Werken aan duurzame participatie

Betervenlo B.V.

Missie
Betervenlo is een bedrijf dat opgezet is vanuit de filosofie dat de mens een mens moet zijn volgens Lea Ambaum- Peters.
Onze persoonlijke missie is dat er echt wordt geluisterd naar de klachten van de mensen en dat de basis van goed verzuimbeleid een goede arbeidssfeer op de vloer is...
meer...

Missie
Betervenlo is een bedrijf dat opgezet is vanuit de filosofie dat de mens een mens moet zijn volgens Lea Ambaum- Peters.
Onze persoonlijke missie is dat er echt wordt geluisterd naar de klachten van de mensen en dat de basis van goed verzuimbeleid een goede arbeidssfeer op de vloer is. Hier ligt namelijk de grote winst: een tevreden werknemer heeft hart voor de zaak.

Wij verzorgen uitsluitend maatwerk: de persoon en zijn welzijn staan altijd centraal.
Wij willen geen grote logge organisatie zijn maar snel en efficiënt kunnen werken en daar ligt onze kracht.

Natuurlijk is het uitgangspunt snelle terugkeer naar de werkplek ( eventueel met aanpassingen ) en verbetering van het welzijn.
Ook diverse opleidingen ter bevordering van het persoonlijk welzijn behoren tot de mogelijkheden, zie productlijst.
Hiervoor werken we samen met fysiotherapeuten,HBO psychologen, verzuimconsulenten.

Onderscheid met andere organisaties

Wij onderscheiden ons van andere bedrijven doordat we alles onder een dak hebben. U kunt bij ons terecht voor ARBO, poortwachter, transitievergoeding, van werk naar werk enz. en we hebben bedrijfsartsen en arbeidsdeskundigen , budgetcoaches in dienst. Verder zijn we proactief wat betreft het ontzorgen naar de opdrachtgever. Problemen bij de bron opsporen en vanuit hier een advies geven zodat er vroegtijdig voor alle betrokken partijen en passende oplossing wordt aangeboden!!
minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op 20-03-201920-03-2019

Blik op Werk Keurmerk

Betervenlo B.V. is in het bezit van het Blik op Werk Keurmerk met drie sterren
Betervenlo B.V. heeft de volgende resultaten behaald (in vergelijking tot de normen van het Blik op Werk Keurmerk).
Download het rapport

Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek

Betervenlo B.V. neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op 20-03-201920-03-2019

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Outplacement-00,0
Toeleiden van werk naar werk (eerste en tweede spoor)-47,8
Toeleiden naar werk vanuit situatie geen werk-57,8

Download het volledige onderzoeksrapport 2017/2018
Download het volledige onderzoeksrapport 2016 / 2017
Download het volledige onderzoeksrapport 2015 / 2016

Scores van opdrachtgevers

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Totaal8,34--

Scores per arbeidsmarktregio

ArbeidsmarktregioScoreMarktgemiddeldeAantal respondentenUitgenodigdResponse

Toelichting op het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Stratus Marktonderzoek (onderdeel van Panteia). Het marktgemiddelde is gebaseerd op de scores van alle bedrijven die aan het tevredenheidsonderzoek hebben meegedaan.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 15 july 2017 tot 4 february 2019.

De tevredenheidresultaten van dit bedrijf zijn gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Blik op Werk. Het gaat hier om het oordeel van cliënten en opdrachtgevers over de kwaliteit van dienstverlening van Betervenlo B.V..

Attentie: Op deze website staan de resultaten van de officiële tevredenheidsmetingen van Blik op Werk. Stichting Blik op Werk is niet verantwoordelijk voor (onjuiste) weergave ervan door derden.

Diensten

Ziektewet ,Verzuimregistratie

Verzuimbegeleiding

Werknemers / werkgevers worden bij uitval door ziekte begeleid door Betervenlo .Gewerkt wordt met een duidelijk verzuimbeleid en/of geformuleerd verzuimreglement door opdrachtgever.
Met andere woorden: U vraagt wij draaien. Een strakke aanpak, korte lijnen, no nonsens.
Multidisciplinair zo snel als verantwoord mogelijk hervatten. Prima resultaten. Thuisbezoek mogelijk.

In een persoonlijk medisch belastbaarheidsonderzoek krijgt de cliënt antwoord op alle relevante vragen over de relatie tussen gezondheid, gezondheidsproblemen en de mogelijkheden of beperkingen ten aanzien van werk. Er wordt vooral gezocht naar mogelijkheden in arbeid. Advies voor behandeling en begeleiding wordt gegeven om belemmeringen waar mogelijk op te lossen. Het advies wordt met de cliënt eerst besproken en daarna realistisch beschreven in een arbeid medische rapportage. Het advies geeft duidelijk aan op welke wijze in de arbeidsomgeving rekening is te houden met de mogelijkheden.

Outplacement

In geval van boventalligheid of reorganisatie is er sprake van gedwongen ontslag. Betervenlo BV kan hierin voor alle betrokkenen een goede rol spelen. Enerzijds door de werkgever vooraf te adviseren hoe hiermee om te gaan door de juiste keuze te maken door goede advisering met oog voor de Wet( afspiegeling )anderzijds met oog voor welzijn van de mens! We gaan de medewerkers effectief begeleiden naar een andere werkomgeving "van werk naar werk". Tijdens deze begeleiding kan rouwverwerking(baanverlies)worden aangeboden. De ene werknemer is sneller toe aan een andere baan dan een ander iedereen heeft zijn eigen maatwerkpakket nodig. Coaching kan individueel alsook klassikaal.
Een traject van persoonlijke coaching en begeleiding, marktbewerking, test & assessment, trainingen , bemiddeling en jobsearching.
Een aanpak die in het gratis kennismakingsgesprek wordt samengesteld en aansluit op de specifieke vraag.

Jobcoaching

Betervenlo BV is een erkende Jobcoachorganisatie door het UWV

Onze Jobcoaches zijn HBO opgeleid.
We begeleiden Wajong kandidaten en soms kan de coaching ook voor andere cliënten worden ingezet.
Wij weten dat ieder persoon maatwerk nodig heeft en er altijd een iets ander aanpak nodig kan zijn.
Mensen zijn geen standaardpakketjes.
Door middel van Jobcoaching gaan wij iemand zodanig ondersteunen, dat diegene al zijn kwaliteiten leert te benutten en optimaal kan functioneren in een passende werkomgeving op de reguliere arbeidsmarkt. Het creëren van acceptatie en begrip op de werkvloer.
Wij ontzorgen de werkgever en zijn op de hoogte van de mogelijkheden en Wet en regelgeving.

WGA, IVA, ZW

Participatie, Werkfit maken, Naar werk het meedoen aan de samenleving is voor iedereen belangrijk.Mensen willen een volwaardig onderdeel zijn van de maatschappij. Het gaat om werken, maar ook om het hebben van sociale contacten, het deelnemen en bijdragen aan de maatschappij, het opdoen van vaardigheden. Sommige mensen kunnen dit op eigen kracht, anderen hebben daarbij ondersteuning nodig. Daarom biedt Betervenlo BV AAA trajecten aan waarbij het doel is dat de kandidaat weer participeert in de maatschappij of op het werk.
Inmiddels zijn de 1ste resultaten met grote dienstverleners in de logistiek een feit.
Op welke manier dit gebeurt is afhankelijk van de mogelijkheden van de kandidaat.
Veelal zal de kandidaat begeleidt worden naar een werkervaringsplek en/of het deelnemen aan andere sociale activiteiten bv. in clubverband.
Wij hebben met het UWV en alle gemeenten in Noord Limburg een overeenkomst voor deze dienstverlening.

Spoor 2

2e Spoorbegeleiding bij AAA omvat een coachingstraject voor de werknemer waarin alle stappen die nodig zijn om een passende baan buiten de organisatie te vinden, worden gezet.

De begeleiding wordt in een aantal fases aangeboden, afhankelijk van onder meer de startsituatie de FML en de verwachte slagingskans op de arbeidsmarkt.
De medewerker wordt begeleid door ervaren en deskundige coaches, TP psychologen die kennis hebben van de (boven)regionale arbeidsmarkt die worden bijgestaan door onze eigen arbeidsdeskundigen zodat het traject voldoet aan alle eisen die de Wet Verbetering Poortwachter hieraan stelt.
Voortdurende procesbewaking en adequate rapportages dragen bij aan het succesvol doorlopen van Poortwachter trajecten.

Jobhunting

Klant krijgt intensieve ondersteuning bij de volgende concrete activiteiten.
Inventariseren wenselijke en haalbare beroepen om een zoekprofiel op te kunnen stellen.Gebruik maken van ons eigen netwerk en van onze opdrachtgevers ( Arbo ). Wekelijks zoeken naar passende vacatures op basis van het overeengekomen zoekprofiel. Aanleveren van passende vacatures. Samen opstellen en aanpassen van de sollicitatiebrief. Sollicitatiepresentatie en sollicitatiegesprek oefenen en afsluiten met examen. Benaderen potentiële werkgevers in overleg met de klant voor mogelijke vacatures en of werkervaringsplek.Voorlichting en advies geven aan de werkgever en klant over mogelijke voorzieningen, subsidies.

Arbeidsmarktoriëntatie / beroepenoriëntatie

Arbeidsmarktoriëntatie geeft de kandidaat helderheid over de meest geschikte combinatie van baan en werkgever.
Inzicht in hoe kom ik aan het werk ? is er werk ? Concessies?
Na afloop heeft de kandidaat een plan van aanpak klaar voor de benadering van de arbeidsmarkt. Veel mensen vinden het prettig om hun zoektocht naar een nieuwe baan in een kader te plaatsen. Arbeidsmarktoriëntatie geeft net dat steuntje in de rug waardoor de kandidaat meer inzicht heeft om de arbeidsmarkt te benaderen. Een ervaren team begeleidt de kandidaat tijdens dit proces.

Sollicitatietraining/sollicitatiebegeleiding

De sollicitatietraining is een maatwerkprogramma welke in overleg met kandidaat, afhankelijk van behoefte, wordt samengesteld.
Onderdelen kunnen zijn CV, diverse sollicitatiebrieven, houding uitstraling,social media: LinkedIn , gespreksvoorbereiding, talentzelfonderzoek, liftpraatje, kledingadvies.
de training duurt ongeveer 3 a 4 maanden op basis van 2 uur per week.
lessen worden klassikaal alsook individueel gegeven.

Begeleiding zelfstandig ondernemerschap

Begeleiding naar zelfstandig ondernemerschap
De meeste werkzoekenden solliciteren naar een baan in loondienst. U kunt echter ook in uw inkomen gaan voorzien d.m.v. het starten van uw eigen bedrijf. Wij kunnen u begeleiden bij de start van uw bedrijf. We helpen u bij het opstellen van uw ondernemersplan en begeleiden u voor en na de start van uw onderneming. Dit kan individueel of in groepsverband
Om deze begeleiding te financieren kunt u een beroep doen op de IRO.

Werving en selectie - Vacaturebemiddeling

Wij hebben een unieke methode waarmee wij samen met onze cliënten de arbeidsmarkt opgaan.
Daarnaast hebben wij een aantal specialisten in dienst die succesvol zijn in arbeidsmarktbenadering d.m.v. Jobhunting, Jobmatching en Jobmailing.
Dit alles leidt tot zeer hoge uitplaatsingspercentages (gemiddeld meer dan 80%).

Coaching & Training

Coaching & Training
Coaching richt zich op het doorbreken van oude en het ontwikkelen van nieuwe patronen. Patronen in gedrag, gevoel en gedachten, die zijn geworteld in onze overtuigingen, normen, waarden en besef van identiteit. Het veranderen van deze patronen vereist motivatie van de gecoachte en deskundigheid in invoelingsvermogen van de coach. Trainingen worden door ons per situatie en op maat gemaakt. In de dagelijkse praktijk komen we dan ook een grote diversiteit aan thema’s tegen zoals: leren solliciteren, onderlinge communicatie, samenwerking, omgaan met veranderingen, succesvol leidinggeven, leiderschap, resultaatgericht coachen etcetera.

Tweede Spoor Re-integratie

Tweede Spoor Re-integratie
Tweede Spoorbegeleiding bij AAA omvat een re-integratietraject waarin alle stappen worden gezet die nodig zijn om een passende baan buiten de organisatie te vinden. De begeleiding wordt in een aantal fases aangeboden, afhankelijk van onder meer de startsituatie en de verwachte slagingskans op de arbeidsmarkt.
De medewerker wordt begeleid door ervaren en deskundige coaches die kennis hebben van de regionale arbeidsmarkt die worden bijgestaan door arbeidsdeskundigen zodat het traject voldoet aan alle eisen die de Wet Verbetering Poortwachter hieraan stelt.

Werkfit maken

Werkfit maken

Samen met de arbeidsdeskundige of een andere specialist bij het UWV of de Gemeente bespreekt u wat er nodig is om u te begeleiden in het proces werkfit maken.
Samen met het UWV of de gemeente u welk re-integratiebedrijf het beste aansluit bij uw persoonlijke wensen en voorkeur.
Een eerste kennismakingsgesprek is geheel vrijblijvend en gratis het is belangrijk dat u een juist klik heeft met uw begeleider.
Na dit kennismakingsgesprek kunt u een keuze maken en kunnen wij een definitief plan opstellen voor uw persoonlijke begeleiding .

Naar werk

"Naar Werk"
Samen met de arbeidsdeskundige of een andere specialist bij het UWV of de Gemeente bespreekt u de mogelijkheden die nodig zijn om u te begeleiden "naar werk". Samen bekijkt u welk re-integratiebedrijf het beste aansluit bij uw persoonlijke wensen en voorkeur.
U kunt met ons altijd vrijblijvend kennis maken.
Het is belangrijk dat u een juiste klik heeft met uw begeleider.
Wij hebben met het UWV een overeenkomst om dit uit te voeren.

Re-integratieactiviteiten tweede spoor

Re-integratieactiviteiten tweede spoor
Intake gesprek
– Maken/bespreken plan van aanpak
Beroepen orientatie
Competentietest
Bereoepskeuzetest
Arbeidsmarktverkenning
Sollicitatiebegeleiding/training
Jobhunting
Klankborden/Intervisie/coachingsgesprekken:
Nazorg
Individuele begeleiding
Wia begeleiding

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

Ouderen (> 55 jaar)

WIA

Arbeidsgehandicapte werknemers met psychische- en/of lichamelijke beperkingen met een korte of grote afstand tot de arbeidsmarkt die meer dan 104 weken hebben verzuimd en vanuit een WIA-situatie worden middels een maatwerktraject bemiddeld naar een nieuwe passende baan. Wij bieden een traject “bemiddeling naar werk” met als uitgangspunt dat de klant rechtstreeks kan worden bemiddeld naar werk rekening houden met FML lijst.Een UWV traject kent een intensieve begeleiding. Doelstelling is te komen tot een maximaal haalbaar resultaat voor cliënt
Het UWV traject omvat de elementen uit ons pakket (diverse diensten) die specifiek voor een UWV klant maatwerk bieden, zodat de slagingskans maximaal is. De trajecten worden uitgevoerd door ons team met kennis van ziektebeelden en psychische- en lichamelijke beperkingen. Vanuit menselijk oogpunt zijn wij geïnteresseerd in beperkingen en het ontstaan van het verzuim,maar in het UWV traject focussen wij volledig op de wel bruikbare capacite

45 Plus

Betervenlo is medeoprichter van de coöperatie a4works
een initiatief van de PROVINCIE LIMBURG voor 45 plussers.
Het samenwerkingsverband A4works is opgezet voor en door werkzoekenden en ondernemers. Er is bewust gekozen om een samenwerking te starten die ook in de toekomst overeind blijft. De nadruk van a4works zal niet blijven liggen op de oudere werkzoekenden, maar zal in de toekomst flexibel ingezet kunnen worden naar verschillende doelgroepen. Activiteiten die a4works kan ontplooien zijn bijvoorbeeld gezamenlijke subsidie aanvragen, promotiecampagnes, onderzoek, ondersteuning bij beleidsvorming en het ontwikkelen van een gezamenlijk portal voor iedereen die vragen heeft over het zoeken naar werk of invullen van vacatures.
we hebben een slagingspercentage van 70%

Outplacement

In geval van boventalligheid of reorganisatie is er sprake van gedwongen ontslag.
Betervenlo BV kan hierin voor alle betrokkenen een goede rol spelen. Enerzijds door de werkgever vooraf te adviseren hoe hiermee om te gaan door de juiste keuze te maken door goede advisering met oog voor de Wet( afspiegeling )anderzijds met oog voor welzijn van de mens!
We gaan de medewerkers effectief begeleiden naar een andere werkomgeving "van werk naar werk".
Tijdens deze begeleiding kan rouwverwerking(baanverlies)worden aangeboden.De ene werknemer is sneller toe aan een andere baan dan een ander iedereen heeft zijn eigen maatwerkpakket nodig.
Coaching kan individueel alsook klassikaal.

Ziektewet

Ziektewet
Als u ziek bent en u uw eigen functie niet meer kunt uitoefenen helpt AAA u graag bij uw zoektocht naar passend werk. Dit kan een andere functie bij uw eigen werkgever zijn, maar ook een nieuwe baan bij een ander bedrijf. Via het re-integratietraject gaan we, samen met u, actief op zoek naar ander werk. Werk dat aansluit op uw beperking(en). AAA heeft re-integratiedeskundigen en arbeidspsychologen in dienst die gespecialiseerd zijn in o.a. burn out, herstel na ziekte. AAA biedt de volgende re-integratie mogelijkheden:
• Re-integratie bij uw eigen werkgever in een andere functie
• Re-integratie bij een andere werkgever (2e spoortraject)
• Re-integratie als u een WIA-WGA uitkering ontvangt (3e spoortraject)
• Re-integratie ingezet door het UWV (ziektewet)
AAA kijkt niet naar uw beperking, maar naar wat u wel kunt. Vaak is dat meer dan u denkt, maar heeft u net (tijdelijk) een extra steuntje in de rug nodig.

WAJONG

Betervenlo BV begeleidt jongeren tussen de 16 en 30 jaar met een beperking.
Vanaf 18 jaar hebben ze meestal een wajongstatus.
Dit kunnen jongeren zijn die:
moeilijk lerend zijn
jongeren met autisme
een verstandelijk beperking hebben
van de praktijkschool afkomstig zijn.

Moeilijk lerenden (ZMLK/MLK-niveau)

Betervenlo BV begeleidt jongeren die van het MLK en ZMLK onderwijs afkomen en die niet de mogelijkheid hebben om verder te leren, richting arbeid.
Daarbij mensen met een lage opleiding (zonder startkwalificatie).

Contact

Vestigingen

Grotestraat 63, 5931 CT TEGELEN (route)
Wim Ambaum
077 7504517
ambaum@betervenlo.nl

Westhoven 7, 6042NV Roermond (route)
Wim Ambaum
077 7504517
ambaum@betervenlo.nl

Hurksestraat 29 -51, 5652AH Eindhoven (route)
Wim Ambaum
077 7504517
ambaum@betervenlo.nl

Grotestraat 63A, 5931CT tegelen (route)
0777504517
info@betervenlo.nl

Internetadres: http://betervenlo.nl/

Aantal werknemers: 5
Aantal vestigingen: 4
Oprichtingsjaar: 2010

14506