Werken aan duurzame participatie

Inclusiviteitsmeter voor onderwijsinstellingen

Het bevorderen van inclusiviteit in Nederland is alleen te bewerkstelligen door met Maatschappelijk Verantwoorde Partners (Onderwijs, Overheden en Ondernemers) Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen daadwerkelijk te stimuleren. Nederland is inclusief, en wij hebben de droom om inclusiviteit verder te stimuleren, zodat niemand aan de kant blijft staan en iedereen participeert.

Wat zijn de verschillende niveaus waarop een onderwijsinstelling inclusief kan ondernemen?
I’M kent een aspirant-status en vier sterren: een bronzen ster, een zilveren ster, een gouden ster en een platina ster. Als aspirant hebt u de intentie om inclusief te ondernemen, maar zijn er nog geen concrete resultaten geboekt. Deze status kunt u voor maximaal 6 maanden hebben.

                     

Wat zijn onze uitgangspunten?
De volgende tien uitgangspunten zijn de basis voor I’M en worden onderschreven door zowel Stichting Practicum als Blik op Werk: 

  • Iedereen hoort erbij, we stimuleren dat ook mensen met een beperking een betaalde baan kunnen vinden.
  • We willen draagvlak creëren onder het commerciële bedrijfsleven.
  • We willen een toevoeging zijn op het gebied van scholieren in het praktijk- en vso-onderwijs, om hen naar een baan te begeleiden en niet naar de bijstand.
  • We willen de arbeidskansen vergroten voor 50-plussers. 
  • We willen aansluiten bij wat er leeft in de sectoren van de maakindustrie, de groenvoorziening, de schoonmaakbranche, maar ook bij het regionale MKB.
  • We willen werken vanuit het commerciële businessmodel, indien mogelijk ondersteund door een bank.
  • We creëren een community waarin werkgevers mensen kunnen vinden die dromen van meedoen (aansluiten bij bestaande initiatieven zoals ‘Doorzetters met Dromen’ en de Lucille Werner Foundation). 
  • We bewaken de kwaliteit met samenwerkingspartners.
  • Voor de burger voor wie het even niet (meer) gaat, creëren we een vangnet.
  • Via onze methodieken zorgen we voor langdurige bestendige (arbeids-)plaatsingen voor jongeren.
Kosten

Voor onderwijsinstellingen is certificering gratis onder de voorwaarde dat u werkgevers aandraagt die mogelijk gecertificeerd kunnen worden. Voor werkgevers zijn er wel
kosten verbonden aan deelname aan het I'm Certificaat.