Werken aan duurzame participatie

Keurmerk Blik op WerK

Als werkgever en HR-professional hebt u een volwassen markt van dienstverleners tot uw beschikking. Bedrijven die u ondersteunen op duurzame inzetbaarheid. Kiezen voor een dienstverlener met het Keurmerk van Blik op Werk betekent dat u kwaliteit en betrouwbaarheid in huis haalt. Dat scheelt u tijd en geld.

Blik op Werk keurt dienstverleners die mensen ondersteunen bij het vinden en behouden van werk. Ruim vijfhonderd dienstverlenende bedrijven laten zich jaarlijks onafhankelijk beoordelen op kwaliteit.

De diensten onder het Keurmerk zijn gericht op onder meer duurzame inzetbaarheid, verzuimbegeleiding, outplacement, loopbaanoriëntatie, 1ste en 2de spoor Poortwachter, jobcoaching, scholing en opleiding.

Meer over het Keurmerk:

De kwaliteitseisen van het Keurmerk

Het Keurmerk Blik op Werk is een kwaliteitssysteem dat verder gaat dan de algemene kwaliteitssystemen. Blik op Werk toetst de kwaliteit van dienstverleners jaarlijks op:

  • aantal beëindigde trajecten
  • plaatsingspercentages
  • nakomen van (prestatie)afspraken met opdrachtgevers
  • tevredenheid opdrachtgevers én individuele klanten over geleverde diensten
  • privacy- en klachtenreglement en eisen aan de medewerkers
  • doelmatigheid en efficiëntie van interne processen

De toetsing van kwaliteit gebeurt onder toeziend oog van een onafhankelijke geaccrediteerde auditor. Zo weet u zeker dat het objectief is en er geen ‘eigen vlees’ wordt gekeurd.

Wanneer een dienstverlener is goedgekeurd dan wordt die gepubliceerd in de openbare Kwaliteitsgids van Blik op Werk. De resultaatgegevens worden jaarlijks geactualiseerd.

Het Keurmerk in aanbestedingen

Als grote werkgever, brancheorganisatie of opleidingsfonds wilt u dienstverleners contracteren die mensen goed kunnen begeleiden op de arbeidsmarkt. U wilt uw aanbestedingen zo inrichten dat kwalitatief goede dienstverleners inschrijven op uw aanbesteding. En u wilt uw contracten makkelijk kunnen monitoren.

Aanbestedende organisaties gebruiken de eisen van het Blik op Werk Keurmerk vaak in hun bestek en contractmonitoring. Door te kiezen voor een Blik op Werk Keurmerkhouder, weet u zeker dat aan al deze eisen wordt voldaan.

In ons informatiedocument 'Blik op Werk Keurmerk in aanbestedingen door werkgevers & branches' leest u enkele manieren waarop u uw aanbestedingen makkelijker maakt én zeker weet dat u voor kwaliteit kiest. Zodat mensen met de beste ondersteuning worden geholpen om zo lang en gezond mogelijk aan het werk te blijven. Vraag het informatiedocument aan via communicatie@blikopwerk.nl.

Een bijdrage in de kosten

Weet u dat u mogelijk een bijdrage van uw branchevereniging krijgt als u met een Blik op Werk keurmerkhouder in zee gaat? U kunt dit navragen bij uw branchevereniging.

Vind een dienstverlener met het Keurmerk

U vindt keurmerkhouders in de Kwaliteitsgids van Blik op Werk. De Kwaliteitsgids verzekert u van actuele, gecontroleerde kwaliteit van diensten.

U kunt zoeken op soorten diensten, vestigingsplaats, tevredenheidscijfers of het aantal behaalde sterren. De audit- en tevredenheidsrapporten vindt u ook online. Werkgevers, gemeenten, UWV, werkenden en werkzoekenden zijn jaarlijks gezamenlijk goed voor ruim 50.000 zoekresultaten.

In de Kwaliteitsgids vindt u de dienstverlener die bij uw vraag en organisatie past.