Samen werken aan
duurzame participatie

Servicedocument : versie 8

Het kabinet heeft vanwege de epidemiologische situatie het inburgeringsonderwijs verder opengesteld per 22 juni 2021.

Met ingang van 27 september komt ook de RIVM basisregel van 1,5 meter afstand houden voor het inburgeringsonderwijs te vervallen. Omdat de overige basisregels nog wel blijven gelden, verandert er op dit moment niets ten opzichte van richtlijn 7. Bij het volgende besluitvormingsmoment van het Rijk, voorzien per 1 november, zal bezien worden of er dan aanleiding is om het servicedocument aan te passen.

Servicedocument 8 leest u hier: Servicedocument inburgering versie 8

Eerste alinea