Werken aan duurzame participatie

BCC Consult BV

BCC Consult BV, Bureau voor Correctief Casemanagement, is een innovatief en dynamisch projectbureau gericht op het bieden van maatwerk. BCC Consult schiet te hulp daar waar correcties in relatie tot het gestelde doel nodig zijn. Het spreekt voor zich dat afhankelijk van het doel de “correctie...
meer...

BCC Consult BV, Bureau voor Correctief Casemanagement, is een innovatief en dynamisch projectbureau gericht op het bieden van maatwerk. BCC Consult schiet te hulp daar waar correcties in relatie tot het gestelde doel nodig zijn. Het spreekt voor zich dat afhankelijk van het doel de “correctie” in engere en/of bredere zin kan plaats vinden. Bijvoorbeeld het geven van gedragstrainingen om jongeren ( maar ook ouderen) om te leren gaan met het “nee’’ zeggen of het detacheren van een projectleider om overlast en hinderlijk gedrag in kaart te brengen. BCC Consult heeft zijn oorsprong in een dwangkader ( zoals gevangeniswezen en Reclassering) en heeft zich vanuit daar door ontwikkelt.

BCC Consult richt zich met name op de volgende producten
Begeleiding & Toezicht
Re-integratie & Trainingen
Detachering
Rapportages in een justitieel kader
Bieden van "Werk-Fit" trajecten vanuit UWV

Zie voor verdere informatie www.bccconsult.nl.

Onderscheid met andere organisaties

Interventies op moeilijke en zwaar problematische doelgroepen
Maatwerk en hand- in hand begeleiding
Methodiek vanuit medisch model
minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op 11-01-201911-01-2019

Blik op Werk Keurmerk

BCC Consult BV is in het bezit van het Blik op Werk Keurmerk met vier sterren
BCC Consult BV heeft de volgende resultaten behaald (in vergelijking tot de normen van het Blik op Werk Keurmerk).
Download het rapport

Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek

BCC Consult BV neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op 11-01-201911-01-2019

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Sociale activering en participatie-00,0

Download het volledige onderzoeksrapport 2017
Download het volledige onderzoeksrapport 2016
Download het volledige onderzoeksrapport 2015

Scores van opdrachtgevers

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Totaal0,00--

Toelichting op het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Stratus Marktonderzoek (onderdeel van Panteia). Het marktgemiddelde is gebaseerd op de scores van alle bedrijven die aan het tevredenheidsonderzoek hebben meegedaan.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 15 january 2017 tot 16 december 2017.

De tevredenheidresultaten van dit bedrijf zijn gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Blik op Werk. Het gaat hier om het oordeel van cliënten en opdrachtgevers over de kwaliteit van dienstverlening van BCC Consult BV.

Attentie: Op deze website staan de resultaten van de officiële tevredenheidsmetingen van Blik op Werk. Stichting Blik op Werk is niet verantwoordelijk voor (onjuiste) weergave ervan door derden.

Diensten

Traject "Werk-Fit'

BCC Consult BV houdt zich met name bezig met het aanbieden van het traject "Werk-Fit"maken vanuit de ZW en WIA. Het gaat hierbij zowel om ZW in het eerste en tweede jaar. Gekeken wordt met de client waarom hij/zij is uitgevallen en hoe belemmerende factoren in samenspraak weg genomen kunnen worden zodat hij/zij weer kan aanvangen met het "werkende" leven. Met name zal client in het "Werk-Fit"traject gestimuleerd en gemotiveerd worden om (weer) in beweging te komen. Als belemmeringen geconstateerd worden, zoals bijvoorbeeld huisvestingsproblematiek en schulden, zal samen met client gekeken worden of deze op te lossen zijn. Eventueel zal er een doorverwijzing plaats vinden naar het wijkteam. Hoe dit bewerkstelligt word is terug te lezen op de website. BCC Consult gaat uit van maatwerk en direct contact waarbij client hand in hand begeleiding krijgt omdat hij/zij op het moment van aanmelding vaak zijn/haar eigen situatie niet kan overzien.

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

Personen met een justitieel verleden

Wij bieden als BCC Consult hulp en advies aan personen die uit detentie komen en geen reclasseringstoezicht ( meer) hebben. Uit de praktijk blijkt dat als er getracht wordt een "werkend"bestaan op te bouwen, men vaak tegen vooroordelen en onbegrip aan loopt . Dit frustreert erg waardoor deze doelgroep niet kan toekomen om daadwerkelijk buiten de "muren"weer orde op zaken te stellen. De kans is groot dat er terugval optreedt.
BCC Consult tracht dit te voorkomen door het inzetten van adequate hulp.

Personen met een psychiatrische en/of gedragsproblematiek.

De directe omgeving veranderd snel en mensen doen veel indrukken op. Niet iedereen is in staat om deze indrukken te interpreteren en hierin een goede balans voor zichzelf te vinden. Dit kan te maken hebben met velerlei factoren zoals een burn-out maar ook dieper liggende psychiatrische en-of gedragsproblematiek zoals bijvoorbeeld een psychose of borderline.
Hoe dit komt mag in de eerste een vraag zijn echter wat duidelijk is dat personen psychisch zo geinvalideerd raken dat deelname aan het dagelijkse leven of werk vrijwel onmogelijk blijkt.
BCC biedt hierin intensieve coachingstrajecten met hierin handvatten om zichzelf weer op de rails te krijgen.
Eventueel wordt in overleg met de persoon samen gewerkt met de (bestaande) hulpverlening.

Personen met een verslavingsproblemtiek

Personen met een verslavingsproblematiek hebben een grote hang naar genotsmiddelen. Dit kunnen soft-of harddrugs zijn maar ook alcohol (mis)bruik. We zien echter steeds meer een grote groep gokverslaafden die om hulp vragen. Vaak blijkt dat personen met een overheersende verslaving niet in staat zijn om in het dagelijkse leven goed te functioneren. Hun verslaving staat hen letterlijk in de weg.
Hulp zoeken voor hun verslaving lukt niet altijd omdat hun verslaving niet als zodanig door hen zelf wordt (h)erkent. BCC Consult helpt bij het in kaart brengen van de verslaving en zoekt samen met de persoon naar een passende behandeling zodat gewerkt kan worden aan zijn/haar deelname aan de maatschappij.

Transgenders

Er is een groep mensen die sterk het gevoel hebben in een "verkeerd" lichaam te zijn geboren. Dus dat de man een vrouw hoort te zijn of andersom. Dit gevoel kan in de jeugdjaren al sterk aanwezig zijn maar pas op volwassen leeftijd behoorlijk in de weg gaan zitten. Zo erg dat er zelf sprake kan zijn van depressies met suicidegedachten. De gedachte zal dus serieus genomen moeten worden.
In de praktijk lopen deze personen in hun werk en dagelijkse leven tegen veel onbegrip aan. Regelmatig zijn er signalen die wijzen op discriminatie. In sommige gevallen wordt het vasthouden van het (eigen) werk onmogelijk gemaakt. Zeker als men toegeeft aan het "anders" zijn en zich overeenkomstig gaat gedragen.
BCC Consult helpt personen en hun directe netwerk in het proces van transformatie mocht dit aan de orde zijn. Het doel hierbij is om de persoon in zijn/haar veranderde lichaam weer deelgenoot te laten zijn van een werkende maatschappij.

Contact

Vestigingen

s Gravendijkwal 66, 3014 EG Rotterdam (route)
Eric Jarmohamed
0612179184
e.jarmohamed@bccconsult.nl

Internetadres: http://www.bccconsult.nl

Aantal werknemers: 1
Aantal vestigingen: 1
Oprichtingsjaar: 2006

14402