Werkhoezithet.nl

Stel uw vragen en vind uw antwoorden over:

  • Werk & opleiding: Persoonlijke ontwikkeling, opleidingstrajecten, om en bijscholing, van school naar werk.
  • Ontslag & uitkeringen: Ontslag, conflicten, ontslag tijdens ziekte, in overleg uit elkaar, uitkeringsregelingen.
  • Gezondheid, ziekte, functiebeperkingen: Gezond blijven werken, bedrijfsarts, Wet Poortwachter, werken met beperking, aannemen van iemand met een functiebeperking.
  • Langer doorwerken: Duurzame inzetbaarheid, gezond blijven, fitter worden.
  • Aan het werk komen: Solliciteren, starten met een eigen zaak, begeleid werken, participatiewet, aannemen van personeel, begeleiding van personeel, sollicitatiegesprekken, inclusief ondernemen.

Wat hebt u er aan?

  • Divers en inspirerend: u krijgt adviezen van zowel deskundigen als anderen in eenzelfde situatie als u.
  • Eigen regie: u bepaalt zelf wat u met de verkregen informatie en adviezen doet.
  • Gratis: gebruik van het forum kost u niets.

Moderatoren van Blik op Werk voorzien vragenstellers van informatie. Advisering van vragenstellers wordt verzorgd door ervaringsdeskundigen en allerlei deskundigen die actief zijn op het forum. Van loopbaancoaches tot juridisch adviseurs, van opleiders tot belangenbehartigers, van uitkeringsinstanties tot onderzoekers.

Zie verder www.werkhoezithet.nl

Een eerlijke kans op gezond werk

Blik op Werk is een onafhankelijk kwaliteits- en kennisinstituut.
Lees meer over wat we doen

Actueel


een voorbeeld van weer aan het  werk.

Blik op werk Webwinkel

Hoe werkt deze site? Opmerkingen?