B.V. werd in het kader van 'Toezicht in de Klas' door het kennisinstituut ITTA geïnspecteerd op de kwaliteit van didactiek en cursistenbegeleiding. Hieronder vindt u het bijbehorende rapport.
Bekijk het rapport

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op

Geen gegevens beschikbaar

SlagingspercentageGecontroleerd door Blik op Werk

Slagingspercentages

Bekijk de slagingspercentages in de auditrapportage.

Inburgerklassen

Maximum aantal studenten per klas:11 tot 15
Gemengde niveau's in de klas:ja
Instroom tijdens de cursus:ja

Opleidingsniveau en uurtarief

Opleidingsniveau's

Opleidingsniveau: AnalfabeetUurtarief:   € 11,50
Opleidingsniveau: Laag opgeleidUurtarief:   € 11,50
Opleidingsniveau: Middelbaar opgeleidUurtarief:   € 11,50
Opleidingsniveau: Hoog opgeleidUurtarief:   € 11,50

Diensten

Inburgeringstraject

Wil jij het Inburgeringsexamen of Staatsexamen NT2 doen? En wil je je eerst goed voorbereiden? Dat kan bij Nieuw Nederland. Je kunt bij Nieuw Nederland oefenen voor alle onderdelen van het inburgeringsexamen: spreken, schrijven, lezen en luisteren. Je kunt ook oefenen voor het onderdeel Kennis van de Nederlandse maatschappij (KNM). Hoe? Je krijgt eerst een intakegesprek. Samen kijken we naar je vooropleiding, taalniveau en beschikbare tijd. Zo bepalen we in welke groep je het maximale uit de lessen kunt halen. Daarna volg je een inburgeringscursus, opgebouwd uit modules van 12 weken en volgt er een examenvoorbereiding van 12 weken. Dit is afhankelijk van je niveau en van de onderdelen die je wilt halen. Je krijgt les in een kleine groep (8 tot 12 leerlingen) van een ervaren docent Nederlands.

Alfabetiseringstraject

Volgens de Wet Inburgering moeten Nieuwe Nederlanders het inburgeringsexamen afleggen, maar dit examen vraagt een mate van geletterdheid waaraan zij vaak niet kunnen voldoen. Daarom biedt Nieuw Nederland een alfabetiseringscursus NT2 waarbij je de basis leert van de Nederlandse taal. Je krijgt les in een vaste klassikale groep van één van onze ervaren docenten. De inhoud en duur van de lessen is afgestemd op wat je al kunt en wat je nog moet leren. Het alfabetiseringstraject bestaat uit: Intake, Begintoetsen, Voortgangstoetsen, Alfa A, Alfa B, Alfa C, Training, Coaching en Begeleiding.

Staatsexamen programma I

Nieuw Nederland bereidt je optimaal voor op het Staatsexamen. Ongeveer 12 weken voor je examen beginnen we met de training. Voor de examentraining wordt 108 uur gereserveerd. Het programma bestaat uit de onderdelen lezen, schrijven, luisteren en spreken. Deze vier kunnen in combinatie of los van elkaar worden getraind. Na een intakegesprek geeft Nieuw Nederland een advies over je slagingskansen bij het Staatsexamen. Toelating tot de examentraining van Nieuw Nederland is alleen mogelijk na een positief advies. Voor elk onderdeel dat met succes afgelegd wordt, ontvangt de kandidaat een certificaat. Bij vier certificaten krijgt de kandidaat het diploma Staatsexamen Nederlands als tweede taal: hét bewijs dat de Nieuwe Nederlander de Nederlandse taal beheerst. Als je voor alle vier de examenonderdelen bent geslaagd, krijg je het Diploma NT2. Als je voor één, twee of drie onderdelen van het examen bent geslaagd, dan krijg je een certificaat voor die onderdelen.

Staatsexamen programma II

Nieuw Nederland bereidt je optimaal voor op het Staatsexamen. Ongeveer 12 weken voor je examen beginnen we met de training. Voor de examentraining wordt 108 uur gereserveerd. Het programma bestaat uit de onderdelen lezen, schrijven, luisteren en spreken. Deze vier kunnen in combinatie of los van elkaar worden getraind. Na een intakegesprek geeft Nieuw Nederland een advies over je slagingskansen bij het Staatsexamen. Toelating tot de examentraining van Nieuw Nederland is alleen mogelijk na een positief advies.Voor elk onderdeel dat met succes afgelegd wordt, ontvangt de kandidaat een certificaat. Bij vier certificaten krijgt de kandidaat het diploma Staatsexamen Nederlands als tweede taal: hét bewijs dat de Nieuwe Nederlander de Nederlandse taal beheerst. Als je voor alle vier de examenonderdelen bent geslaagd, krijg je het Diploma NT2. Als je voor één, twee of drie onderdelen van het examen bent geslaagd, dan krijg je een certificaat voor die onderdelen.

Oriëntatie Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA)

Per 1 januari 2015 is er een nieuw examenonderdeel bij gekomen. Heeft u namelijk een verblijfsvergunning op of na 1 januari 2015 ontvangen, dan is ONA een verplicht onderdeel van uw inburgeringsexamen. Het onderdeel ONA is bedoeld om te leren hoe de Nederlandse arbeidsmarkt er uit ziet en wat hierbinnen uw mogelijkheden zijn. We kijken naar uw opleidingsniveau en/of werkervaring in het land waar u vandaan komt. We kijken samen naar wat uw kwaliteiten zijn en wat u wensen zijn op het gebied van werken in Nederland. Onderdeel van de ONA module is ook het maken van een CV, het zoeken naar geschikte vacatures en het schrijven van sollicitatiebrieven. Na afloop van deze module heeft u uw portfolio voor het examen samengesteld en bent u goed voorbereid op het eindgesprek bij DUO (examen).

Taaltraject

Bij Nieuw Nederland kan je naast inburgeringstrajecten ook taaltrajecten Nederlands als tweede taal volgen. Bijvoorbeeld om je niveau te verhogen verhogen (luisteren, spreken, lezen, schrijven) of voor je werk of opleiding. Deze cursussen worden op maat gegeven voor een optimaal resultaat.

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

• Inburgeringsplichtigen, bijvoorbeeld arbeidsmigranten en statushouders

• Inburgeringsbehoeftigen

• Analfabeten

• Anderstaligen, bijvoorbeeld expats (laag, middelbaar en hoog opgeleid)

Contact

Vestigingen

Hooggoorns 24, 7812 AM Emmen (route)
Vestigingsmanager Sai
06 13 79 20 95
emmen@nieuwnederland.eu

Beursplein 37 (World Trade Center), 3011 AA Rotterdam (route)
Projectleider Talat
06 13 79 20 95
info@nieuwnederland.eu

Aagje Dekenlaan 51 (Wijkcentrum Mooi Moerwijk), 2533 SG Den Haag (route)
Daniel via Stichting Novum NL
06 13 79 20 95
info@nieuwnederland.eu

Jacob Loisstraat 18 (Huis van de Wijk), 3033 RD Rotterdam (route)
Vestigingsmanager Daniel
06 87 24 55 65
rotterdam@nieuwnederland.eu

Internetadres: www.nieuwnederland.eu

Aantal werknemers: 3
Aantal vestigingen: 4
Oprichtingsjaar: 2017

14887