Werken aan duurzame participatie

Bijstand naar Werk

Iedereen kan iets en is iets. Wij hebben veel ervaring en succes in het begeleiden van mensen naar passend werk. We werken in opdracht van de overheid (uitkeringsgerechtigden) en het bedrijfsleven (spoor 2).Kernwoorden bij ons werk zijn: motivatie, energie en geloof in de toekomst. Wij willen met...
meer...

Iedereen kan iets en is iets. Wij hebben veel ervaring en succes in het begeleiden van mensen naar passend werk. We werken in opdracht van de overheid (uitkeringsgerechtigden) en het bedrijfsleven (spoor 2).Kernwoorden bij ons werk zijn: motivatie, energie en geloof in de toekomst. Wij willen met veel enthousiasme en initiatief vooral positief vooruit kijken. Niet denken in moeilijkheden, maar in mogelijkheden.

Onderscheid met andere organisaties

Als organisatie zijn we heel competitief ingesteld. We stellen van tevoren duidelijke doelen, houden van open en eerlijke communicatie, weten van aanpakken én doorpakken en houden de lijntjes kort. Als we een doel hebben gesteld, dan willen we dat doel heel graag realiseren. Onze kracht is om mensen te motiveren en de werkgever te overtuigen. Daarnaast zijn we echte netwerkers; we gaan “de boer op” om geschikte werkgevers te vinden en blijven niet op kantoor achter onze bureaus zitten.
minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op 08-10-201808-10-2018

Blik op Werk Keurmerk

Bijstand naar Werk is in het bezit van het Blik op Werk Keurmerk met vier sterren
Bijstand naar Werk heeft de volgende resultaten behaald (in vergelijking tot de normen van het Blik op Werk Keurmerk).
Download het rapport

Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek

Bijstand naar Werk neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op 08-10-201808-10-2018

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Toeleiden van werk naar werk (eerste en tweede spoor)8,867,8
Toeleiden naar werk vanuit situatie geen werk8,7107,7

Download het volledige onderzoeksrapport 2017/2018
Download het volledige onderzoeksrapport 2016 / 2017
Download het volledige onderzoeksrapport 2015 / 2016

Scores van opdrachtgevers

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Totaal8,94--

Toelichting op het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Stratus Marktonderzoek (onderdeel van Panteia). Het marktgemiddelde is gebaseerd op de scores van alle bedrijven die aan het tevredenheidsonderzoek hebben meegedaan.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 15 july 2017 tot 16 august 2018.

De tevredenheidresultaten van dit bedrijf zijn gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Blik op Werk. Het gaat hier om het oordeel van cliënten en opdrachtgevers over de kwaliteit van dienstverlening van Bijstand naar Werk.

Attentie: Op deze website staan de resultaten van de officiële tevredenheidsmetingen van Blik op Werk. Stichting Blik op Werk is niet verantwoordelijk voor (onjuiste) weergave ervan door derden.

Diensten

Spoor 2, Outplacement, Mismatch

Elke organisatie kan in de situatie terecht komen dat werknemers boventallig raken. Een bewezen methode om hier weer bovenop te komen is stilstaan bij het verlies, maar vooral ook duidelijk zijn en nieuwe kansen bieden. Wij kunnen u helpen in dit proces door voor boventallige werknemers een nieuwe ‘match’ te vinden buiten de organisatie. Bijstand naar Werk heeft de expertise om dit iedere keer weer voor elkaar te krijgen. Onze succesformule: (nieuwe) zoekrichtingen en focus bepalen, creatief zijn, actiegericht en snel zijn.

Opleiding Re-integratieprofessional

De opleiding Re-integratieprofessional van Bijstand naar Werk is verbonden aan het Amsterdam Centre for Career Research aan de Vrije Universiteit (VU) Amsterdam. Via deze samenwerking met de Vrije Universiteit profiteert de opleiding Re-integratieprofessional van de nieuwste kennis op het terrein van professionalisme, job crafting, matching, en arbeidsmarkt van VU wetenschappers.

De opleiding wil re-integratieprofessionals en arbeidsbemiddelaars effectiever en succesvoller maken in het begeleiden van mensen naar werk. De nadruk ligt vooral op activeren, matchen, bemiddelen en plaatsen. De deelnemers krijgen handvatten aangereikt die de zoektocht naar werk vereenvoudigen. Moeilijkheden uit de praktijk gaan zij in de loop van de opleiding te lijf. Aan het eind van de opleiding zullen deelnemers beter in staat zijn om hun klanten snel en duurzaam te plaatsen in een passende baan.

Bestandsanalyse

Bijstand naar Werk brengt activeringsmogelijkheden van mensen met een bijstandsuitkering in kaart. Het zogenaamde granieten bestand wordt gescreend. Hierbij wordt voornamelijk gekeken naar wat mensen nog wél kunnen en niet naar wat ze niet meer kunnen. Per deelnemer wordt een individueel actieplan gemaakt, waarmee de gemeente direct aan de slag kan gaan. Uit bijna elke bestandsanalyse komt hetzelfde beeld naar voren, namelijk dat mensen veel meer kunnen. Ruim 50% wordt niet geactiveerd, terwijl dit wel mogelijk is.

Training algemene beroepsvaardigheden / werkgedrag

We geven een aantal trainingen, zoals:

  • hoe maak ik een goed cv?
  • hoe lees ik vacatures?
  • welke functies passen bij mij?
  • hoe kan ik me beter presenteren?

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

TOP-vrouwen

Bijstand naar Werk biedt het project ‘TOP-vrouwen’ aan. Dit project richt zich op vrouwen, die om wat voor reden dan ook, al een (lange) tijd aan de zijlijn hebben gestaan. TOP-vrouwen staat voor Talentvolle-Ondernemende-Proactieve-vrouwen. Wie wil nu niet een TOP-vrouw zijn en economisch zelfstandig? Toch blijkt de praktijk weerbarstiger. De zorg voor kinderen wordt vaak als reden gezien om thuis te blijven. Daar komt bij dat problemen in de thuissituatie meespelen en groter worden, de leefwereld kleiner wordt en de zelfredzaamheid beperkter. Het gaat in dit project over het nemen van verantwoordelijkheid om (deels) in de eigen levensonderhoud te kunnen voorzien. Vrouwen schrijven hun eigen persoonlijk ondernemersplan en geven daarbij zelf richting aan de stappen in hun traject waarbij het eindresultaat een (parttime) betaalde baan of opleiding is, binnen een tijdsbestek van 6 maanden. Het is vaak een hele onderneming om een huishouden met kinderen te runnen naast een betaalde baan.

Laag opgeleiden (zonder startkwalificatie)

Tijdens de intake van een re-integratietraject bepalen we in overleg het trajectdoel. Soms gaat iemand terug naar school om alsnog een startkwalificatie te behalen. Andere keren kiezen we samen voor een werkervaringsplek of direct richting betaald werk.

Moeilijk bemiddelbaren

Het aantal jaren dat iemand in een uitkeringssituatie zit wil in feite niets zeggen over de afstand tot de arbeidsmarkt. Bijstand naar Werk is van mening dat mensen stappen kunnen overslaan op de participatieladder.

Bij ons zijn twee trajectdoelen mogelijk: betaald werk of een werkervaringsplek. Welke keuze wordt gemaakt is afhankelijk van de persoonlijke situatie van de klant.

Een werkervaringsplek heeft als doel de afstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen. Bij een werkervaringsplek kunnen klanten (werk)ritme opdoen, structuur krijgen, leren om de werk- en thuissituatie te combineren, kijken waar iemand goed in is of de belastbaarheid kan op de werkvloer getoetst worden. We plaatsen de klant bij een reguliere werkgever. Uit ervaring blijkt dat als een klant goed functioneert én uitblinkt, dit vanuit een werkervaringsplek snel tot een betaalde baan kan leiden.

Contact

Vestigingen

Beekstraat 54 - kamer 218, 6001 GJ WEERT (route)
Cilla Ezerman
06-20763688
c.ezerman@bijstandnaarwerk.nl

Stationsplein 161, 5211BP 's-Hertogenbosch (route)
Cilla Ezerman
06-20763688
c.ezerman@bijstandnaarwerk.nl

Internetadres: http://www.bijstandnaarwerk.nl

Aantal werknemers: 1
Aantal vestigingen: 2
Oprichtingsjaar: 2008

7103