Werken aan duurzame participatie

Werk en arbeidsbeperking

“Het mooie aan de eigenwerkwijzer is dat het geen test is die studenten op de automatische piloot invullen en waar een advies uitrolt. Het invullen van de wijzer geeft de student al inzicht hoe met zijn beperkingen om te gaan. Het is een soort oplossingsgerichte zelfcoaching. Heel effectief, omdat de student zelf kijkt wat voor hem in de praktijk het beste werkt!” (Bron: Dorianne van Schaijk, loopbaanbegeleider bij de Erasmus Universiteit Rotterdam)

Als opleider bent u bezig uw leerlingen of studenten voor te bereiden op het leven na school, mét diploma. U probeert zo goed mogelijk aansluiting te krijgen op wat er in het werkveld van hen wordt verwacht. Zij leren competenties en vaardigheden om dat te kunnen doen.

Maar soms hebben zij iets meer nodig, bijvoorbeeld als ze te maken hebben met een (chronische) ziekte of handicap. Aan het werk komen en blijven is soms best lastig. Hoe moeten zij omgaan met hun beperkingen in het werk? Wat vertellen ze er wel of niet over? En als ze hulp nodig hebben, hoe kunnen ze dat regelen? Hoe kunnen ze goed inschatten van wat hun beperkingen precies zijn?

De EigenWerkWijzer is een zelfhulp voor uw leerlingen of studenten met een arbeidsbeperking die hun mogelijkheden zo goed mogelijk willen benutten. Zonder daarbij roofbouw op zichzelf te plegen. De methode is inzetbaar voor leerlingen of studenten die reeds werken, stage lopen of bezig zijn met de voorbereidingen om te gaan werken.

De methode is inzetbaar voor mensen die reeds werken, stage gaan lopen of zich voorbereiden op werk na studie.

Wat is de EigenWerkWijzer?

De EigenWerkWijzer is een ondersteunende tool voor u als opleider bij de begeleiding/coaching van leerlingen of studenten op of naar (passend) werk. Deze tool helpt om hen zelf te laten nadenken over hoe zij optimaal kunnen leven en werken en wat zij daarvoor nodig hebben.

De EigenWerkWijzer is geschikt om in te zetten voor een individu of een groep. De EigenWerkWijzer is een online interactief programma met voorbeelden en tips. Het bestaat uit 3 onderdelen:

 • Zelfscan
 • Passend werk
 • Communicatie

Ieder onderdeel bevat een aantal vragen. De onderdelen zijn niet verplicht. Uw leerling of student kan zelf zijn keuze maken. Voor het meest optimale effect doorloopt uw leerling of student wel de hele vragenlijst. Aan het eind van elk onderdeel volgt een samenvatting van de antwoorden. Hij kan ervoor kiezen deze samenvatting te delen, bijvoorbeeld met u of een jobcoach met het Blik op Werk Keurmerk.

Uw leerling of student gaat dus zelf aan de slag en kan indien nodig uw hulp vragen. De 3 onderdelen vormen samen zijn persoonlijke EigenWerkWijzer om optimaal te leven en te werken. Het programma helpt uw leerling of student om na te gaan wat voor hem het beste werkt. Dat zal zeker concrete vragen oproepen. Vragen die u vanuit uw expertise dan adequaat kunt oppakken. Of waar u eventueel aanvullende hulp bij inschakelt van bijvoorbeeld een jobcoach met het Blik op Werk Keurmerk.

Zelfscan
Uw leerling of student wil graag prettig leven en werken. Maar wat kan hij aan? En wat niet? Wat geeft hem energie? Welke voorzieningen heeft hij nodig om optimaal te functioneren? Dat gaat hij ontdekken aan de hand van de vragen in dit onderdeel.

Passend werk
Om werk te vinden en te behouden moet het werk aansluiten bij de opleiding en vaardigheden van uw leerling of student. Er moet een goede balans zijn tussen draagkracht (wat hij aankan) en draaglast (wat hij moet doen in zijn werk). De vragen in dit onderdeel gaan over wat uw leerling of student belangrijk vindt aan het werk, de werkplek en de werkomgeving. Stap voor stap krijgt uw leerling of student een profiel van de optimale situatie. En ziet hij welke mogelijkheden er zijn om een passende werkplek te realiseren.

Communicatie
Met de onderdelen Zelfscan en Passend werk heeft hij de basis gelegd om optimaal met zijn beperkingen te leven en te werken. Welk werk hij ook doet, hij heeft altijd met anderen te maken. Zo nu en dan moet hij het met u hebben over zijn mogelijkheden en beperkingen en welke aanpassingen hij nodig heeft om te kunnen werken.

In het onderdeel communicatie gaat hij onderzoeken wie belang heeft bij de informatie uit zijn EigenWerkWijzer. En welke informatie belangrijk is en wanneer en hoe deze informatie gedeeld kan worden. Bijvoorbeeld als er afspraken moeten worden gemaakt met u of met zijn collega’s.

Bewezen effectief
De EigenWerkWijzer is wetenschappelijk onderzocht en bewezen effectief. De methode draagt bij aan zelfinzicht, zelfsturing, handelingsmogelijkheden en vertrouwen in eigen kunnen.

De voordelen van de EigenWerkWijzer

Inzet van de EigenWerkWijzer heeft diverse voordelen voor u als dienstverlener:

 • U bespaart tijd omdat uw leerling of student zijn eigen coachvraag kan formuleren.
 • Uw leerling of student gaat zelf op zoek naar de meest optimale manier om werk te kunnen doen en ontdekt daarbij wat hij nodig heeft, en wie hem daarbij zou kunnen helpen.
 • De methode draagt bij aan zelfregie en zelfsturing door uw leerling of student.Hij is actief betrokken bij wat het werk nodig heeft en hoe hij daaraan duurzaam zijn bijdrage kan leveren.
 • Uw leerling of student is actief betrokken bij wat het werk nodig heeft en hoe hij daaraan duurzaam zijn bijdrage kan leveren.
 • Een relatief korte tijdinvestering door uw leerlng of student van 6 tot 24 uur om een persoonlijke EigenWerkWijzer te maken. 
 • Het geeft gelegenheid om in gesprek met elkaar te gaan over de vraag hoe uw leerling of student duurzaam aan het werk kan blijven.
 • De EigenWerkWijzer kan bij wijziging van de belastbaarheid of gezondheid van uw leerling of student worden aangepast aan de gewijzigde situatie.
 • Gegevens blijven eigendom van uw leerling of student.
 • U krijgt korting op de EigenWerkWijzer als u een licentie afsluit.
 • Houders van het Blik op Werk Keurmerk krijgen extra korting.

Tarieven EigenWerkWijzer

Het tarief voor de EigenWerkWijzer hangt af van uw keuze. Er zijn twee mogelijkheden. U kiest voor een individuele inlogcode voor uw leerling of student. Of u wilt hen de mogelijkheid bieden om een persoonlijke EigenWerkWijzer te maken via een licentie.

Individuele inlogcode
Wilt u de EigenWerkWijzer laten invullen door één leerling of student? U kunt dan een individuele toegangscode voor de EigenWerkWijzer kopen voor € 49,- (excl. BTW) in de Blik op Werk Webwinkel. Houders van het Blik op Werk Keurmerk ontvangen 10% korting.

Blik op Werk neemt contact met u op om uw leerling of student in de gelegenheid te stellen zijn persoonlijke EigenWerkWijzer aan te maken.

Licentie
U kunt ook kiezen voor een bundel met inlogcodes voor meerdere EigenWerkWijzers als u verwacht deze bij meerdere leerlingen of studenten te kunnen uitzetten. U kunt hierbij een keuze maken uit twee licenties.

Type licentieGeldigIncl. aantal inlogcodesTarief excl. BTW.Tarief per extra inlogcode
Basislicentie1 jaar                    25        €   704,-              € 28,-
Pluslicentie1  jaar                  100       € 1.479,-              € 17,-

De gebruikte inlogcodes voor uw leerling of student blijven geldig. Hij behoudt toegang tot zijn gegevens, ook nadat uw licentie is verlopen. Niet-gebruikte EigenWerkWijzers komen te vervallen na afloop van de licentieperiode. Zij kunnen niet meegenomen worden naar een nieuwe licentieperiode.

Aanmelden
Wilt u een licentie afsluiten? Neemt u dan contact op met Peter Langedijk via: dienstverlener@blikopwerk.nl of 030 - 291 60 25.

Training Coachen op zelfregie met de EigenWerkWijzer

Begeleidt u leerlingen of studenten met een arbeidshandicap? Dan is de EigenWerkWijzer een effectief gebleken instrument om mensen in hun kracht te zetten. Uw leerlingen of studenten doen in de interactieve onderdelen van de EigenWerkWijzer al veel voorwerk, waardoor u hen efficiënt kunt begeleiden.

Blik op Werk biedt de training 'Coachen op zelfregie' om de EigenWerkWijzer zo effectief mogelijk in te zetten. Na afloop bent u als professional meer bewust hoe u zelfregie van leerlingen of studenten kunt versterken. Tegelijkertijd weet u hoe u de impact en het effect van de Eigen Werkwijzer kunt vergroten.
Lees ook het artikel op onze Blog over deze training.

Tarieven training Coachen op zelfregie

 Open inschrijving    In-company      
Inclusief aantal inlogcodes               
             10            25
Prijs        € 1.173,-       € 3.521,-
Extra deelnemer zelfde organisatie     10% korting      
4 - 10 deelnemers 

Prijzen in Euro's en exclusief BTW.

Bent u Keurmerkhouder van Blik op Werk, dan krijgt u niet alleen 10% korting op de licentie en extra inlogcodes, maar ook op de training.

Training Coaching op zelfregie met de Eigenwerkwijzer
Heeft u interesse in het volgen van deze training? Neemt u dan contact op met Peter Langedijk via:    dienstverlener@blikopwerk.nl of 030 - 291 60 25 .

Workshop voor leerlingen of studenten
Blik op Werk biedt u ook de mogelijkheid van een workshop waarbij uw leerlingen of studenten aan de gang gaan met de EigenWerkwijzer.  De Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) biedt deze workshop  met de Eigenwerkwijzer aan voor haar studenten met een functiebeperking.

Wij werken in de workshop samen met Blik op Werk Keurmerkhouders. Blik op Werk verzorgt het inhoudelijke deel van de EigenWerkWijzer.
Standaard in de workshop is informatie rond de wet-en regelgeving rond de Wet op de Medische Keuringen en solliciteren. Mag je gekeurd worden? Wat moet je vertellen over je beperking? Daarnaast besteden we ook aandacht aan hoe de leerling of student de EigenWerkWijzer kan gebruiken. 

Daarnaast besteeds de Keurmerkhouder aandacht aan ervaringen met de Eigenwerkwijzer, Kwaliteiten, compententies en valkuilen, Hoe breng je dit onder het voetlicht via een pitch of profiel, Netwerken met koppeling pitch en profiel en Tips voor CV en brief. Andere wensen op thema’s zijn mogelijk in onderling overleg.

Aan de slag met de EigenWerkWijzer

Met zijn persoonlijke inlogcode kan uw leerling of student hier inloggen op zijn persoonlijke EigenWerkWijzer.
Hebt u nog geen inlogcode? Van Blik op Werk ontvangt uw cliënt een korte handleiding hoe hij zijn persoonlijke EigenWerkWijzer in gebruik kan nemen.