Vind hier alle dienstverleners met het Blik op Werk Keurmerk.
Zoek op naam van een dienstverlener of op plaats:

Gericht aan de slag met duurzame inzetbaarheid. Vind hier alle licentienemers, die werken volgens de principes van het 'Huis van Werkvermogen':

Vind hier alle dienstverleners met het Blik op Werk Keurmerk.
Zoek op naam van een dienstverlener of op plaats:

Tevredenheidsonderzoek

U bent dienstverlener en u wilt (nog) niet deelnemen aan het Blik op Werk Keurmerk. U wilt wel graag dat de tevredenheid over uw dienstverlening meten?

Blik op Werk heeft binnen de cyclus van het Keurmerk een Tevredenheidsonderzoek en biedt dit Tevredenheidsonderzoek óók aan als los product.

Procedure

Het Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek meet aan de hand van een vragenlijst en als een continu onderzoek de tevredenheid van uw cliënten en opdrachtgevers over geleverde diensten. Dat wil zeggen dat u, na afronding van een geleverde dienst, op elk moment gedurende de onderzoeksperiode cliënten en opdrachtgevers kunt aanmelden voor deelname. Vervolgens worden zij per e-mail uitgenodigd om digitaal een vragenlijst in te vullen. Indien geen e-mailadres beschikbaar is, ontvangt de cliënt een schriftelijke uitnodiging om de vragenlijst digitaal in te vullen.

Laagdrempelige variant

Werkt u met een doelgroep die moeite heeft met het invullen van de reguliere vragenlijst, dan kan de laagdrempelige variant uitkomst bieden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van vereenvoudigd taalgebruik, een voorleesfunctie en pictogrammen om de antwoordmogelijkheden te visualiseren. Deze laagdrempelige variant van het onderzoek is met name bedoeld voor mensen die laag of ongeschoold zijn of door een (psychische) beperking moeite hebben met het lezen, begrijpen of beantwoorden van de reguliere vragenlijst. 

Telefonische variant

Indien u een doelgroep heeft die niet of nauwelijks taalvaardig is, dan is het ook mogelijk om het onderzoek telefonisch uit te voeren. 

Tevredenheidsonderzoek op locatie

In bijzondere gevallen kan het Tevredenheidsonderzoek ook op locatie worden uitgevoerd onder begeleiding van Blik op Werk. Aan deze laatste twee varianten zijn meerkosten verbonden. Voor detail informatie mailt u naar dienstverlener@blikopwerk.nl

Kosten

De kosten voor het onderzoek zijn afhankelijk van uw omzet. Hier vindt u een volledig overzicht. Voor Keurmerkhouders zijn deze kosten opgenomen in de deelnemersbijdrage voor het Keurmerk.

Een eerlijke kans op gezond werk

Blik op Werk is een onafhankelijk kwaliteits- en kennisinstituut.
Lees meer over wat we doen

Actueel


een voorbeeld van weer aan het  werk.

Blik op werk Webwinkel

Hoe werkt deze site? Opmerkingen?