Samen werken aan
duurzame participatie

Amplooi B.V.

Amplooi is een landelijke specialist in arbeidsmobiliteit. Met ruim 35 enthousiaste Mobiliteitexperts en Arbeidsmakelaars helpen we werknemers met het vinden van een nieuwe passende en inspirerende baan. Dit doen we zowel voor werknemers met een loopbaanvraagstuk, als voor werknemers die langdurig...
meer...

Amplooi is een landelijke specialist in arbeidsmobiliteit. Met ruim 35 enthousiaste Mobiliteitexperts en Arbeidsmakelaars helpen we werknemers met het vinden van een nieuwe passende en inspirerende baan. Dit doen we zowel voor werknemers met een loopbaanvraagstuk, als voor werknemers die langdurig verzuimen of onverhoopt boventallig zijn geworden.

Concreet vertaalt dit zich in dienstverlening op het gebied van Outplacement, Loopbaancoaching en Re-integratie (Spoor 2 begeleiding). Tevens bieden we dienstverlening op het gebied van Arbeidsdeskundige onderzoeken.

Hoe behaald Amplooi deze resultaten?

  • Professionele dienstverlening.
  • Persoonlijke aandacht voor uw medewerker.
  • Geschikte tools voor iedere situatie.
  • Een succesvol mobiliteitscentrum.
  • Een online vacatureportaal.
  • Een online klantenportaal.

Meer informatie vindt u op onze website.

Onderscheid met andere organisaties

Waarom kiezen voor Amplooi?

  • Wij hebben maar één doel: het vinden van passend werk voor uw medewerkers en een compleet re-integratie dossier voor u als werkgever.
  • 70% van de spoor 2 trajecten die we afronden wordt verdere schadelast voor de werkgever beperkt door instroom in de WGA te voorkomen. Dit wordt voor 48% gerealiseerd door het vinden van ander passend werk voor de kandidaat.
  • Wij bieden individuele maatwerkbegeleiding aan de kandidaat bij het zoeken naar passend werk.

minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op 11-06-202011-06-2020

Blik op Werk Keurmerk

Amplooi B.V. is in het bezit van het Blik op Werk Keurmerk met drie sterren
Amplooi B.V. heeft de volgende resultaten behaald (in vergelijking tot de normen van het Blik op Werk Keurmerk).
Download het rapport

Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek

Amplooi B.V. neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op 11-06-202011-06-2020

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Scholing en opleiding-18,6
Diagnose, onderzoek en loopbaanoriëntatie7,3417,7
Outplacement7,2327,8
Toeleiden van werk naar werk (eerste en tweede spoor)7,62457,8
Toeleiden naar werk vanuit situatie geen werk6,8517,9
Sociale activering en participatie-00,0

Download het volledige onderzoeksrapport 2019/2020
Download het volledige onderzoeksrapport 2017
Download het volledige onderzoeksrapport 2016

Scores van opdrachtgevers

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Totaal7,091--

Scores per arbeidsmarktregio

ArbeidsmarktregioScoreMarktgemiddeldeAantal respondentenUitgenodigdResponse
Rijnmond8.483216819%
Groot Amsterdam7.983016518%
Haaglanden7.38.12412719%
Midden-Utrecht7.681611614%
West-Brabant7.58166325%
Noord-Holland Noord7.28.1159516%
Zuid-Limburg58147718%
Flevoland7.98.1127017%
Holland-Rijnland7.88.2125621%
Zuid-Kennemerland en IJmond78.3124825%
Gooi en Vechtstreek7.38.1114028%
IJsselvechtstreek7.47.8114922%
Amersfoort7.58.1105618%
Food Valley7.68.1104423%
Midden-Brabant8.27.8105219%
Friesland7.77.894620%
Groningen6.37.884717%
Midden-Gelderland6.57.985215%
Stedendriehoek en Noordwest Veluwe8887511%
Twente7.7885116%
Zaanstreek/Waterland7.48.287011%
Zuidoost-Brabant6.38.184418%
Noordoost-Brabant87.976910%
Drechtsteden7.2862722%
Midden-Holland7.58.162623%
Noord-Limburg5.7864115%
Rijk van Nijmegen7.58.263915%
Zuid-Holland Centraal7.67.964214%
Midden-Limburg7.8851631%

Toelichting op het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Stratus Marktonderzoek (onderdeel van Panteia). Het marktgemiddelde is gebaseerd op de scores van alle bedrijven die aan het tevredenheidsonderzoek hebben meegedaan.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 15 april 2019 tot 16 march 2020.

De tevredenheidresultaten van dit bedrijf zijn gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Blik op Werk. Het gaat hier om het oordeel van cliënten en opdrachtgevers over de kwaliteit van dienstverlening van Amplooi B.V. .

Attentie: Op deze website staan de resultaten van de officiële tevredenheidsmetingen van Blik op Werk. Stichting Blik op Werk is niet verantwoordelijk voor (onjuiste) weergave ervan door derden.

Diensten

Loopbaancoaching

Loopbaancoaching kan op verschillende momenten in een loopbaan toegevoegde waarde hebben. Immers, ieder mens doorloopt verschillende levensfasen met bijbehorende wensen en behoeften.
In grote lijnen is het loopbaantraject, dat hoort bij de loopbaancoaching van Amplooi, op te splitsen in twee verschillende fases . Door het doorlopen van deze fases kan uiteindelijk een advies op maat worden uitgebracht. In totaal worden er vier tot acht coachingsgesprekken gevoerd met een loopbaancoach . Elke 2 weken gaan we aan de slag met de kandidaat.

Outplacement

Outplacement kan worden afgenomen door zowel een werkgever als een werknemer. De manieren waarop werkgevers en werknemers bij ons terecht komen lopen echter wel uiteen. Een werkgever schakelt Amplooi in voor outplacement voor meerdere medewerkers als er sprake is van reorganisatie. Of voor een enkele medewerker als er sprake is van een individueel ontslag of ziekte. Vaak hebben we een langdurige overeenkomst voor mobiliteit, maar we werken ook voor een enkele medewerker van een werkgever.

Ons Programma is opgedeeld in twee fasen, de eerste fase is de Mobiliseringsfase, de tweede de Bemiddelingsfase. Het outplacementtraject begint in elke fase met een plan van aanpak en sluit deze af met een rapportage en een concreet voorstel voor een trajectplan. Zo houdt iedereen overzicht en blijven we resultaatgericht bezig. De medewerker heeft een actieve rol, wij faciliteren. Dat is het uitgangspunt van het outplacementtraject.

Reïntegratieactiviteiten tweede spoor

Is er sprake van langdurig ziekteverzuim? Heeft het eerste ziektejaar nog geen oplossing gebracht? Dan is het tijd voor Spoor 2. Samen gaan we op zoek naar een goede oplossing. Door de kwaliteit van coaching gecombineerd met praktische instrumenten en kennis van de arbeidsmarkt is ons doel de kortste weg naar duurzaam werk. Met het Mobiliteitsprogramma Spoor 2, bieden we complete dienstverlening aan voor u als werkgever en uw medewerker, onze kandidaat.

Het traject is opgedeeld in twee fasen, de eerste fase is de Mobiliseringsfase, de tweede fase de Bemiddelingsfase. We beginnen elke fase met een plan van aanpak en sluiten deze af met een resultaatrapportage. Zo houdt iedereen overzicht en blijven we resultaatgericht bezig. De kandidaat heeft een actieve rol, wij faciliteren. Dat is het uitgangspunt.

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

Werknemers, waarvoor begeleiding ingezet wordt op het gebied van een Spoor 2, Outplacement, of Loopbaancoaching traject

Amplooi is een landelijke specialist in arbeidsmobiliteit. Met ruim 35 enthousiaste arbeidsmobiliteit-experts helpen we werknemers met het vinden van een passende en inspirerende baan. Dit doen we niet alleen voor werknemers die zich verder willen ontwikkelen, maar ook voor werknemers die langdurig ziek zijn of onverhoopt boventallig zijn geworden. Dit vertaalt zich in trajecten op het gebied van re-integratie, Outplacement en Loopbaancoaching. Maar ook voor Arbeidsdeskundige onderzoeken kunt u bij Amplooi terecht.

Contact

Vestigingen

Atoomweg 50, 3542AB Utrecht (route)
Lisette van Klaveren
088-0223888
l.vanklaveren@amplooi.nl

Internetadres: http://www.amplooi.nl

Aantal werknemers: 35
Aantal vestigingen: 1
Oprichtingsjaar: 2000

6729