Integrating?

Click here for information about language schools.

Werkvermogen

Huis van Werkvermogen

Het Huis van Werkvermogen laat zien wat van invloed is op het werkvermogen: de mate waarin iemand lichamelijk en geestelijk in staat is zijn werk te kunnen doen.

Werkvermogen laat zich gemakkelijk voorstellen als een huis. Een huis heeft onderhoud nodig om er met plezier te kunnen blijven wonen. Zo is het ook met werk. Onderhoud op alle verdiepingen van het Huis van Werkvermogen helpt om met plezier te kunnen blijven werken.

Alle verdiepingen beïnvloeden elkaar. Ze kunnen niet los van elkaar worden gezien. Een huis staat in een omgeving; weer en wind hebben invloed. Bij werk is dit precies zo. De verdiepingen en de buitenwereld zijn met elkaar in balans zijn bij een uitstekend of goed werkvermogen.

Het Huis van werkvermogen is geen methodiek maar een symbool om te laten zien wat van invloed is op het werkvermogen. Het werkvermogen wordt gemeten met de Work Ability Index (WAI.)

De verdiepingen

Werkvermogen is de mate waarin medewerkers lichamelijk en geestelijk in staat zijn om hun werk te kunnen doen. Het wordt gemeten met de wetenschappelijk gevalideerde Work Ability Index (WAI).

Medewerkers met een verminderd werkvermogen:

  • Hebben een groter kans op verzuim en arbeidsongeschiktheid
  • Zijn minder productief
  • Ervaren minder werkplezier
  • Zijn minder wendbaar in een organisatie
  • Zijn geneigd eerder een organisatie te verlaten

Het is dus zaak om deze medewerkers goed in beeld te krijgen om gerichte interventies mogelijk te maken.

Het gaat hier om de lichamelijke en geestelijke gezondheid. Het is de basis van het huis. Zit iemand goed in zijn vel? En als er sprake is van klachten: wat kan er helpen om de basis zo stevig mogelijk te maken?
Is er voldoende vaardigheid en vakkennis aanwezig om het werk optimaal te kunnen doen? De eisen van ons werk veranderen snel. Hierop in kunnen spelen is noodzakelijk om de werkprocessen in organisaties goed te laten verlopen.
Hoe staan mensen in het leven? Wat vinden ze belangrijk en waar streven ze naar? Hoe is de match tussen deze persoonlijke opvattingen en die van de organisatie? Het gaat hier ook om de persoonlijke motivatie en betrokkenheid maar net zo goed over waardering krijgen van collega’s en leidinggevenden.
De plek waar het allemaal moet gebeuren en waar de verdiepingen samenkomen. Hier spelen de inhoud van het werk, de eisen die aan de werknemer worden gesteld, de arbeidsomstandigheden een grote rol. Maar ook de managementstijl en leiderschap hebben grote invloed op het werkvermogen.
Financiële problemen, relatieproblemen en bijvoorbeeld mantelzorg kunnen veel invloed hebben op het werkvermogen. Net zoals sport, leuke dingen of een mooi boek lezen.

Aan de slag met werkvermogen

De verdiepingen laten zien wat er allemaal van invloed is op het werkvermogen. Het gaat erom dat de medewerkers in balans zijn. De Work Ability Index meet hoe die balans is: in welke mate is de werknemer lichamelijk en geestelijk in staat zijn werk te kunnen doen?

Van meten tot weten. Het meten van het werkvermogen is een voorwaarde om bij het begin te beginnen. Wie zijn de groepen medewerkers met een verminderd werkvermogen? Daarna volgt de vraag wat hen kan helpen om dat werkvermogen te ondersteunen of verbeteren. 

Op deze wijze kunnen gerichte interventies worden ingezet. En zo optimaal mogelijk aansluiten bij wat een medewerker of organisatie nodig heeft.

Vragen over werkvermogen?

Peter Langedijk (foto) is onze expert.
U bereikt hem via de Servicedesk.