Samen werken aan
duurzame participatie

Loonwaardebepaling

Op 1 januari 2015 is de Participatiewet ingevoerd. De participatiewet biedt gemeenten de mogelijkheid om loonkostensubsidie in te zetten voor mensen die niet zelfstandig het wettelijk minimumloon (WML) kunnen verdienen.

Werkgevers kunnen voor een werknemer/werkzoekende aanspraak maken op compensatie van het verschil tussen het wettelijk minimumloon en de loonwaarde van die werknemer, vermeerderd met een vergoeding voor de werkgeverslasten. Eventuele additionele kosten vallen hierbij buiten de loonwaardebepaling.

Blik op Werk heeft de opdracht om loonwaardesystemen (methodieken) te valideren en loonwaardedeskundigen te certificeren.

Gemeenten maken gebruik van de loonwaardegids voor het selecteren van een loonwaardemethodiek in een bepaalde arbeidsmarktregio.

Vanaf 1 juli 2021 wordt de uniforme loonwaardebepaling in gebruik genomen:

U kunt hier de nieuwe Cursusgids Uniforme Loonwaardebepaling downloaden.