Werken aan duurzame participatie

Duurzame Inzetbaarheid

Een duurzaam inzetbare medewerker heeft een goed werkvermogen. Hierdoor is hij productief, gemotiveerd en kan op een zo gezond mogelijke manier werkzaamheden uitvoeren. Hij verzuimt minder en heeft een lage kans op uitval op de langere termijn.

Meer over duurzame inzetbaarheid

Het Huis van Werkvermogen

Werkvermogen is de mate waarin iemand zowel geestelijk als lichamelijk zijn of haar huidige werk kan uitvoeren. Werkvermogen van zowel een medewerker als een organisatie kan worden voorgesteld als een huis. Op de begane grond staat als basis de (lichamelijke en geestelijke) gezondheid. Daarboven vinden we de kennis en vaardigheden. Op de tweede verdieping vinden we houding en motivatie. Op de derde verdieping het werk zelf: de omstandigheden, de inhoud van het werk en de functie-eisen en uiteraard ook management en leiderschap.

De verdiepingen staan niet op zichzelf, ze oefenen invloed op elkaar uit. En er zijn invloeden van buitenaf; zoals de balans tussen werk en privé. En wat verder weg, maar zeker ook van invloed zijn maatschappelijke en technologische ontwikkelingen waarop we minder grip hebben zoals vergrijzing, robotisering en digitalisering. Al deze factoren zijn van invloed op het werkvermogen. Dat betekent ook dat er gestuurd kan worden op de factoren.

Waarom werkvermogen meten?

Met het meten van werkvermogen maakt u een logische eerste stap in uw plan van aanpak rond duurzame inzetbaarheid.

Enkele voordelen voor het meten van werkvermogen:

 • Door het meten van werkvermogen krijgt een organisatie zicht op relevante stuurfactoren om werkvermogen positief te beïnvloeden;
 • Op deze manier kan men toekomstig verzuim en/of uitval voorkomen;
 • Door werkvermogen te verbeteren behaalt men een hogere arbeidsproductiviteit;
 • Een verminderd werkvermogen is een indicator voor het verlaten van de sector;
 • Met de persoonlijke rapportage kan een medewerker zelf proactief stappen ondernemen;
 • Het meten van werkvermogen is een goede start voor dialoog over duurzame inzetbaarheid;
 • Een gelukkige medewerker heeft een beter werkvermogen.

7 Tips bij duurzame inzetbaarheid

Maak uw aanpak voor duurzame inzetbaarheid in uw bedrijf succesvol. Onderstaande tips kunnen u daarbij helpen:

 • Zorg voor een duidelijk kader, geef aan wat u onder duurzame inzetbaarheid verstaat en gebruik hiervoor het Huis van Werkvermogen als metafoor;
 • Focus niet op de medewerkers die verzuimen, maar juist op de groep medewerkers die niet verzuimt, vaak rond de 95% van uw medewerkers;
 • Meten is weten, meet regelmatig het werkvermogen van uw medewerkers voor inzicht in risico's voor uw organisatie;
 • Gebruik dit inzicht voor gerichte interventies;
 • Duurzame inzetbaarheid is niet alleen voor de werkgever maar gaat uit van dialoog ofwel het goede gesprek over duurzame inzetbaarheid tussen werknemer en werkgever;
 • Betrek medewerkers, zorg voor goede communicatie, accent op doen en regelmatig evalueren en bijstellen;
 • Kies voor een professionele aanpak met een gecertificeerde werkvermogensspecialist.

Vind een werkvermogenspecialist 

Verspreid over het land zijn er door Blik op Werk gecertificeerde werkvermogenspecialisten die met u aan de slag kunnen gaan om uw werknemers duurzaam inzetbaar te maken en/of te houden. U kunt hier een overzicht vinden. Gecertificeerde werkvermogenspecialisten werken  met wetenschappelijk bewezen instrumenten/methodieken.

Meer over deze instrumenten/methodieken:

Vraag een demo aan van onze methodieken

Blik op Werk biedt u de mogelijkheid om een vrijblijvende kijk op onze methodieken te nemen. www.blikopwerk.nl/dienstverlener/duurzame-inzetbaarheid/demo-methodieken kunt u één of meerdere demo's van de methodieken aanvragen.

Wetenschappelijke publicaties over werkvermogen

Het is bewezen dat werkvermogen van invloed is op arbeidsproductiviteit, ziekteverzuim en (langdurige) uitval. Meer weten over werkvermogen en de hieraan verbonden methodieken? Lees hier informatie over de WAI en wetenschappelijke publicaties.

Wilt u meer informatie? Neem contact op met dienstverlener@blikopwerk.nl of via 030- 291 60 25.