Werken aan duurzame participatie

VACATURE: Voorzitter Raad van Toezicht

Samen voor een inclusieve samenleving waaraan iedereen duurzaam kan deelnemen! Dat is waar Blik op Werk (BoW) voor staat. Met 15 medewerkers en tientallen auditoren toetst BoW objectief de kwaliteit van circa 500 dienstverleners en werkgevers op het gebied van aan het werk komen, aan het werk blijven, inclusiviteit en inburgeren. BoW geeft goed en eerlijk inzicht in de kwaliteitsgids op onze website. Daarnaast stimuleert BoW methodisch werken door het uitgeven van licenties voor bewezen methodieken rondom duurzame arbeidsparticipatie, zoals bijvoorbeeld de Work Ability Index, waarvan BoW de nationale licentiehouder en beheerder van de nationale WAI-database is.

Blik op Werk is op zoek naar een nieuw voorzitter van haar Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur bij het realiseren van de statutaire doelstellingen en taken. Hij staat voorts de Raad van Bestuur met advies terzijde. 

In deze bijlage vindt u de volledige vacature en profielschets voor deze functie alsmede de wijze waarop u op deze vacature kunt reageren. Reageren op deze vacature is mogelijk tot en met 23 juni 2019.