Werken aan duurzame participatie

Ausems en Kerkvliet, arbeidsmedisch adviseurs

AenK is gespecialiseerd in diagnose, advies en begeleiding van mensen die op basis van gezondheidsproblemen beperkt zijn in hun arbeidsmogelijkheden. AenK onderzoekt problemen, adviseert over resterende mogelijkheden en begeleidt mensen met korte (oa cognitief gedragstherapeutische) interventies...
meer...

AenK is gespecialiseerd in diagnose, advies en begeleiding van mensen die op basis van gezondheidsproblemen beperkt zijn in hun arbeidsmogelijkheden. AenK onderzoekt problemen, adviseert over resterende mogelijkheden en begeleidt mensen met korte (oa cognitief gedragstherapeutische) interventies.
AenK, een gespecialiseerd team van sociaal geneeskundigen, psychologen, ergotherapeuten en arbeidsdeskundigen.
AenK is een gecertificeerde arbodienst.

Onderscheid met andere organisaties

AenK werkt vanuit een brede visie en multidisciplinaire aanpak. Lichaam, geest en omgevingsfactoren elkaar in het kunnen functioneren in arbeid en worden in samenhang onderzocht. Het ontrafelen van de problematiek, het zoeken naar reëel resterende mogelijkheden is onze uitdaging. Daar slagen we in 93% van de dossiers in.

Samenwerking met:
Gemeente, werkgever/werkgeversorganisatie, re-integratiebedrijf

Soort organisatie:
Zelfstandige organisatie

Ausems en Kerkvliet, arbeidsmedisch adviseurs i
minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op 27-03-201827-03-2018

Blik op Werk Keurmerk

Ausems en Kerkvliet, arbeidsmedisch adviseurs is in het bezit van het Blik op Werk Keurmerk met twee sterren
Ausems en Kerkvliet, arbeidsmedisch adviseurs heeft de volgende resultaten behaald (in vergelijking tot de normen van het Blik op Werk Keurmerk).
Download het rapport

Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek

Ausems en Kerkvliet, arbeidsmedisch adviseurs neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op 27-03-201827-03-2018

Geen gegevens beschikbaar

Diensten

Psychologisch onderzoek

Wanneer de cliënt om psychische redenen belemmeringen in arbeid ervaart kan psychologisch onderzoek deze klachten objectiveren en de cliënt antwoord geven op vragen over: de huidige psychische toestand; de relatie met onderliggende kenmerken van de persoonlijkheid; de sterke kanten in het functioneren van de cliënt waarop in een traject een beroep kan worden gedaan en welke behandeling of begeleiding nodig is om de belemmeringen weg te nemen of te verminderen.

Verzuimbegeleiding

Zowel werknemers als deelnemers aan reïntegratietrajecten worden bij uitval door ziekte begeleid door AenK. Gewerkt wordt met een, aan de hand van een goed doorgesproken verzuimbeleid, duidelijk geformuleerd verzuimreglement. Een strakke aanpak. Multidisciplinair. Zo snel als verantwoord mogelijk hervatten. Prima resultaten.
AenK is een gecertificeerde arbodienst.

Belastingsonderzoek / herplaatsingsonderzoek

In een persoonlijk medisch belastbaarheidsonderzoek krijgt de cliënt antwoord op alle relevante vragen over de relatie tussen gezondheid, gezondheidsproblemen en de mogelijkheden of beperkingen ten aanzien van werk. Er wordt vooral gezocht naar mogelijkheden in arbeid. Advies voor behandeling en begeleiding wordt gegeven om belemmeringen waar mogelijk op te lossen. Het advies wordt met de cliënt eerst besproken en daarna realistisch beschreven in een arbeidsmedische rapportage. Het advies geeft duidelijk aan op welke wijze in de arbeidsomgeving rekening is te houden met de mogelijkheden en de beperkingen van de cliënt.

Arbeidsdeskundig advies

Onderzocht wordt wat voor cliënt met zijn mogelijkheden en beperkingen reële kansen zijn op de lokale arbeidsmarkt. Deze worden zo specifiek mogelijk benoemd. Waarnodig wordt tevens gezocht naar financiering van aanpassingen of voorzieningen.

Psychotherapeutische interventie

Psychotherapie. Met Cognitieve Gedragstherapie zijn een aantal arbeidsbelemmerende problemen oplosbaar. De interventies hebben het karakter van het vergroten van de eigen weerbaarheid door het uitbreiden van oplossingsstrategieën, door de perceptie positief te beïnvloeden en door het aanleren van vaardigheden die mensen in staat stellen ook in de toekomst zelf meer grip op hun leven te hebben. Te behandelen problemen zijn oa: Depressiviteit, Burnout of overspannenheid, Angstgerelateerde klachten, Negatief zelfbeeld, Perfectionisme / faalangst, Aanpassingsmoeilijkheden, Verliesverwerking / rouw, Beperkte coping, Relatie problemen, Posttraumatische stress of een trauma gerelateerde angststoornis.

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

Lichamelijk gehandicapten

De bedrijfs- en verzekeringsartsen van AenK beoordelen en begeleiden meerdere duizenden cliënten met lichamelijke problemen, beperkingen en handicap. Dat doen ze al meer dan 25 jaar, de laatste jaren op een geliberaliseerde reïntegratiemarkt. In kort overleg met arbeidsdeskundige en ergotherapeut worden naar aanpassingen en voorzieningen gezocht om duurzaam passende arbeid mogelijk te maken.

Ex-psychiatrische patiënten

De artsen en psychologen van AenK zijn gespecialiseerd in het adviseren aan cliënten met psychische en of psychosomatische problemen. Zij hebben veel expertise; AenK is actief in het met bij- en nascholing op hoog niveau houden van deze expertise

Arbeidsgehandicapten met WWB-uitkering / REA-geïndiceerden

Het merendeel van de ruim 6000 in 2011 door AenK beoordeelde cliënten heeft een WWB uitkering. Gemeenten waren voor AenK in 2005 de grootste opdrachtgever. Waar mogelijk werd gebruik gemaakt van de WIA (voorheen REA toets) om arbeidsgehandicapten weer kansen op de markt te geven.

Cliënten met complexe problemen, met veelal grote afstand tot de arbeidsmarkt

AenK adviseerde in 2011 aan ruim 6000 clienten met complexe problemen over de hen resterende mogelijkheden. Veelal WWB gerechtigden die wij in opdracht van gemeenten zagen. Artsen, psychologen, arbeidsdeskundigen en ergotherapeut werken in een multidisciplinair team. Langs het bio-psycho-sociale model zoeken wij naar mogelijkheden om mensen weer te laten participeren in werk en samenleving.

Contact

Vestigingen

Hengevelderstraat 47, 7471 CG Goor (route)
Belinda Wessel-Vink
0547-284801
b.wessel@aenk.nl

Trambaan 1 -H, 8441 BH Heerenveen (route)

Johan de Wittlaan 248, 6828 WS Arnhem (route)

Sophiaplein 90, 7311 PA Apeldoorn (route)

Oostergoweg 10, 8932 PG Leeuwarden (route)
Miel Ausems
0547 28 48 00
e.ausems@AenK.nl

Internetadres: http://www.AenK.nl

Aantal werknemers: 20
Aantal vestigingen: 5
Oprichtingsjaar: 1993

728