Werken aan duurzame participatie

Ataraxia-Advies

Ataraxia-Advies is een coaching-, reïntegratie- en loopbaanadviesbureau. Wij richten ons op organisaties en individuen.
Ataraxia-Advies biedt snelle kernachtige coachingsgesprekken, middels Gusto®-coaching, met als doel weer inspirerend te leiden in bedrijf, team, gezin en leven.

meer...

Ataraxia-Advies is een coaching-, reïntegratie- en loopbaanadviesbureau. Wij richten ons op organisaties en individuen.
Ataraxia-Advies biedt snelle kernachtige coachingsgesprekken, middels Gusto®-coaching, met als doel weer inspirerend te leiden in bedrijf, team, gezin en leven.

Onderscheid met andere organisaties

In welke situatie u ook zit, wat u ook is overkomen, wij begeleiden u om de verantwoordelijkheid voor uw eigen leven op te pakken met een duurzaam positief effect. Het is een bewustwordingsproces van uw krachten en mogelijkheden in relatie tot uw omgeving. U krijgt inzicht en handvatten in hoe u uw leven kunt leiden in plaats van lijden.

Samenwerking met:
Werkgever / werkgeversorganisatie, UWV, Verzekeraar, Gemeente

Soort organisatie:
Zelfstandige organisatie

minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op 19-09-201719-09-2017

Blik op Werk Keurmerk

Ataraxia-Advies is in het bezit van het Blik op Werk Keurmerk met drie sterren
Ataraxia-Advies heeft de volgende resultaten behaald (in vergelijking tot de normen van het Blik op Werk Keurmerk).
Download het rapport

Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek

Ataraxia-Advies neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op 19-09-201719-09-2017

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Fysieke en mentale behandeling of begeleiding8,828,2
Diagnose, onderzoek en loopbaanoriëntatie-17,5
Toeleiden naar werk vanuit situatie geen werk-27,5

Download het volledige onderzoeksrapport 2016 / 2017
Download het volledige onderzoeksrapport 2015 / 2016
Download het volledige onderzoeksrapport 2014 / 2015

Scores van opdrachtgevers

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Totaal7,81--

Toelichting op het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Stratus Marktonderzoek (onderdeel van Panteia). Het marktgemiddelde is gebaseerd op de scores van alle bedrijven die aan het tevredenheidsonderzoek hebben meegedaan.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 15 july 2016 tot 16 june 2017.

De tevredenheidresultaten van dit bedrijf zijn gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Blik op Werk. Het gaat hier om het oordeel van cliënten en opdrachtgevers over de kwaliteit van dienstverlening van Ataraxia-Advies.

Attentie: Op deze website staan de resultaten van de officiële tevredenheidsmetingen van Blik op Werk. Stichting Blik op Werk is niet verantwoordelijk voor (onjuiste) weergave ervan door derden.

Diensten

Eerstelijns psychologie

De kracht van Ataraxia-Advies is dat het naast het luisteren naar de omschrijving van het probleem, zich ook richt op de afstemming op de diepere oorzaak van het probleem. Het begeleidt u naar de kern ervan, waardoor overtuigingen, vooroordelen en weerstanden wegvallen. Door deze kern van het probleem te herkennen en te accepteren, wordt de omkering gemaakt. Dit geeft een enorme positieve kracht, waardoor u weer energiek uw leven inricht.

Psychosociale interventie (psychologische begeleiding)

Ataraxia-Advies begeleidt u uw carrière- en levensvragen onder de loep te nemen. Het doel daarbij is helderheid te scheppen in uw werkelijke ambities, kwaliteiten en waarden.
De psychologische begeleiding is bedoeld voor leidinggevenden, werknemers en particulieren. Voelt u zich klem zitten, worstelt u met situaties, dan kan een klankbord helpen uit deze negatieve spiraal te komen. Of dacht u juist een goede baan en een fijn privéleven te hebben, maar als u de balans opmaakt, merkt u dat u een uitdaging mist en zit u in een sleur? U zoekt een nieuwe inspiratiebron en gebruikt hiervoor een klankbord.

Loopbaanadvies / onderzoek

In de loopbaancoaching biedt Ataraxia-Advies helderheid of u in de juiste functie en binnen de juiste organisatie werkzaam bent of dat u behoefte heeft aan een nieuwe werkomgeving cq functie. Tevens krijgt u inzicht in uw doorgroeimogelijkheden en ambities.
Om te adviseren in een juiste match van het individu met de functie en teamsamenstelling maakt Ataraxia-Advies gebruik van assessment en loopbaancoaching. De nadruk ligt op de mogelijkheden en de ontwikkeling van de individuele medewerkers, waarbij inzichtelijk wordt wat de passende werkomgeving is. Het assessment bestaat uit een psychologisch onderzoek op het gebied van capaciteiten, persoonlijkheid en drijfveren.

Reïntegratieactiviteiten tweede spoor

In het reïntegratietraject brengt Ataraxia-Advies helder in kaart wat mogelijkheden zijn in verband met capaciteiten, ervaring en wensen. Middels een actieplan wordt dit geconcretiseerd, vertaald naar de arbeidsmarkt en daadwerkelijk gerealiseerd. Er wordt gezocht naar mogelijkheden op de arbeidsmarkt, gebruik makend van het bedrijvennetwerk van Ataraxia-Advies en van het netwerk van de klant, met als doel een goede match te vinden met het profiel van de klant en daadwerkelijk een concrete plaatsing in een betaalde functie te realiseren.

Trajecten sociale activering

Centraal staat het verhogen van de maatschappelijke participatie, de Gusto®-coaching richt zich op het versterken van een sociaal netwerk, zodat men uit een isolement gehaald wordt. Men wordt geleerd structuur aan te brengen in het dagelijks leven, het huis op orde te hebben, zich aan afspraken te houden. Er wordt bemiddeld in vrijwilligerswerk, werkervaringsplaats of betaald werk.

Gusto®-Letselschadecoaching

Gusto®-Letselschade biedt snelle kernachtige analyses middels coachingsgesprekken met als doel de traumatische ervaring te verwerken, mogelijke beperkingen te accepteren, contact te maken met uw eigen kracht en van daaruit niet uw leven te lijden maar weer zelf uw leven te leiden.

Training weerbaarheid

Cursus Balans in lichaam en energie: In deze wordt een bewustwordingsproces in gang gezet om meer evenwicht te brengen in jezelf en het meest essentiële van jezelf te ontdekken.

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

Personen met WWB-uitkering met psychische of sociale problematiek (niet REA)

U voelt zich onzeker, blaakt niet meer van het zelfvertrouwen en dat gaat waarschijnlijk gepaard met vermoeidheid en misschien ook concentratieproblemen. In de begeleiding is uw huidige situatie uitgangspunt. U leert uw eigen kracht weer op te pakken met als resultaat dat uw maatschappelijke deelname weer geactiveerd wordt en u weer plezier ervaart in hetgeen u mee bezig gaat.

Getraumatiseerd personeel (veroorzaakt door calamiteiten in werksituatie)

Voelt u paniek en bent u de controle op situaties kwijt? Ataraxia-Advies helpt u om weer grip op hun eigen leven te krijgen en de sociaal-emotionele stabiliteit te versterken. Gusto®-coaching richt zich op het verwerken van de traumatische ervaring, accepteren van mogelijke beperkingen, contact te maken met de eigen kracht en van daaruit niet het leven te lijden maar weer zelf het leven te leiden.

Jongeren (< 23 jaar)

Je wilt enthousiast de maatschappij in, maar merkt dat je tegen allerlei dingen aan loopt. Ataraxia-Advies heeft veel ervaring in het begeleiden van jongeren naar zelfstandigheid. Je wordt begeleid naar het vinden van een vast inkomen, fijne woonplek, je leert goed om te gaan met geld, je bouwt een positief sociaal netwerk op. Je leert je eigen leven op een verantwoorde en stabiele wijze zelfstandig te leven en bovenal met veel plezier te genieten van het leven.

Hoog opgeleiden (HBO/academisch)

U heeft een goed analytisch denkvermogen en legt snel verbanden. Toch lukt het niet grip te krijgen op de onrust die u voelt. Wanneer u de balans van uw leven opmaakt, merkt u dat u onvoldoende energie krijgt van hetgeen u denkt dat belangrijk voor u is. Uw bezigheden verlopen niet meer zo soepel als voorheen. Gusto®-coaching is bedoeld voor hoog opgeleiden en leidinggevenden die tijdelijk vastlopen in hun leven/werk en behoefte hebben aan een klankbord om hun focus in hun werk en leven aan te scherpen.

Personen met burn-out/overspannen

Het gevoel kan ontstaan dat u onmisbaar zou zijn, waardoor u uzelf voorbij dreigt te lopen. U raakt verstrikt in het werk. Er is moed voor nodig om deze fase van roofbouw te erkennen en de verantwoordelijkheid voor uzelf te nemen, ondanks de druk van buitenaf. Tijdens de begeleiding leert u naar uzelf te luisteren en uw eigen grenzen aan te voelen. Vervolgens leert u op een positieve manier assertief te worden en uw eigen grenzen aan uw omgeving aan te geven. U krijgt energie van de dingen waar u mee bezig gaat, wanneer u echt contact met uzelf durft te maken. Vanuit deze waarden pakt u het werk weer op, waardoor u meer effectiviteit en productiviteit ervaart, maar bovenal meer werkplezier.

Contact

Vestigingen

Havendijk 18 a, 5017AM Tilburg (route)
Miranda Boschman-van Gelderen
06 109 543 84
info@ataraxia-advies.nl

Internetadres: http://www.coacht.nu

Aantal werknemers: 2
Aantal vestigingen: 1
Oprichtingsjaar: 2008

7177