Integrating?

Click here for information about language schools.

Werkvermogen

Hoe gaat het met mijn medewerkers?

De krapte op de arbeidsmarkt heeft consequenties: een hogere werkdruk en stijgende kosten. Duurzame inzetbaarheid van werknemers is meer dan ooit een belangrijk speerpunt voor werkgevers. De Work Ability Index (WAI) is een krachtig instrument voor het bepalen van beleid dat gericht is op de duurzame inzetbaarheid van werkenden.

De WAI meet het werkvermogen

Ieder jaar leveren licentienemers anonieme WAI-data aan Blik op Werk voor analyse. Wat valt op?

WAI voorspeller van wie kans loopt om uit te vallen

De WAI is een wetenschappelijk gevalideerde vragenlijst die inzicht geeft in het werkvermogen van een organisatie. Zo voorspelt de WAI welke (groepen) werknemers meer kans lopen om in de (nabije) toekomst uit te vallen. 

Naast uitval blijkt uit onderzoek dat medewerkers met een verminderd werkvermogen minder werkplezier ervaren, minder productief en wendbaar zijn. Verminderd werkvermogen kan een signaal zijn dat de medewerker de organisatie gaat verlaten.

Preventief sturen op verzuim, werkplezier en productiviteit

Voordat medewerkers gaan verzuimen presteren ze vaker al minder goed. Soms niet eens zo heel erg merkbaar. Maar als eenmaal een bepaald punt is bereikt melden zij zich ziek. Deze medewerkers scherp in beeld krijgen voordat zij zich ziek melden, is geen gemakkelijke taak. 

Vergelijk het met een ijsberg. Maar een klein deel van de ijsberg steekt zichtbaar boven water. Het overgrote deel is onder water en niet zichtbaar. 

Zo werkt het ook met verzuim. De WAI biedt juist de mogelijkheid om het werkvermogen van al uw medewerkers in beeld te brengen. Zo krijgt u ook de medewerkers in beeld met een minder goed werkvermogen. 

Door de inzet van de WAI kunt u preventief sturen op verzuim, werkplezier en productiviteit. 

Meten van werkvermogen

Blik op Werk certificeert professionals om het werkvermogen van medewerkers in uw organisatie te meten door de inzet van verschillende vragenlijsten/methodieken.

Meestgestelde vragen

Wij hebben de meestgestelde vragen voor u op een rij gezet. Staat uw vraag er niet tussen, onze Servicedesk helpt u graag verder via e-mail (servicedesk@blikopwerk.nl) of telefoon (030 – 291 60 25). 

De Sociaal Economische Raad geeft aan dat duurzame inzetbaarheid van werkenden rust op drie pijlers: employability (het optimaal en duurzaam inzetten van personeel), vitaliteit en werkvermogen (de mate waarin een werkende lichamelijk en geestelijk in staat is zijn werk te kunnen doen).

Belangrijkste voordelen:

  • Inzicht in hoe het met u medewerkers gaat levert input op voor het duurzame inzetbaarheidbeleid van uw bedrijf of organisatie.
  • Grip op verzuim: medewerkers in beeld met een minder goed werkvermogen hebben een grotere kans op (langduriger en frequenter) verzuim dan medewerkers met een goed werkvermogen.
  • Binden en boeien van personeel: medewerkers met een minder goed werkvermogen zijn geneigd eerder een organisatie te verlaten. Inzicht in het werkvermogen ondersteunt uw strategisch hrm-beleid.

Nee. In de WAI zitten vragen die volgens de AVG niet door een werkgever mogen worden verwerkt. Het is wel mogelijk dat een interne arbodienst de WAI uitzet, de privacy van medewerkers is dan wettelijk geborgd. Blik op Werk certificeert professionals om te werken met de Work Ability Index. Deze vindt u in het register van werkvermogenspecialisten.

Vind uw werkvermogenspecialist

Bekijk in het Register Werkvermogenspecialisten welke organisaties door Blik op Werk gecertificeerd zijn om werkvermogen te meten en welke diensten zij aanbieden.

Vragen over werkvermogen?

Peter Langedijk (foto) is onze expert.
U bereikt hem via de Servicedesk.