WerkHoeZitHet?

Blik op Werk biedt  een forum op de site www.werkhoezithet.nl , waar werkgevers, werkenden en werkzoekenden, vragen kunnen stellen en de antwoorden vinden over actuele onderwerpen, die hen bezig houden. Altijd werkgerelateerd.

Op de site zijn de onderwerpen in vijf rubrieken onderverdeeld:

  1. Aan het werk komen
  2. Werk & opleiding
  3. Langer doorwerken
  4. Ontslag & uitkeringen
  5. Gezondheid, ziekte, functiebeperkingen

Wat vindt u er?

Ten eerste zoeken werkenden / werkzoekenden informatie en ten tweede kunt u er uw advies geven en uw kennis delen. Als onafhankelijke informatievoorziening is het forum in handen van moderatoren van Blik op Werk en de advisering is aan de deskundigen die actief zijn op het forum. Dat kunnen verzuimbegeleiders zijn of loopbaancoaches, opleiders, belangenbehartigers, uitkeringsinstanties of wetenschappers. Ook dienstverleners met het Blik op Werk Keurmerk kunnen actief zijn op het forum, duidelijk herkenbaar voor bezoekers aan het logo van Blik op Werk.

Verder delen ervaringsdeskundigen hun verhalen op dit forum vanuit de overtuiging dat theorie en praktijk wel eens ver uit elkaar kunnen liggen. Om regels goed te te passen en te zorgen dat deze in de praktijk goed uitpakken, zijn praktijkvoorbeelden waardevolle informatie voor iedereen. Voor zowel werkgevers, werkenden, werkzoekenden als beleidsmakers en adviseurs.

Abonnement voor Keurmerkhouders

Voor Keurmerkhouders is het mogelijk om een jaarabonnement af te sluiten voor deelname aan het forum werkhoezithet.nl. Dit abonnement kost € 104,- en houdt in dat u adviseert en meepraat over specifieke vragen. Zo profileert u uw organisatie herkenbaar als kwalitatieve dienstverlener met kennis van zaken en met het Blik op Werk Keurmerk-logo. Voor meer informatie kunt u per mail contact opnemen met Peter Langedijk.

Zie verder www.werkhoezithet.nl

Een eerlijke kans op gezond werk

Blik op Werk is een onafhankelijk kwaliteits- en kennisinstituut.
Lees meer over wat we doen

Actueel


een voorbeeld van weer aan het  werk.

Blik op werk Webwinkel

Hoe werkt deze site? Opmerkingen?